5 dec

Stockholm och via Zoom

Seminar: Drivers for Change – Efforts to reduce inappropriate use of antibiotics in animal production

seminarier, workshops |

Detta seminarium fokuserar på hur vi kan minska användningen av antibiotika inom köttproduktionen. Det behövs ett samarbete som bygger på ansvar och öppenhet mellan olika sektorer i samhället - företag, återförsäljare, myndigheter, politik och vetenskap. Och även strukturella förändringar i jordbrukssystemen. Seminariet arrangeras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Axfoundation. Välkommen till ett intressant och angeläget seminarium om en av vår tids största utmaningar.

Fakta

Tid: 2023-12-05 10:00 - 13:00
Ort: Stockholm och via Zoom

Kontaktinformation