Sveriges lantbruksuniversitet

Sortprovning

SLU ansvarar för sortprovningen i Sverige. Vi testar om nya grödsorter för lantbruket har tillräckligt bra egenskaper för att få odlas här.

Provningen består av tre delar: Värdeprovning av sorter som kan ingå i den svenska sortlistan, Marknadssorter som finns på EU-listan och Sortprovning för ekologisk odling.

Publicerad: 27 april 2021 - Sidansvarig: Anna.Lundmark@slu.se
Loading…