Ung gös i Östersjön. Foto.
29 jun

Visby hamn, Gotland

SLU i Almedalen: Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten – vilken roll har marint områdesskydd?

seminarier, workshops |

Målen är satta – och höga. Senast 2030 ska 30 % av världens natur vara skyddad. Idag mår dock en stor del av havsmiljön och fiskbestånden inte bra. Marint områdesskydd kan vara en effektiv åtgärd både för att stärka bestånden och havens ekosystem. Men hur och vad som behöver skyddas är ännu oklart.

Inom FN och EU har man enats om att skydda 30 % av världens land och hav. Det kan vara helt avgörande för havens biologiska mångfald och de marina livsmiljöerna. Forskning visar att områdesskydd kan vara en effektiv åtgärd för att stärka fiskbestånden – positiva effekter kan komma snabbt, fiskarna blir fler och större, och därigenom kan vi återfå välfungerande havsmiljöer. Nu är det hög tid att gå från ord till handling!  

Vi lyfter frågor som:

 • Vilka kunskapsunderlag behövs för att fatta kloka och långsiktigt hållbara beslut?
 • Hur ska skyddet utformas — och hur vet vi att det gör nytta?
 • Vilka är fördelarna för den blå ekonomin med 30x30-målet?

Program

Under seminariet redovisar vi kunskapsläget kring effekterna av att skydda våra svenska havs- och kustområden, för miljöns skull – och för en långsiktig hållbar blå ekonomi. Vi diskuterar utmaningar, förutsättningar och lösningar för hur Sverige ska ta sig an arbetet för att nå 30x30-målen.  

13:00 Välkommen, Maria Knutson Wedel, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Inledning, moderator Annsofie Wahlström, programchef för SLU Future Food

13:05 Introduktion – ”Överflygning”, Jens Olsson, forskare inom akvatisk ekologi vid SLU

 • Hur mår haven och fisken?
 • Behöver vi agera för att skydda haven och stärka dess resiliens?
 • FN:s och EU:s 30x30 mål.

13:09 Forskar-pitchar med Ulf Bergström och Joakim Hjelm, båda forskare inom marin ekologi vid SLU

 • Behoven av skydd i haven vi ser idag i ljuset av målen som FN och EU satt upp (och som Sverige har skrivit under på),  
 • Nyttan för miljö och människa av att freda delar av våra hav från mänsklig exploatering,
 • Vad blir konsekvenserna av att inte skydda haven?
 • Vilka kunskapsunderlag krävs för att nå dessa 30x30-mål? Hur vet vi åtgärderna får önskad effekt?

Debatt/paneldiskussion: inspel från politiker baserat på forskarpitcharna. 

13:50 Paneldiskussion med intressenter inom den blåa ekonomin

 • Vilka förutsättningar och utmaningar har Sverige för att ta sej an och klara arbetet med att nå målen och hur ser lösningarna ut?

14:20 Frågestund

14:28 Avslutning, moderator

Medverkande

Emma Nohrén (MP), ordförande miljö- och jordbruksutskottet 
Johanna Hornberger (M), riksdagsledamot
Tomas Kronståhl (S), riksdagsledamot
Mats Svensson, avdelningschef för Avdelningen för havsförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten 
Sten Frohm, generalsekreterare, Sportfiskarna 
Erika Axelsson, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Halland 
Marcus Karlén, vice ordförande LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer 
Jens Olsson, forskare inom akvatisk ekologi, SLU 
Ulf Bergström, forskare inom marin ekologi, SLU 
Joakim Hjelm, forskare inom marin ekologi, SLU 

Moderator: Annsofie Wahlström, SLU Future Food 

Plats?

Seminariet kommer att genomföras inför publik samt sändas live ombord på forskningsfartyg R/V Svea i Visby hamn. OBS! Begränsat antal platser – kom i tid! Du kan även följa vår livesändning här.

Fakta

Tid: 2023-06-29 13:00 - 14:30
Ort: Visby hamn, Gotland
Mer information:

 

Eva-Stina Lindell
Projektkoordinator SLU i Almedalen
eva-stina.lindell@slu.se 
018 - 67 21 58

Eventet i Almedalsprogrammet.

Se hela Almedalsprogrammet här.

Mer om SLU:s forskning kring starka fiskbestånd och friska vatten: Skydda fisken – för havens skull!

Tipsar även om dessa två seminarier den 28:e juni. Ett som handlar om hur EU:s politik påverkar den svenska skogen kl 13, och ett kl 15 om den stora skogskonferensen IUFRO som arrangeras i Stockholm nästa år med fokus på skogens roll i samhällsutvecklingen.Kontaktinformation