Hoppa till huvudinnehåll

Sortprovningen

SLU ansvarar för sortprovningen i Sverige. Vi testar om nya grödsorter för lantbruket har tillräckligt bra egenskaper för att få odlas här. Provningen består av tre delar: Värdeprovning av sorter som kan ingå i den svenska sortlistan, Marknadssorter som finns på EU-listan och Sortprovning för ekologisk odling.

Sortprovningsteamet kan enklast nås via funktionsmejladressen sortprovning@slu.se.

Ortrud Jäck, ortrud.jack@slu.se, 072-5669776
Föreståndare

Niklas Zeiner, niklas.zeiner@slu.se, 076-1268296
Sortprovning ettåriga, vall, ekologisk sortprovning, projekt

Boel Sandström, boel.sandstrom@slu.se, 070-2613550
Sortprovning vall

Ida Kollberg, ida.kollberg@slu.se
NFTS, Fältkort

Publicerad: 24 november 2022 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

Kontakt institutionen för Växtproduktionsekologi

Prefekt Carolyn Glynn, carolyn.glynn@slu.se

Postadress: Box 7043 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16
Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala     

                                    

Loading…