Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 372 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Fokus Morty

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera en av dom med lite fakta och privata

Fokus Spader

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera en av dom med lite fakta och privata

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Aggressioner grupphållning möss

Försöksdjur har en betydande roll i vetenskaplig forskning och musen är det mest använda däggdjuret. Möss är sociala djur och ska enligt EU-lagstiftning grupphållas, men detta är en utmaning.

Biotin till mjölkkor

Syftet med projektet är att studera effekten av tillsatt biotin i foderstaten på mjölkproduktion, mjölksammansättning och klövhälsa i tre bruksbesättningar i Västra Götalands län. Läs mer i

In-situ mätning av köttmarmorering

Marmorering är synligt intramuskulärt fett i form av strimmor i muskeln och kan bilda ett nätliknande mönster. Marmorering påverkar kvalitéegenskaper på köttet som smaklighet, mörhet och saftighet.

Trädföryngring i betade marker

Som en liten del av ett större projekt ( Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-skogsmosaik ) har på Götala nöt- och lammköttscentrum ett antal poppelsticklingar planterats på

Info enkat djurskyddskontroller

Länk till dokumentet: " Ditt deltagande i ett forskningsprojekt om djurskyddskontroller välkomnas ", 2022-04-20.

Möjligheter att förverkliga storleksfördelar i lammproduktionen

Kalkyler antyder att lönsamheten kan vara god i stora fårbesättningar. Trots detta finns det ytterst få sådana i Sverige. Orsaken kan vara olika avhållande problem vid uppbyggnad och drift av stora

HMH FRESH

FRESH är ett forskningssamarbete som grundades 2012 mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs Universitet (GU) som syftar till att öka kunskaperna och medvetenheten om fiskars

Vitaminförsörjning till mjölkkor utan syntetiska vitaminer

Syntetiska vitaminer får, enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999, inte användas till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU, från och med augusti 2000. EU-förordningen medger dessutom

RAWA - Riskbaserad bedömning av djurvälfärd

För att säkerställa en hållbar djurhållning och djurproduktion behöver konsumenters och myndigheters förtroende upprätthållas. Därför krävs en effektiv kontroll och säkring av djurvälfärden. Svensk

Loading…