Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 283 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:
VH:s fakultetsnämnd 8 februari

VH:s fakultetsnämnd 8 februari

Fakultetsnämndens ordförande bjöd som vanligt upp med en gedigen agenda och många intressanta punkter till årets första fakultetsnämnd. Det är nytt år och årsbokslutet för fakulteten presenterades.

Nytt utbildningsmaterial för att förbättra lammköttskvaliteten

I projektet "Lammlyftet" har man tidigare tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet, Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm) och nu följer man upp med ett utbildningsmaterial för att öka

Nytt utbildningsmaterial för att förbättra lammköttskvaliteten

I projektet "Lammlyftet" har man tidigare tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet, Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm) och nu följer man upp med ett utbildningsmaterial för att öka

Att förmedla tydliga budskap och formulera sin forskningsidé

Att förmedla tydliga budskap och formulera sin forskningsidé

mw-red@slu.se Välkommen till en föreläsning med journalisten och författaren Magnus Linton. I ett framgångsrikt projekt har han på Uppsala Universitet inspirerat forskare till att effektivisera sitt

Eva-Stina Lindell

Eva-Stina Lindell

Eva-Stina Lindell eva-stina.lindell@slu.se Eva-Stina är kommunikatör på SLU Future One Health (en av SLUs framtidsplattformar) samt på forskningsplattformen SLU Aquaculture och är ansvarig för

Odling av vildfångad fisk - välfärd, etik och utfodring

Vildfångad fisk som hålls i odling och utfodras för tillväxt kan öka lönsamheten för det kustnära fisket, som idag lider av ekonomiska problem. Detta skulle kunna göras med få negativa bieffekter på

Genomförbarhet och potential för odling av vild fisk som matas med bifångster i Sverige

Odling av vildfångad fisk (hållande för stödutfodring), förekommer idag endast i liten utsträckning i Sverige och i Europa generellt. Det finns flera fördelar med att odla vild fisk jämfört med

HMH SowNest

Att bygga bo inför grisning är ett medfött naturligt beteende hos grisen. I naturen skyddar boet smågrisarna från väder, vind och rovdjur. Genom att bygga bo förbereder sig suggan också inför

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

För att våra djur ska må bra och växa som de ska under sin betesperiod vill vi i detta projekt försöka hitta automatiska mätmetoder som kan indikera parasitförekomst hos våra betesdjur. I projektet

Eldrift i utfodringen

SLU har som miljömål att vara oberoende av fossila drivmedel år 2027. Detta har gjort att Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) fått en utav Sveriges första eldrivna mixervagnar vid sin

VH:s fakultetsnämndsmöte 16 december

Med säker taktpinne lotsade Kristina Jungnelius nämndens deltagare iklädda tomteluvor genom ett digert och fullspäckat program. Det fanns många och viktiga punkter att behandla under årets sista

Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

Loading…