12 dec

Online

Forskarworkshop – Green dreams and workforce realities: svenska skogen och de som jobbar i den

seminarier, workshops |

Välkommen till uppföljningen av Future Forests workshop ”Green dreams and workforce realities”.

Den här gången körs workshopen online och fokuserar på Sverige, EU, skogsmark, skogsarbetare och möjliga framtida nätverk och projekt.

Workshopen är öppen för forskare intresserade av dialog och framtida forskningssamarbeten på området, från alla SLU:s campus, Umeå universitet samt Skogforsk.

Vad är framtidens forskning och vad skulle kunna vara intressanta, interdisciplinära angreppssätt på följande ämnen?

  • Definiering av konceptet ”green dreams” i kontexten svenska skogar
  • Verkligheten för de som arbetar i svenska skogar
  • Arbetsförhållanden, problem och socialt ansvar
  • Att balansera “green dreams” och behov av arbetskraft (kopplad till hållbara utvecklingsmål)

Workshopen hålls på Zoom. Registrera dig här

Fakta

Tid: 2023-12-12 15:00 - 16:30
Ort: Online
Arrangör: SLU Future Forests