Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 239 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Hälsan hos svenska ridskolehästar påverkas av inhysningssystem

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie. I studien besöktes 16

Antrozoologi

Vad är antrozoologi och hur ser framtidsutsikterna ut inom detta fält? Se seminariet i efterhand ifall du missade live-versionen! Fokus för seminariet var; djurunderstödda interventioner,

Welfare, ethics and feeding for farming and conditioning of wild fish

Purpose and aims Grow-out or conditioning of wild caught fish in aquaculture can increase profitability of inshore fisheries, which currently suffer economic problems, with little negative

Feasibility and potential for farming and conditioning of wild fish fed with by-catches in Sweden

Short description Today farming or conditioning of wildcaught fish is low in Sweden and Europe in general. There are however a number of advantages in farming of wild fish compared to wild catch,

Hamiltonseminarium: Psykisk hälsa, människa och häst

Hamiltonseminarium: Psykisk hälsa, människa och häst

Hamiltonseminarium: Psykisk hälsa, människa och häst simon.hallstan@slu.se Temat för årets Hamiltonseminarie är psykisk hälsa, människa och häst. Foto: Carin Wrange. Seminariet äger rum under två

Hamiltonseminarium: Psykisk hälsa, människa och häst

Hamiltonseminarium: Psykisk hälsa, människa och häst

Hamiltonseminarium: Psykisk hälsa, människa och häst simon.hallstan@slu.se Temat för årets Hamiltonseminarie är psykisk hälsa, människa och häst. Foto: Carin Wrange. Seminariet äger rum under två

Stor skillnad i välfärd mellan olika kycklinghybrider

Svensk ekologisk kycklingproduktion har tagit fart i och med introduktionen av mer långsamväxande kycklinghybrider. Snabbväxande kycklingar väljs bort trots sin effektiva foderomvandlingsförmåga.

Antrozoologi

Vad är antrozoologi och hur ser framtidsutsikterna ut inom detta fält? Se seminariet i efterhand ifall du missade live-versionen! Fokus för seminariet var; djurunderstödda interventioner,

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation: Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows fun-vh@slu.se Mikaela Jardstedt försvarar sin akademisk avhandling "Roughage

Magrare foder till dikor på stall

Nära 40 procent av det svenska nötköttet produceras med hjälp av köttraskor, som inte mjölkas. Under vintern, innan de kalvar och sedan släpps på bete med sina kalvar, har dikorna oftast fri tillgång

Magrare foder till dikor på stall

Nära 40 procent av det svenska nötköttet produceras med hjälp av köttraskor, som inte mjölkas. Under vintern, innan de kalvar och sedan släpps på bete med sina kalvar, har dikorna oftast fri tillgång

Linda Keeling hedersdoktor

Linda Keeling, professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, har utsetts till teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Promotionshögtiden hålls den 25 maj. Linda Keeling

Loading…