6 maj

Crafoordsalen, Alnarp

Krisberedskap i växtodlingen – vad krävs och hur står det till?

evenemang | möten, sammanträden | seminarier, workshops |

Vår beredskap för hantering av kriser i vår livsmedelsförsörjning har på ett helt annat sätt blivit uppenbart under de senaste åren sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina och andra störningar i internationella handelsströmmar inträffat. Totalförsvaret har kommit på agendan på nytt efter att ha varit helt negligerat sedan Sovjetunionens fall och upplösning i början av 1990-talet. I detta ingår som en självklar del vår försörjning med livsmedel i en krigssituation eller en långvarig avspärrning.

Det är uppenbart att i sådana lägen kan vi inte förlita oss på att en betydande del av vår konsumtion av livsmedel ska kunna importeras. Det ställer krav på att vår inhemska produktion av livsmedel fungerar så bra som det nu går även om det kan vara brist på vissa insatsvaror.

Basen för vår livsmedelsförsörjning är en fungerande växtodling av såväl mat- och fodergrödor som trädgårdsväxter. SLU Partnerskap Alnarp och Sveriges Utsädesförening bjuder nu in till ett seminarium som vill belysa dessa frågor ur olika perspektiv – samhälle, livsmedelsindustri och odling. Vi får också ett inlägg från den finska motsvarigheten till LRF om hur man i Finland har krisberedskapen ser ut med fokus på växtodlingen.

Seminariet vänder sig till medlemmar i SLU Partnerskap Alnarp, andra intressenter i livsmedelskedjan i södra Sverige, lantbrukare och lantbrukets organisationer, Utsädesföreningens medlemmar samt intresserade studenter och medarbetare på Campus Alnarp. Seminariet ersätter Utsädesföreningens traditionella sommarmöte det här året.

Fakta

Tid: 2024-05-06 09:00 - 11:30
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp och Sveriges Utsädesförening
Sista anmälningsdag: 2 maj 2024
Mer information:

Adress: Sundsvägen 14, 234 56 Alnarp 

Till anmälningsformuläret

Webbinarium: Anslut till mötet, använd lösenkod 609844

 


Program

08.30 - Kaffe

09.00 - Välkomsthälsning och dagens tema
Kristina Yngwe, ordf för Sveriges Utsädesförening och dagens moderator

09.10 - Beredskapsfrågor i Partnerskap Alnarps verksamhet
Håkan Schroeder, SLU

09.15 Livsmedelsberedskapen i Försvarsberedningens arbete
Mikael Larsson (C), ledamot i Försvarsberedningen

09.30 Utredningen om en ny livsmedelsberedskap
Ingrid Petersson

09.45 Insatsvaror – en förutsättning
Alarik Sandrup, Lantmännen

10.00 Paus

10.15 Finlands beredskap för fungerande växtodling
Max Schulman, MTK

10.30 Hur ser det ut på utsädesområdet?
Per Henriksson, Svenska Utsädesföretagens Förening                                   

10.45 Odlarnas perspektiv – var kommer utsädet in?
Ida Lindell, Betodlarna

11.00 Paneldiskussion
med närvarande inledare, Hans Ramel från LRF:s styrelse och Jenny Asplund, KSLAs beredskapsprojekt