22
jan
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) , Stockholm

Seminarium: Hur mår djuren i ekologisk produktion? - en kunskapsöversikt om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion

Sugga ger di till kultingar på grönt gräs.
Foto: Magdalena Åkerfeldt, SLU

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) anordnar den 22 januari 2020 ett seminarium om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion.

Seminariet syftar till att ge en uppdaterad överblick över djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion och identifiera viktiga områden där det behövs utveckling och forskning. Under seminariet kommer forskare från SLU att presentera resultat från en omfattande vetenskaplig kunskapsöversikt. Seminariet är även ett tillfälle för diskussion med en panel med forskare och representanter från branschen.

Kunskapsöversikten och diskussioner under seminariet kommer mynna ut i en kunskapssyntes om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion som publiceras under våren 2020.

Medverkande

Magdalena Åkerfeldt – SLU, Epok och Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Stefan Gunnarsson – SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Gun Bernes – SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Isabel Blanco-Penedo – SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Lotta Berg – SLU, SCAW* och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Victoria Thuillier – KRAV
Elin Rydström – Ekologiska Lantbrukarna

Moderator: Niels Andresen – SLU, Epok och HIR Skåne
*Nationellt centrum för djurvälfärd

Program

13.00 Registrering
13.15 Välkommen och introduktion till ämnet
13.30 Hur mår djuren i ekologisk produktion? Presentation av kunskapsöversikt
14.30 Kaffe
15.00 Vad bör målet vara för god djurvälfärd inom ekologisk produktion? Hur arbetar KRAV?
15.20 Diskussion om behov av utveckling och forskning inom djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk djurhållning
16.20 Summering, hur går vi vidare?
16.30 Slut

Målgrupp

Branschorganisationer, myndigheter, certifieringsorgan/regelutvecklare, veterinärer, producenter och forskare.

Se program >

Sista anmälningsdag är 17 januari.

Ingen anmälan behövs för att se webbsändningen.

Fakta

Tid: 2020-01-22 13:00 - 16:30
Ort: Stockholm
Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Arrangör: SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)
Länk till dokument