30 jan

Scandic Frimurarhotellet, Linköping

Sortmöte vallprovning

möten, sammanträden |

Välkommen på vallsortsmöte!

Vi ses i Linköping 30 januari och diskuterar försöksåret 2023, försöksutförande, utvärdering, ekonomi, nyanlägningar, utredningar och kompletterande vallsortsprovning.

Fakta

Tid: 2024-01-30 09:00 - 14:00
Ort: Linköping
Lokal: Scandic Frimurarhotellet
Arrangör: Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
Sista anmälningsdag: 16 januari 2024
Mer information:

SLU ansvarar för sortprovningen i Sverige. Vi testar om nya sorter av grödor för lantbruket har tillräckligt bra egenskaper. Provningen består av värdeprovning av sorter som kan ingå i den svenska sortlistan, marknadssorter som finns på EU-listan och sortprovning för ekologisk odling.

Läs mer om sortprovningen


Program

Klockan 9:00 – cirka klockan 14:00 med avbrott för lunch (ingår)

1)     Försöksåret 2023

2)     Försöksutförande

  • Gradering av skador, planttäthet
  • Hantering av kassation pga. skador
  • Förändringar/oklarheter i PM
  • Resultatinläggning

3)     Utvärdering sammanställningar

  • Valideringsprocess till seriesammanställning

4)     Ekonomi

5)     Nyanläggningar i de olika vallgrödorna 2024

  • Deadlines
  • Mätare
  • Försöksplatser

6)     Utredningar

  • Kvalitetssäkring av analysresultat
  • NIR-sensor för TS-mätning

7)     Kompletterande vallsortprovning i Sverigeförsöken

8)     Övriga frågor (mailas senast 2024-01-15 till sortprovning@slu.se)