29 jan

Scandic Frimurarhotellet, Linköping

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

möten, sammanträden |

Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial!

Denna gång ses vi "på plats" på Frimurarhotellet i Linköping. Vi kommer bland annat att diskutera sortprovning och lagstiftning gällande växtförökningsmaterial.

Programmet hittar du här nedan.

Välkomna önskar ämneskommitténs ordförande, vice ordförande och sekreterare,

Ortrud Jäck, Åsa Grimberg och Anders Ericsson

 

Fakta

Tid: 2024-01-29 09:30 - 15:30
Ort: Linköping
Lokal: Scandic Frimurarhotellet
Arrangör: SLU Fältforsk
Sista anmälningsdag: 15 januari 2024

Program

(preliminärt program)

09:30-10:00 Morgonfika och check-in

10:00-10:30 Sortprovning

  1. Välkommen
  2. Val av sekreterare
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Förra mötets minnesanteckningar
  5. Information från SLU
  6. Ekologisk sortprovning 2024
  7. Graderingsgrupp
  8. Övriga punkter

10:30-12:00 Sortprovning och VSCU

10:30-10:55 Lagstiftningsförslaget och processen (Ingrid Karlsson, Jordbruksverket)

10:55-11:35 VSCU-testing in France (Julie Gombert and Virginie Bertoux, Geves, France, digital medverkan)

11:35-11:55 Abiotic stress tolerance and yield stability in variety trials (Lilia Levy, Agroscope, Switzerland, digital medverkan)

12.00-13.00 Lunch

13:00-15:00 Workshop: Vilka möjligheter och utmaningar kommer en ny lagstiftning gällande växtförökningsmaterial och VSCU medföra för sortprovningen i Sverige? :

13:00-13:15 Presentation av frågeställningar

13:15-14:15 Diskussioner i grupper

14:15-14:45 Sammanfattning i plenum

14:45-15:00 Avslutning/Nästa möte

15:00-15:30 Fika