Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 350 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Fokus Sandy

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera en av dom med lite fakta och privata

Förlust av nöttkött i Sverige

Livsmedelssystemet är inte hållbart och forskning visar att det finns tre kraftfulla verktyg för att vända utvecklingen till 2050: global kostomläggning, minskat matsvinn och förluster med 75 % samt

Hinder och möjligheter för skötsel av permanenta gräsmarker i Sverige

anna.lundmark@slu.se Välkommen till en spännande dag om hagmarker och andra permanenta gräsmarker. Dessa marker är viktiga för både naturvården och djurhållningen. För vem? Alla som är intresserade

Tidig förmedling av tjurkalvar av mjölkras

En tjurkalv av ren mjölkras som föds i en mjölkbesättning betingar idag inte något stort värde. För en mjölkproducent som inte avser att behålla en sådan tjur för uppfödning fram till slakt innebär

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Ekonomiska effekter - förbättrad djurvälfärd slakt

Djurvälfärd vid slakt har fått ökad uppmärksamhet i Sverige det senaste året och är en angelägen fråga för såväl konsumenter, allmänhet och slakteriföretag. Dålig djurvälfärd vid slakt har en negativ

Skånsk Hästnäringsdag

Skånsk Hästnäringsdag parvin.mzandarani@slu.se Skånsk hästnäringsdag är ett årligt arrangemang som innefattar sport, avel och uppfödning även innovationer och teknisk utveckling, hästturism,

Fokus Kjula

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera en av dom med lite fakta och privata

Fokus Lill

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera några av dom med lite fakta och privata

Fokus Bob

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera en av dom med lite fakta och privata

Strategier-napplammsuppfödning

De flesta får- och lammproducenter har någon gång att ta ställning till om överskottslamm ska avlivas eller födas upp som napplamm om adoption inte är möjlig. För den enskilde producenten ska kunna

Så hårt spänns tömmarna under ett travlopp

Hur mycket kraft eller spänning är det i tömmarna då en travhäst löper i full fart på banan, och uppfattar kusken det själv? Det har Elke Hartmann från SLU undersökt i samarbete med forskare från

Loading…