10 okt
12 okt

Folket Hus, Umeå och Naturum Vattenriket, Kristianstad (hybridkonferens), Umeå och Kristianstad (hybridkonferens)

Mötesplats Biosfär

konferenser |

Mötesplats Biosfär är en mötesplats för forskare, beslutsfattare, forskningsfinansiärer och andra samhällsaktörer för att gemensamt upptäcka möjligheten med biosfärområden som arenor för forskning och innovation relaterad till de globala hållbarhetsmålen. Konferensen är även en möjlighet att stärka kunskap om aktuella forskningsområden och intressen kopplade till biosfärområdena och Agenda 2030.

Mötesplats Biosfär fokuserar på lokala förhållanden och förutsättningar i Sverige och hämtar också inspiration från andra länder. Programmet inkluderar akademisk och traditionell kunskap med bidrag från forskning och erfarenheter från samhället, och skapar gott om tillfällen för dialog och diskussioner deltagarna emellan.

Är du forskare, samhällsaktör, beslutsfattare eller forskningsfinansiär? Gillar du att samarbeta över sektors- och ämnesgränser för hitta innovativa lösningar för ett hållbart samhälle? I så fall är Mötesplats Biosfär konferensen för dig! Här utforskar och utvecklar du praktiska lösningar för genomförande av Agenda 2030 med Sveriges biosfärområden som arena.

Mötesplats Biosfär är den första nationella biosfärkonferensen som syftar till att stärka kopplingen mellan kunskapsutveckling, praxis och policy. Konferensen arrangeras i Skåne och i Västerbotten, en del av Sápmi, som en gemensam hybridkonferens.

 

Fakta

Tid: 2022-10-10 - 2022-10-12
Ort: Umeå och Kristianstad (hybridkonferens)
Lokal: Folket Hus, Umeå och Naturum Vattenriket, Kristianstad (hybridkonferens)
Arrangör: Biosfärprogrammet Sverige, Lunds universitet, Umeå universitet och SLU i Umeå.
Sista anmälningsdag: 15 september 2022
Pris: 500 kr exkl. moms
Mer information:

Läs mer på konferenssidan på Biosfärprogrammets webbplats: Mötesplats Biosfär 10-12 oktober 2022


Relaterade sidor: