25 apr

Zoom

SLU Grogrund - Nätverket

SLU Grogrund - Nätverket samlas via Zoom för seminarium om ämnen relevanta för svensk växtförädling. Inbjudan via e-post till alla inom akademi, näringsliv och andra organisationer som är verksamma inom pågående SLU Grogrund-projekt.

Presentation från projektet Resistensförädling för friska grödor

Fakta

Tid: 2023-04-25 12:00 - 13:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Grogrund