Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag

Senast ändrad: 29 april 2021
Doktorand som kör extrudermaskin med ensilage. Foto.
Foto: Bengt-Ove Rustas, SLU

Projektets syfte är att undersöka hur mycket intensivbearbetning av ensilage kan öka grovfoderkonsumtionen hos mjölkkor och därmed minska behovet av kraftfoder.

Fleråriga gräs/klövervallar ger i många odlingsområden mycket större skördar än spannmål, räknat i kg torrsubstans. Det innebär också att vallarna där har förmåga att binda mycket mer energi i biomassa än vad spannmål och andra ettåriga grödor har. Trots det används idag stora mängder spannmålsbaserat kraftfoder till mjölkkor även i sådana områden. Den viktigaste orsaken är att högmjölkande kor inte kan äta tillräckligt mycket vallfoder för att täcka energibehovet. Intaget begränsas av att foderpartiklarna hålls kvar i våmmen tills de genom idissling och mikrobpåverkan reducerats tillräckligt i storlek för att passera vidare. I försök med får har finfördelning av vallfoder lett till förbättrad energiförsörjning genom att intaget ökat.

Finfördelning av vallfoder har tidigare skett genom en energikrävande pelletering. I projektet används en extruderteknik som annars tillämpas på växtmaterial i biogasanläggningar för att ge en finfördelad och uppluckrad struktur. Effekten på nedbrytningshastigheten i våmmen undersöks med in vitroteknik och i utfodringsförsök med kor där foderintag och mjölkproduktion också mäts. För att studera den totala potentialen för att utnyttja energi från vallen i ett framtida system görs mätningar av biogasproduktion från gödseln.

Projektansvarig:

Bengt-Ove Rustas, bengt-ove.rustas@slu.se

Projektgrupp:

Torsten Eriksson, Rebecca Danielsson, Cecilia Kronqvist, Martin Weisbjerg (Århus universitet)