Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag

Senast ändrad: 26 januari 2024
Doktorand som kör extrudermaskin med ensilage. Foto.

Projektets syfte är att undersöka hur mycket intensivbearbetning av ensilage kan öka grovfoderkonsumtionen hos mjölkkor och därmed minska behovet av kraftfoder.

Fleråriga gräs/klövervallar ger i många odlingsområden mycket större skördar än spannmål, räknat i kg torrsubstans. Det innebär också att vallarna där har förmåga att binda mycket mer energi i biomassa än vad spannmål och andra ettåriga grödor har. Trots det används idag stora mängder spannmålsbaserat kraftfoder till mjölkkor även i sådana områden. Den viktigaste orsaken är att högmjölkande kor inte kan äta tillräckligt mycket vallfoder för att täcka energibehovet. Intaget begränsas av att foderpartiklarna hålls kvar i våmmen tills de genom idissling och mikrobpåverkan reducerats tillräckligt i storlek för att passera vidare. I försök med får har finfördelning av vallfoder lett till förbättrad energiförsörjning genom att intaget ökat.

Finfördelning av vallfoder har tidigare skett genom en energikrävande pelletering. I projektet används en extruderteknik som annars tillämpas på växtmaterial i biogasanläggningar för att ge en finfördelad och uppluckrad struktur. Effekten på nedbrytningshastigheten i våmmen undersöks med in vitroteknik och i utfodringsförsök med kor där foderintag och mjölkproduktion också mäts. För att studera den totala potentialen för att utnyttja energi från vallen i ett framtida system görs mätningar av biogasproduktion från gödseln.

Projektansvarig:

Bengt-Ove Rustas, bengt-ove.rustas@slu.se

Projektgrupp:

Torsten Eriksson, Rebecca Danielsson, Cecilia Kronqvist, Martin Weisbjerg (Århus universitet)