Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 325 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Förändring av uppväxtmiljön hos föräldradjur som en potentiell metod för att förbättra djurvälfärden hos höns av köttrastyp

Detta projekt har som mål att undersöka effekten av inslag i uppväxtmiljön, som setts främja välfärden långsiktigt hos värphöns i experimentella försök, på gårdar med föräldradjur av köttrastyp.

Bästa bedövningsmedel för fisk

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

DigiHeart

Upp till 20 procent av de laxar som föds upp i fångskap dör innan de når slakt. Oftast sker detta efter att fiskarna utsatts för stress i olika situationer såsom stress efter behandling för laxlus

Så satsar SLU på livsmedelsforskning

En stor del av SLU:s forskning handlar om att få mat på bordet. Det är en ständigt aktuell fråga i samhället en tid med föränderligt klimat och behov av ökad livsmedelsberedskap. Hur satsar SLU på

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Kan Europas grisar slippa kastreras?

Kirurgisk kastration av smågrisar medför smärta. År 2010 kom EUs medlemsstater överens om att åtgärden från och med 2012 bara skulle utföras med långvarig smärtlindring och/eller bedövning, och att

Odling av vildfångad fisk - välfärd, etik och utfodring

Vildfångad fisk som hålls i odling och utfodras för tillväxt kan öka lönsamheten för det kustnära fisket, som idag lider av ekonomiska problem. Detta skulle kunna göras med få negativa bieffekter på

Naturligt ljusspektrum inomhus till värphöns

Fåglars syn skiljer sig avsevärt från människors. Våra värphöns kan därför ha behov av andra ljusegenskaper än vad som ges med vanlig inomhusbelysning. I en studie jämförde vi olika ljusspektra med

Leksaker minskar bråk mellan kultingar

I samband med avvänjning vid 4–5 veckors ålder kan griskultingar börja bita varandra, massera buken och andra onormala beteenden. Detta kan leda till stress och skador. För att minska detta provade

utevistelse

Kunskapen om hur ekologiska slaktkycklingars matsmältningsorgan påverkas av att de har möjlighet att vara utomhus är begränsad. Detta kan dock ha betydelse för deras hälsa och hur de bör utfodras. Vi

Urban Forests: Survey your moves

urbanfutures@slu.se Hur viktiga är urbana skogar för fysisk aktivitet och människors hälsa? Vad kan vi lära oss av hundägare? Klara Smedberg, doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och

Green Valleys

Projektet Green Valleys är ett nytt EU-projekt om bioraffinering av gräsmarker för att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Projektet är ett svenskt-danskt samarbete i

Loading…