Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 341 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Seminar: Anthrozoology – focus on farm animals and future research areas

Seminar: Anthrozoology – focus on farm animals and future research areas patrik.claesson@slu.se Welcome to this seminar the 9th of June, 13.15-16.00 in Audhumbla, VHC, SLU. This seminar is in

Odling av vildfångad fisk - välfärd, etik och utfodring

Vildfångad fisk som hålls i odling och utfodras för tillväxt kan öka lönsamheten för det kustnära fisket, som idag lider av ekonomiska problem. Detta skulle kunna göras med få negativa bieffekter på

Genomförbarhet och potential för odling av vild fisk som matas med bifångster i Sverige

Odling av vildfångad fisk (hållande för stödutfodring), förekommer idag endast i liten utsträckning i Sverige och i Europa generellt. Det finns flera fördelar med att odla vild fisk jämfört med

BVF - Parasitsjukdomar och markörer för bedömning av djurvälfärd med tillämpningar hos betesdjur

För att möta en ökad global efterfrågan på livsmedel från en växande befolkning måste animalieproduktionen intensifieras. Detta får dock inte ske på bekostnad av nedsatt djurhälsa och försämrat

Rennäring och skogsbruk

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning teresia.borgman@slu.se STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden

HMH Sociala tjänstehundar

gunilla.jacobsson@slu.se

Fokus Lou Lou

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera några av dom med lite fakta och privata

Annual Animal Welfare Symposium

16-17h Juni 2022, Uppsala Vidare information finns endast på engelska. Klicka på rubriken "English" ovan, så kommer ni dit. Välkomna till vårt symposium!

Fråga grisen

Förbättrad djurvälfärd i svensk grisproduktion genom benchmarking. Utveckling av verktyg för rådgivning, certifiering och förbättrad konkurrenskraft. Visst vore det bra om vi kunde fråga grisen om

Info enkat djurskyddskontroller

Länk till dokumentet: " Ditt deltagande i ett forskningsprojekt om djurskyddskontroller välkomnas ", 2022-04-20.

Fokus Shazam

Våra fyrfota deltagare är ovärderliga för oss, och därför vill vi så klart sätta dom i fokus här på vår hemsida. Vi kommer med jämna mellanrum att presentera en av dom med lite fakta och privata

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Loading…