5
feb
KSLA, Stockholm

Kan spannmål bidra till hållbar hälsa?

seminarier, workshops |

Historiska sädesslag i framtidens mat är ett fyraårigt tvärvetenskapligt projekt, finansierat av Formas, där forskare från SLU och Högskolan i Kristianstad tillsammans med lantbrukare och bagare undersöker möjligheter med gamla spannmålssorter.

Detta är det andra seminariet i en serie om projektet Historiska sädesslag i framtidens mat

Ur programmet:

  • Historiska sädesslag i framtidens mat – presentation av projektet (Karin Gerhardt, forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald).
  • Vad äter unga – resultat från matvaneundersökningen "Riksmaten ungdom" (Anna Karin Lindroos, nutritionist, Livsmedelsverket).
  • Hur kan Sverige äta för hälsan inom planetens gränser –vad säger EAT-Lancet, dess nordiska tappning och hur tar vi det framåt? (Karin Jonsson, forskare, livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola)
  • Gluten på gott och ont, (Carin Andrén Aronsson, forskare, Lunds universitet).

Seminariet är ett samarbete mellan SLU, högskolan i Kristianstad, och Kungl.Skogs- och lantbruksakademien, KSLA.

Program

13:00 Välkommen

13:15 Historiska sädesslag i framtidens mat – presentation av projektet
Karin Gerhardt, forskare, SLU Centrum för biologisk mångfald

13:30 Vad är äter unga – resultat från matvaneundersökningen ”Riksmaten ungdom”, Anna Karin Lindroos, nutritionist, Livsmedelsverket

14:00 Kaffe

14:20 Hur kan Sverige äta för hälsan inom planetens gränser –vad säger EAT-Lancet, dess nordiska tappning och hur tar vi det framåt? Karin Jonsson, forskare, livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola

14:50 Gluten på gott och ont, Carin Andrén Aronsson, forskare, Lunds universitet

15:20 Workshop

16:30 Avslutning

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se