2 maj
7 maj

Hela landet

Landsbygdsveckan

evenemang |
Logo för landsbygdsveckan. Illustration

I maj håller Sverige sin första nationella landsbygdsvecka, en kraftsamling för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder. Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.

Landsbygdsveckan anordnas i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och den årliga kampanjen ”EU i min region”. Veckan blir en kraftsamling för att tillsammans jobba för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder.

Genom att samlas till en gemensam plattform vill Landsbygdsveckan öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.

För mer information se www.landsbygdsveckan.se

Nyhet: Ny Landsbygdsvecka lyfter hela landet

Fakta

Tid: 2023-05-02 - 2023-05-07
Ort: Hela landet
Arrangör: Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket
Mer information:

För mer information se www.landsbygdsveckan.seKontaktinformation