Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 261 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Ekonomiska effekter - förbättrad djurvälfärd slakt

Djurvälfärd vid slakt har fått ökad uppmärksamhet i Sverige det senaste året och är en angelägen fråga för såväl konsumenter, allmänhet och slakteriföretag. Dålig djurvälfärd vid slakt har en negativ

Bättre djurvälfärd med gemensamma mått

Djur behandlas olika väl i Europas länder. Inom EU-projektet Welfare Quality har SLU-forskare varit med om att utarbeta bedömningskriterier för djurvälfärd, främst för nötkreatur, grisar och fjäderfä

Det digitala djuret

För att lyfta frågorna kring digitalisering och djurvälfärd, ta del av teknikutveckling och forskning arrangerar organisationerna inom SLU Campus i Skara seminarieserien Det Digitala Djuret. Den 25/9

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion

Stefan Gunnarsson är expert på uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur. En

Djurskyddsdonation

Djurskyddsdonation

SLU har fått 224 000 kronor av Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, för att säkerställa att uppdraget följs ur ett lagligt

Djurskyddsdonation

Djurskyddsdonation

SLU har fått 224 000 kronor av Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, för att säkerställa att uppdraget följs ur ett lagligt

Det digitala djuret

För att lyfta frågorna kring digitalisering och djurvälfärd, ta del av teknikutveckling och forskning arrangerar organisationerna inom SLU Campus i Skara seminarieserien Det Digitala Djuret. Den 25/9

Halm bör kunna ersätta svanskupering på grisar även i EU

Understimulerade grisar kan rikta sina undersökande beteenden mot andra grisar, med svansbitning som följd. Inom EU är det mycket vanligt att kupera grisarnas svansar för att motverka detta problem,

Halm bör kunna ersätta svanskupering på grisar även i EU

Understimulerade grisar kan rikta sina undersökande beteenden mot andra grisar, med svansbitning som följd. Inom EU är det mycket vanligt att kupera grisarnas svansar för att motverka detta problem,

Hållbar matproduktion kräver djurvälfärd

Hållbar miljö och livsmedelsproduktion blir en allt viktigare fråga internationellt. Men hur kan man säkerställa att djurvälfärd blir en del av utvecklingen mot hållbarhet? Det är nödvändigt att

HMH Optimal ljusmiljö för värphöns

Synen är värphönans viktigaste sinne som hjälper henne när hon utför dagliga aktiviteter som att hitta föda, känna igen andra hönor och att förflytta sig mellan olika nivåer i mer komplexa

Tail biting and straw in Pigs

Tail biting and straw in Pigs

andrus.kangro@slu.se Seminar Tail biting and straw in pigs 19 sept 14-16.30 and dissertation 20 sept. ( Torun Wallgren) Yggdrasil, VHC Ultuna Register for coffee to stefan.gunnarsson@slu.se (

Loading…