Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 279 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:
Disputation-Adalinda Hernández

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation: Tropical paradise - is it for cows? Animal welfare of cattle raised under tropical conditions fun-vh@slu.se Adalinda Hernández försvarar sin avhandling "Tropical paradise - is it for

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation: Tropical paradise - is it for cows? Animal welfare of cattle raised under tropical conditions fun-vh@slu.se Adalinda Hernández försvarar sin avhandling "Tropical paradise - is it for

Suggor med stora kullar behöver oftare behandling

Sedan decennier har suggor fått större och större smågriskullar. Samtidigt har suggornas hållbarhet minskat och många suggor slås nu ut i förtid på grund av juverproblem och hälta. För att undersöka

Ny bok - djurskydd vid slakt

Lotta Berg vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har varit med och skrivit ett av kapitlen – det om fjäderfäslakt - i en helt ny bok som heter ”The slaughter of farmed animals – Practical

Ny bok - djurskydd vid slakt

Lotta Berg vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har varit med och skrivit ett av kapitlen – det om fjäderfäslakt - i en helt ny bok som heter ”The slaughter of farmed animals – Practical

Ny bok - Nötkött

Anna Hessle vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har tillsammans med Anna Jamieson gjort en omarbetning av deras tidigare utgivna bok "Nötkött" (tidigare utgiven 2010). Boken vänder sig

Ny bok - Nötkött

Anna Hessle vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har tillsammans med Anna Jamieson gjort en omarbetning av deras tidigare utgivna bok "Nötkött" (tidigare utgiven 2010). Boken vänder sig

Dikalvsproduktion på skogsbeten

Allmänningar har historiskt sett använts både för bete med tamboskap och för att hämta ved och virke. I Norge släpper många lantbrukare fortfarande ut sina betesdjur på allmänningarna, samtidigt som

Nötkött eller skog på nedlagd jordbruksmark?

I skogsbygder har mycket jordbruksmark lagts ner eller är nedläggningshotad på grund av svag lönsamhet. Ofta planteras gran på sådan mark, men nötköttsproduktion kan vara ett lönsammare alternativ,

Antarktis-fisk bloddoping

Albin Gräns och Jeroen Brijs, forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, har tillsammans med andra forskare kommit fram till att en fisk i Antarktis har en förmåga att "bloddopa" sig.

Antarktis-fisk bloddoping

Albin Gräns och Jeroen Brijs, forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, har tillsammans med andra forskare kommit fram till att en fisk i Antarktis har en förmåga att "bloddopa" sig.

Loading…