SLU-nyhet

Ekosystemtjänster i praktiken – ny rapport

Publicerad: 11 augusti 2016

Står du inför utmaningen att börja arbeta med ekosystemtjänster i din myndighet, organisation eller företag? Har du redan börjat men känner ett behov av att snegla på hur andra gjort för att få inspiration? Då kan du ta del av erfarenheter i denna rapport. Här presenteras hur arbetet med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande upplevts hittills.

Erfarenheterna visar att ekosystemtjänster gör skillnad i planering och beslutsfattande. Arbetet är dock i en inledningsfas i Sverige. De flesta aktörer söker sig fram för att hitta och utveckla anpassade analysmetoder och tillämpningar. Standardisering finns ännu inte. Det finns dock tillräckligt med material för att komma igång. Rapporten ”Ekosystemtjänster i praktiken” är framtagen av CBM på uppdrag av Naturvårdsverket och redogör för de erfarenheter som finns hittills. Förslag ges till 12 punkter att ta hänsyn till när man börjar arbeta med ekosystemtjänster. I rapporten finns också redovisat 24 exempel på ekosystemtjänstanalyser och förslag till arbetsprocesser. Författare: Tuija Hilding-Rydevik och Malgorzata Blicharska.

Rapporten är framtagen inom ett regeringsuppdrag om en kommunikationssatsning för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Uppdraget är en del i att uppnå det av regeringen beslutade etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster. Kontaktperson för rapporten på Naturvårdsverket är Anki Weibull.

Mer information om rapporten finns på CBM:s webbsida under Böcker och skrifter.

Tusen blommor blommar just nu när det gäller arbetssätt, metoder för att identifiera, kartera, värdera och presentera ekosystemtjänster.” (Ur rapporten Ekosystemtjänster i praktiken av Tuija Hilding-Rydevik och Malgorzata Blicharska, CBM).


Kontaktinformation