23 mar

Audhumbla, VHC-centrum, Online /SLU Uppsala

Living Labs med fokus på jordhälsa: Utlysningar och nyckelaspekter för att skapa Living Labs

evenemang | seminarier, workshops |

Välkommen till ett förmiddagsseminarium om EU soil mission, Living Labs samt diskutera jordhälsa i en svensk kontext.

EU har som mål att etablera och finansiera 100 living labs och lighthouses för att leda omställningen mot bättre jordhälsa i Europa 2030. Inom partnerskapet NATI00NS arbetar SLU för att sprida information om Living labs bland nationella och regionala intressenter. 

Anmälan sker på NATI00NS hemsida.

Evenemanget kommer att hållas på engelska


Kontaktinformation