21 feb

IOGT:s lokaler, Bantorget 5, Lund

Föredrag: Äpplen!

evenemang |
En utställning med olika äppelsorter. Äpplena ligger sortvis presenterade i skålar av bambu på ett bord.

Nationella genbanken bevarar drygt 200 äpplesorter. I föredraget ”Äpple!” porträtterar Inger Hjalmarsson några av dessa, däribland 'Snilsäpple', 'Åkerö', 'Mölnbacka Skogsäpple', 'Flädie', 'Alnarps Favorit', 'Eldrött Duväpple' och 'Rött Järnäpple'.

Lyssnaren får lära känna sorternas kulturhistoria, kännetecken, mognadstid och smak. Under föredraget förklaras också hur Nationella genbanken bevarar äldre äpplesorter och vad ett klonarkiv är för något.

För den som vill läsa om äldre äpplesorter och det svenska bevarandearbetet finns boken "Äldre äpplesorter för dagens trädgårdar. Nationella genbankens klonarkivsvärdar rekommenderar".

Inger Hjalmarsson är hortonom, fil.dr. och tidigare genbankskurator vid Nationella genbanken i Alnarp.


Kontaktinformation