Hoppa till huvudinnehåll

Sortprovningen

SLU ansvarar för sortprovningen i Sverige. Vi testar om nya grödsorter för lantbruket har tillräckligt bra egenskaper för att få odlas här.

Provningen består av tre delar: Värdeprovning av sorter som kan ingå i den svenska sortlistan, Marknadssorter som finns på EU-listan och Sortprovning för ekologisk odling.

Publicerad: 27 april 2021 - Sidansvarig: Anna.Lundmark@slu.se

Kontakt institutionen för Växtproduktionsekologi

Prefekt Carolyn Glynn, carolyn.glynn@slu.se

Postadress:Box 7043 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16
Leveransadress: Paket - Ulls väg 16
Lastkaj - Lennart Hjelms väg 5, 756 51 Uppsala                                           

Loading…