21
maj
Crafoordsalen, Alnarp

Ekologiskt lantbruk i tider av extremväder

– Föredrag och diskussion kring hur vi kan förbättra det ekologiska lantbrukets resiliens mot torka. (Med webbsändning från Alnarp.)

Sommaren 2018 var extremt varm och torr i hela Sverige. Betena torkade bort och skördarna blev betydligt mindre än normalt. Det svenska jordbruket har alltid påverkats av ett varierat väder men pågående klimatförändringar förväntas leda till att mer extrema väderförhållanden blir vanligare framöver. Så vilka åtgärder använder lantbrukarna för att hantera torka och vilken kunskap behöver vi utveckla för att stå bättre rustade inför kommande händelser av extrem torka? Vi tar utgångspunkt i ekologisk produktion i Sverige, men hela jordbruket drabbades hårt under 2018 så kunskap och erfarenheter om olika strategier för att möta situationen är av värde för alla.

Den 21 maj kl 14-16 presenterar forskaren Eva Salomon slutsatserna från rapporten Strategier i ekologisk produktion i Sverige för att öka resiliens mot extrem torka som finansierats av framtidsplattformen SLU Future Food och Per Modig från Hushållningssällskapet kommenterar utifrån ett rådgivarperspektiv. Vi bjuder även in till diskussion och välkomnar inspel i frågan till den nya forskningsagendan för ekologiskt lantbruk som EPOK leder arbetet med att ta fram.

AGENDA

14.00 – 14.30 Fika och mingel

14.30 – 16.00 EPOK vid SLU hälsar välkommen (Maria Wivstad, föreståndare EPOK)

Föredrag: Vilka åtgärder kan minska sårbarheten vid torka – behov av kunskap och utveckling (Eva Salomon, Docent RISE och EPOK)

Föredrag: Ekologisk produktion i tider av torka - erfarenheter från verkligheten och utmaningar framöver (Per Modig, Rådgivare Hushållningssällskapet)

Diskussion: Hur kan vi förbättra det ekologiska jordbrukets resiliens mot torka? Vilken forskning behövs?

Det går också att följa seminariet direkt via webbsändning eller se det i efterhand.

Anmälan senast 17 maj.  Anmälan är endast obligatorisk om du vill ha fika (kostnadsfritt).

Alla SLU-anställda, studenter och intresserade utanför SLU, till exempel lantbrukare och rådgivare, är varmt välkomna.

Fakta
Tid: 2019-05-21 14:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU
Sista anmälningsdag: 17 maj 2019
Mer information:

Moderator och kontaktperson: Maria Tunberg (maria.tunberg@slu.se)


Länk till dokument
Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se