blur-daylight-depth-of-field-139922-pexels.jpg
1
apr

2
apr
Scandic Hasselbacken, Stockholm

DJUR NATUR HÄLSA 2019 - Nationell konferens om djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa!

konferenser |
Pixabay-snow-2589767_1920.jpg

Djurens och naturens betydelse för vår hälsa börjar uppmärksammas allt mer. Det finns många goda exempel från internationell och svensk forskning, som visar att djur och natur fungerar både förebyggande och som en resurs vid behandling av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Evidens finns - nu är det dags att ta nästa steg!

 

SLU Framtidens djur, natur och hälsa arrangerar en nationell konferens med inriktning mot de folkhälsomål om en jämlik hälsa som finns inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål genom  Agenda 2030.

Vill du vara med och påverka hur vi tillsammans kan lösa nu- och framtidens hälsoutmaningnar?

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla aktörer som arbetar med folkhälsofrågor;

  • politiker och beslutsfattare som har ansvar för hälsofrågor och för att målen inom ramen för Agenda 2030 uppfylls,
  • tjänstemän inom myndigheter, kommun och landsting med folkhälsa på sin agenda,
  • organisationer och företag som arbetar inom grön hälsa/grön omsorg/grön rehabilitering,
  • företag som använder djurunderstödda insatser som metod (t ex. lantgårdar, hästar, hundar och andra djur).

Tanken är att konferensen ska bli ett forum för att mötas, diskutera, ta del av lyckade insatser, visa på nyttan av djur och natur som resurs för människors hälsa och för att utforma nya lösningar på framtidens folkhälsoutmaningar.

Program & anmälan

Planeringen av konferensen är i full gång! För mer information om program samt anmälan, se vår konferensida>>

Vision

Vår vision är att djur och natur ska bli ett självklart behandlingsalternativ likställt med traditionella behandlingar i framtida frisk-, hälso- och sjukvård. För att det ska bli verklighet behöver dels beslut fattas i den riktningen, dels personal med kompetens att utveckla och leda arbetet. Därtill behöver hälsofrämjande utemiljöer formas så att den fysiska miljön stödjer verksamheten.

 

Välkommen!

Fakta
Tid: 2019-04-01 - 2019-04-02
Ort: Stockholm
Lokal: Scandic Hasselbacken
Arrangör: SLU Framtidens djur, natur och hälsa
Pris: 4 300 kr utan middag, 4 800 kr med middag
Mer information:

Konferensen genomförs i samverkan med: Hälsans Natur och Hushållningssällskapet


Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se