6 maj

Gamla Linköping, Linköping

Odla kunskap med Jättegrönt

evenemang |
Rosa höstflox.

Lördag den 6 maj arrangerar Gamla Linköping en kunskapsdag med fokus på växter och trädgård. På programmet står bland annat ett föredrag om det lokala klonarkivet på Gamla Linköping och en rundvisning bland växterna i klonarkivet.

I Gamla Linköping bevaras drygt 60 sorters äldre trädgårdsväxter, insamlade runt om i Östergötland genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Det är rosor, perenner, köksväxter och lökväxter som tulpaner och påskliljor. Växterna bevaras genom att odlas runt om på området, i rabatter och köksväxtland. Växterna utgör tillsammans ett så kallat lokalt klonarkiv och fungerar som en säkerhetskopia till de växter som bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. I dag finns sammanlagt 32 lokala klonarkiv runt om i Sverige och Gamla Linköping odlar och visar upp växterna från Östergötland.

Klockan 13 håller genbankskuratorerna Karin Persson och Linnea Oskarsson ett föredrag om Pom, Nationella genbanken och växterna i det lokala klonarkivet vid Gamla Linköping. Klockan 14.30 arrangeras en trädgårdsvandring med fokus på klonarkivsväxterna. Gamla Linköpings trädgårdsmästare Kerstin Tornblad visar och berättar, tillsammans med Karin och Linnea. 

Hela helgen 6-7 maj visas en miniutställning om Pom, Nationella genbanken och det lokala klonarkivet i Kapellet på Gamla Linköping. 


Kontaktinformation

Karin Persson och Linnea Oskarsson, genbankskuratorer

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU


karin.persson@slu.se, genbankskurator för krukväxter, lökar och knölar, 040-41 55 46, 0702-64 63 56

linnea.oskarsson@slu.se, genbankskurator för perenner, 040-41 55 86, 070-350 14 19