Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 442 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

VH:s Fakultetsnämnd 5 maj 2021

Den 5:e maj var en kylen vårdag med ruskväder och absolut ingen dag då någon i fakultetsnämnden kände för att ”maja”. Vi satt alla tryggt bakom våra skärmar och avhandlade dagens punkter. Intervju

FAFSynt

FAFSynt

FAFSynt ‐ Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion i primärproduktionen futurefood@slu.se I projektet FAFSynt har forskare från SLU och RISE undersökt forskningsläget för att

FAFSynt

FAFSynt

FAFSynt ‐ Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion i primärproduktionen futurefood@slu.se I projektet FAFSynt har forskare från SLU och RISE undersökt forskningsläget för att

Redo för livet

Syftet med detta försök är att undersöka hur den tidiga miljön påverkar djurs anpassningsförmåga och motståndskraft. Försöket grundar sig i två redan väletablerade vetenskapliga uppfattningar; att

Bästa bedövningsmedel för fisk

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

Tjänstehundars välfärd

Tjänstehundar, som till exempel polishundar, tillbringar en stor del av sin tid i bilen. I egenskap av oberoende expertis fick SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, i uppdrag av Polisen

HMH DigiHeart

Upp till 20 procent av de laxar som föds upp i fångskap dör innan de når slakt. Oftast sker detta efter att fiskarna utsatts för stress i olika situationer såsom stress efter behandling för laxlus

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

DigiHeart

Upp till 20 procent av de laxar som föds upp i fångskap dör innan de når slakt. Oftast sker detta efter att fiskarna utsatts för stress i olika situationer såsom stress efter behandling för laxlus

HMH DigiHeart

HMH DigiHeart

Upp till 20 procent av de laxar som föds upp i fångskap dör innan de når slakt. Oftast sker detta efter att fiskarna utsatts för stress i olika situationer såsom stress efter behandling för laxlus

Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet

Genom en ökad kunskap om vägen till ett svenskt lammkött av hög kvalitet ska vi öka konkurrenskraften för svenska lammproducenter och svenskt lammkött. Potential för ökad lammköttsproduktion Svenskt

One Health webbinarium #15

One Health webbinarium #15

One Health webbinarium #15 (på svenska) - Bente Berget, Jenny Höglund, Christer Yrjas & Lena Lidfors futureonehealth@slu.se Effekter av virtuell skog och gröna inomhusmiljöer för ökat välbefinnande

Loading…