SLU-nyhet

Ny utlysning av projektmedel från Tillväxtfonden i februari 2017

Publicerad: 07 december 2016

I nästa utlysning ska projektansökningarna vara inne senast den 10 februari 2017. Ansökningsrutinen öppnar den 9 januari. Styrgruppen tar beslut den 14 mars 2017.

Tillväxt Trädgård gör ännu en utlysning av projektmedel från Tillväxtfonden. Ansökningarna ska vara inne senast den 10 februari 2017. Ansökningsrutinen öppnar den 9 januari. Styrgruppen tar sedan beslut den 14 mars.

Utlysningen avser upp till 1 miljon kronor som återstår i Tillväxtfonden för 2017. Projekten ska vara avslutade senast december 2018.

De vanliga kraven för Tillväxtfonden gäller. Ansökningarna ska göras i samarbete med Tillväxt Trädgårds parter och i samråd med Tillväxt Trädgårds verksamhetsledning. Läs mer i anvisningarna för att söka projektmedel.

Av Johan Ascard

Läs mer om ansökningsrutinen


Kontaktinformation

Johan Ascard, Verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap/Enheten för samverkan och utveckling
johan.ascard@slu.se, 040-41 50 62

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se