15 mar

Tanngrisner 2, VHC, Uppsala

Katt och hundforskning i ett One Health-perspektiv

seminarier, workshops |

Välkommen till ett seminarium om katt- och hundforskning i ett One Health-perspektiv! Begreppet "One Health" innefattar gränssnittet mellan djurens, människans och ekosystemens hälsa. För att förstå det komplexa gränssnittet mellan dessa områden behövs ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och samarbete mellan flera vetenskapliga discipliner.

Fakta

Tid: 2023-03-15 13:00 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Tanngrisner 2, VHC
Arrangör: Smådjurskommittén och SLU Future One Health
Sista anmälningsdag: 8 mars 2023

Kontaktinformation