Böcker, skrifter och forskningsrapporter

Senast ändrad: 06 februari 2024
En hög med böcker. Foto.

SLU Centrum för biologisk mångfald publicerar böcker, skrifter och forskningsrapporter i olika ämnen med biologisk mångfald som gemenseam nämnare. Några av dessa är en del av CBM:s skriftserie, som ger ut skrifter som har ursprung i forskning vid CBM. Här kan du se både publikationer som finns i CBM skriftserie, och andra skrifter och böcker.

Om inget annat anges nedan kan publikationer beställas från CBM på e-post cbm-publikationer@slu.se eller Annika Borg, tel. 018-67 12 12. Många nyare publikationer säljs endast via bokhandeln och internetbokhandeln. Undantagsvis beställs publikationer från annan distributör. Se notering i anslutning till respektive publikation nedan. 

ISSN för CBM:s skriftserie är 1403-6568

CBM:s verksamhetsberättelser är samlade på sidan Verksamhetsberättelse

2024

Rapportomslag

Inspel till Sveriges strategi för det globala ramverket för biologisk mångfald. Rapport från miljömålsverkstäder vid Mångfaldskonferensen 2023

Författare: Håkan Tunón & Torbjörn Ebenhard

2023

Omsl_Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter_w200.jpg

Bortgrävning av blomsterlupin i vägkanter

Bilaga 1: Lupingrävning Uppland och Västerbotten. (Exceldok)

Författare: Jan Olof Helldin, Juliana Dániel-Ferreira, Tommy Lennartsson

CBM:s skriftserier nr 128

Nedladdningsbar PDF (2mb)


Roadside habitats and biodiversity conservation - a litterature review with focus on vascular plants and arthropods

Författare: Tommy Lennartsson, Weronika Axelsson Linkowski, Jörgen Wissman, Anna Westin, Marcello D'Amico, Johannes Kollmann, Larissa Uhe, Svenja B. Kroeger, Giulia Bastianelli, Eveliina Kallioniemi, Knut Anders Hovstad and Hans Martin Hanslin

CBM:s skriftserier nr 126

Nedladdningsbar PDF (8 mb)

 

Fladdermössens landskap_jdj_-omslag-framsida_w200.jpg

Fladdermössens landskap. Guide till fladdermöss och hur man kan bevara dem i det brukade landskapet

Författare: Johnny de Jong. Illustrationer: Disa Eklöf

CBM:s skrift nr 125. Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.

ISBN: 978-91-88083-40-1

 

Renens användning_omsl_w150.jpg

Renens användning av broar och vid väg och järnväg - studier i Norrbotten 2018-2021

Författare: Jan Olof Helldin. Rapport från forskningsprogrammet TRIEKOL.

CBM:s skriftserie nr 124.

ISBN: 978-91-88083-39-5

Nedladdningsbar PDF.

 

Fältgentianans historiska ekologi_231020_omsl_w150.jpg

Fältgentianans historiska ekologi i Uppland. Historisk markanvändning på nuvarande lokaler.

Författare: Tommy Lennartsson, Anna Westin. (2023)

CBM:s skriftserie nr 123.

ISBN: 978-91-88083-38-8

Nedladdningsbar PDF.

 

Omsl_Kulturprägel i fjällnära skog_w150.jpgKulturprägel i fjällnära skog

Författare: Tommy Lennartsson, Håkan Tunón, Tomas Ljung & Anna Westin.

Riksantikvarieämbetet 2023.

ISBN: 978-91-7209-904-3 (digital)
ISBN: 978-91-7209-905-0 (tryckt)

Finns som PDF och Print on Demand. Nedladdningsbar på Riksantikvarieämbetets webbsida.

 

Ek - Träd för kungar och kryp

CBM:s skriftserie nr 122

Av: Bengt Ehnström 
Illustrationer: Martin Holmer
Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen. Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.

Läs mer om boken här (länk till webbsida).

2022

Skogsbeten och bondeskogar. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård

Anna Westin, Tommy Lennartsson och Tomas Ljung, SLU Centrum för biologisk mångfald.

Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2022. 

ISBN 978-91-7209-873-2 (PDF)
ISBN 978-91-7209-874-9 (Tryck)

Ladda ner:

Direktlänk till pdf

2021

Skötselplanering i skogsbetesmarker-lennartsson-westin-2021_omsl_w150.jpgSkötselplanering i skogsbetesmarker. Vägledning.

Tommy Lennartsson, Anna Westin, Riksantikvarieämbetet. 

Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2021.

Finns som PDF och Print on Demand.

Ladda ner eller beställ:
- Direktlänk till PDF. 
- Länk till Riksantikvarieämbetets webbsida med publikationer.

ISBN 978-91-7209-878-7 (PDF)
ISBN 978-91-7209-877-0 (PoD)

 

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor

red. Håkan Tunón, Klas Sandell

ISSN: 1403-6568 (CBM:s skriftserie)
ISBN 978-91-88083-35-7 (CBM)
ISBN 978-91-88083-36-4 (digital version, CBM)
ISBN 978-91-620-1307-3 (Naturvårdsverket)

Finns att läsa och ladda ner som pdf (en pdf per kapitel) på denna webbsida. Boken kan också köpas i bokhandel och internetbokhandel.

 


Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2021 finns att ladda ner som PDF (4 mb, 36 sidor).

 

2020

Verksamhetsberättelse 2019Bokens omslag.

Verksamhetsberättelse 2019 finns att ladda ner som PDF (1 mb, 66 sidor).

 

 

 

 

Främmande trädarter i stadsmiljöFrämmande trädarter i stadsmiljö. Kunskapsunderlag om hot och möjligheter

Av Jörgen Wissman & Tuija Hilding-Rydevik

CBM:s skriftserie 120
ISBN: 978-91-88083-30-2

Endast som PDF.

 

 

Bokens omslag. Kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun, Åland. Resultat från lokala dialogworkshopar.

Av Håkan Tunón, Marie Kvarnström & Johanna Roto

CBM:s skriftserie 118
ISBN: 978-91-88083-28-9

Endast som PDF.

 

2019

Omslag rapport.Landskapsplanering av skog - för biologisk mångfald i ett varierat skogsbruk

Rapport av ett forskningsprojekt finansierat av Naturvårdsverket. Rapporten presenterar en metod för landskapsplanering av skog med syfte att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk. Den belyser även landskapsplaneringens rättsliga och ekonomiska förutsättningar.

Av Gabriel Michanek, Göran Bostedt, Johnny De Jong, Hans Ekvall, Maria Forsberg, Anouschka Hof, Jörgen Sjögren, Astrid Zabel von Felten

ISBN: 978-91-620-6909-4

Finns som PDF, och som Print on Demand på Naturvårdsverkets webbplats.

 

Omslag rapport

Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare

Slutrapport av ett Interreg-projekt.

Av Håkan Tunón, Bolette Bele & Paulina Rytkönen

CBM:s skriftserie 117
ISBN: 978-91-88083-31-9
Endast som PDF (44 sidor, 30 mb)

 

Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare finns även i kortversion på svenska och norska (14 sidor, 2 mb):

populärversion Biologiskt kulturarv

 

Populärversion av Biologiskt kulturarv som värdeskapare - svenska

Populärversion av Biologiskt kulturarv som värdeskapare - norska

 

 

 

Lokala perspektiv på havs- och kustplaneringOmsl lokalt perspektiv på havs- och kustplanering

Bakgrundsrapport till Ålands landskapsregerings
arbete med havsplan

Av Håkan Tunón och Marie Kvarnström

CBM:s skrift nr 116

ISBN: 978-91-88083-24-1

Endast som PDF (102 sidor, 13 mb)

 

 

Omlsag ängar och slåtterÄngar och slåtter. Historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård

Av Tommy Lennartsson & Anna Westin

Riksantivarieämbetet, Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald

ISBN 978-91-7209-837-4 (PDF)
ISBN 978-91-7209-838-1 (PoD) 

Finns som PDF, och som Print on Demand på Riksantikvarieämbetets webbplats. Den finns också som tryckt publikation i bokhandeln.

 

 

Omslag skrift om fladdermöss och vindkraftverkAktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss. Rapporten finns som PDF att ladda ned här (länk till pdf).

Av Johnny de Jong, Olle Håstad, Jonas Victorsson & Anders Ödeen

ISBN: 978-91-620-6902-5

 

 

Granboken

Gran - grann, grandios och rik

CBM:s skriftserie nr 115

Av: Bengt Ehnström 
Illustrationer: Martin Holmer
Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen. Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.

Läs mer om boken här (pdf).

 

 

 

AffärsutvecklingsmanualAffärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare

CBM:s skriftserie nr 114

Av Paulina Rytkönen, Håkan Tunón & Bolette Bele

ISBN: 978-91-88083-22-7

PDF (70 sidor, 8 mb).

 

 

SeterlandskapetSeterlandskapet
Historia, naturen og kulturen

CBM:s skriftserie nr 113

Av Bolette Bele, Ann Norderhaug & Håkan Tunón

ISBN: 978-82-17-02388-3

Distribueras via NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi ).
PDF går att ladda ner här. (8 mb)

 

Fäbod and seterFäbod and seter
Summer farms on the Scandinavian peninsula

Håkan Tunón & Bolette Bele

CBM:s skriftserie nr 112

Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.

ISBN: 978-91-88083-21-0

 

Äldres sorters spannmålÄldre sorters spannmål och extremvädret 2018 – hur gick det?

Pilotstudie som undersöker om avkastningen 2018 skiljer sig mellan kultursorter och moderna sorter i ekologisk odling.

Författare: Karin Gerhardt, Dylan Wallman, Weronika Axelsson Linkowski.

Del 8 i serien Future Food Reports.

Läs mer på webbsidan för Future Foods rapporter och informationsmateral

 

Fåglar och bioenergiFåglar och bioenergi

CBM:s skriftserie nr 111.

Författare: Torbjörn Ebenhard, Åke Berg, Johnny de Jong, Gustaf Egnell, Camilla Sandström

Rapporten är en redovisning av projekt med stöd från Energimyndigheten enligt beslut Dnr 2017-001741, projektnr 44185-1. Rapporten finns att ladda ner som PDF (2 mb, 123 s).

 

 

SpridningsvägarSpridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse

CBM:s skriftserie nr 110.

Författare: Torbjörn Ebenhard

Rapporten är en redovisning av uppdrag från Naturvårdsverket enligt överenskommelse nr 3329-17-012, NV-04839-17. Rapporten finns att ladda ner som PDF (1,5 mb, 79 sid., samt bilaga):

Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Bilaga 1-4 (PDF, 10 mb, 308 sid.)

 

FäbodenFäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet

Håkan Tunón och Bolette Bele

CBM:s skriftserie nr 109

Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.

ISBN: 978-91-88083-18-0

 

Verksamhetsberättelse 2018

Ladda ner som pdf  (2,2 mb, 74 sidor).

 

 

 

2018

Två traditioner - ett landskapTvå traditioner - ett landskap

Urban Emanuelsson

PDF, 4,5 mb. 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2017Verksamhetsberättelse 2017

CBM:s verksamhet under 2017.

Ladda ner som pdf, eller beställ tryckt exemplar (se kontaktuppgifter längst upp på denna sida).

 

 

 

 

2017

Issues and conceptsIssues and Concepts in Historical Ecology. The Past and Future of Landscapes and Regions

Carole L Crumley, Tommy Lennartsson, Anna Westin (red)

Förlag: Cambridge university press

ISBN: 978-1-108-42098-3

Samtliga författare: Carole L. Crumley, Anna Westin, Tommy Lennartsson, Paul Sinclair, Jon Moen, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Anamaria Iuga, Bogdan Iancu, Monica Stroe, Håkan Tunón, Tuija Hilding-Rydevik, Carina Green, Ove Eriksson, Anneli Ekblom, Paul Lane, Karl-Johan Lindholm, Jesper Larsson, Michael Scholl, Elizabeth Jones, Scott Madry, Seth Murray, Amanda Tickner 

Köp boken, och läs mer om den på Cambridge University Press.

 

Tall

Tall - en tallrik biologisk mångfald

CBM:s skriftserie nr 107

Bengt Ehnström
Illustrationer: Martin Holmer
Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen. Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.

Läs mer om boken här (pdf). 

 

 

Stads-majorens Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel, jämte Bihang om Allehanda Fruktbärande Träns wård, hwilka höra til Trädgården. Tillökt och Förbättrad af D. Clas Blechert TrozeliusStads-majorens Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel, jämte Bihang om Allehanda Fruktbärande Träns wård, hwilka höra til Trädgården. Tillökt och Förbättrad af D. Clas Blechert Trozelius

CBM:s skriftserie nr 106
Red: Håkan Tunón

Bokverket är ett samarbete mellan CBM, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Michaelisgillet.

Förlag: CBM/KSLA Läs mer om böckerna på KSLA. Distribueras via KSLA och bokhandeln.

 

Biobränslen, gamla träd och död ved i jordbrukslandskapetBiobränslen, gamla träd och död ved i jordbrukslandskapet

CBM:s skriftserie nr 105

Tommy Lennartsson, Roger Svensson, J-O Helldin, Tommy Ek, Weronika Axelsson-Linkowski, Anna Westin

Endast som PDF (5,2 mb)

Ladda ner rapporten här (klicka på rubriken)

 

 

Verksamhetsberättelse 2016Verksamhetsberättelse 2016

CBM:s verksamhet under 2016.

Ladda ner som pdf, eller beställ tryckt exemplar (se kontaktuppgifter längst upp på denna sida).

 

 

 

 

Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskapTvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap.

 

En historisk-ekologisk undersökning av betet på Filehajdar - en gotländsk utmark

CBM:s skriftserie nr 104.

Anna Westin och Tommy Lennartsson
Endast som PDF (5,5 mb)

Ladda ner rapporten här: Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap.

 

 2016

The 2030 Agenda and Ecosystems

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Torbjörn Ebenhard från CBM beskriver tillsammans med Maria Schultz och Tristan D. Tyrrell SwedBio i en artikel hur målen relaterar till varandra.

 

 

En Fulständig Swensk Hus-Hålds-BokEn fulständig swensk hus-hålds-bok af Reinerus Reineri Broocman

En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare
Volym 1 och 2

CBM:s skriftserie nr 103
Red: Håkan Tunón

Bokverket är ett samarbete mellan CBM, En fulständig swensk hus-hålds-bokKungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Michaelisgillet.

Förlag: CBM/KSLA
Läs mer om böckerna på KSLA:s webbplats
Distribueras via KSLA eller bokhandeln.

 

 

 

Brøndegaard y la etnobotánica española

CBM:s skriftserie nr 102.
Vagn Brøndegaard, red: Håkan Tunón
Språk: spanska

Läs mer och beställ boken i mjukband via print on demand.

Ladda ner som pdf

 

 

Nybyggarliv i VilhelminaNybyggarliv i Vilhelmina 6

Del 6: Från nybyggarnas tankevärld

CBM:s skriftserie nr 101
Rolf Kjellström
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur/CBM 2016

Mer information om boken, samt pris och beställning finns här.

 

 

The Rural Landscapes of Northeast AsiaThe Rural Landscapes of Northeast ASia

Författare: Ingvar Backéus, Urban Emanuelsson.
Illustrationer: Maria Petersson.
ISBN: 978-91-8793-549-7
Förlag: Fri Tanke. Distribueras via förlaget/bokhandeln.

Läs mer

 

 

 

Ekosystemtjänster i praktiken

Erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige och en exempelsamling

Författare: Tuija Hilding-Rydevik och Malgorzata Blicharska.
Utgiven: 2016-07
Antal sidor: 97
ISBN: 978-91-620-6724-3

Ladda ner och läs rapporten på Naturvårdsverkets öppa mrapportarkiv (länk tillwebbsida).

 

Sly - en outnyttjad energiresursSly – en outnyttjad energiresurs. Kortversion av en rapport

CBM skriftserie nr 100

Rune Andersson, Urban Emanuelsson, Torbjörn Ebenhard, Lennart Eriksson, Per-Anders Hansson, Oscar Hultåker, Torgny Lind, Daniel Nilsson och Göran Ståhl (alla SLU), samt Maria Forsberg (SLU och Uppsala universitet) och Maria Iwarsson Wide (Skogforsk).

Läs mer om projketet och ladda ner hela forskningsrapporten här.

 

2015

 Miljöhänsyn vid uttag av skogsbränsle – en möjlighet att förstärka hänsynen?Miljöhänsyn vid uttag av skogsbränsle – en möjlighet att förstärka hänsynen?

Johnny de Jong, Karin Gerhardt, Tomas Johannesson, Michaela Axbäck

CBM och Skogforsk, Uppsala 2015

PDF, 9 sidor.

 

Biologisk mångfald i kraftledningsgator

 

Biologisk mångfald i kraftledningsgator 

CBM skriftserie nr 99
Roger Svensson, Åke Berg, Lisel Hamring & Cecilia Rätz

PDF,  31 s (3,7 mb)

 

 

Invasiva arter i infrastrukturInvasiva arter i infrastruktur

CBM skriftserie nr 98
Jörgen Wissman, Karin Norlin och Tommy Lennartsson

PDF, 104 s (3 mb)

 

 

 

 

 

Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetensmarker

Betydelsen av kraftledningsgatorskogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar i olika landskapstyper

CBM:s skriftserie nr 97
Åke Berg, Karl‐Olof Bergman, Jörgen Wissman, Michal Zhmihorski, Erik Öckinger

PDF, 5 mb

 

Indigenous and Local Knowledge in a Scoping Study for a Nordic IPBES Assessment

Report from the project: Indigenous and Local Knowledge in a Scoping Study for a Nordic IPBES Assessment

CBM:s skriftserie nr 96
Håkan Tunón, Marie Kvarnström & Pernilla Malmer

PDF, 164 s. (7,5 mb)

 

 

Vägar framåt

Vägar framåt för några nationella myndigheters implementering av konventionen om biologisk mångfald och lokal och traditionell kunskap av betydelse för biologisk mångfald

CBM:s skriftserie nr 95
Håkan Tunón, Tuija Hilding-Rydevik, Weronika Axelsson Linkowski, Maria Forsberg, Marie Kvarnström, Charlotta Warmark och Anna Westin

PDF, 148 s. (4 mb)

Vägrarnas träd

 

Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer
och följearter

CBM:s skriftserie nr 93
Nicklas Jansson, MaryAnn Fargo, Svante Hultengren, Tommy Lennartsson, Henrik Weibull, Jörgen Wissman
Finns i dagsläget endast som PDF, 158 sidor. (6,5 mb).

Läs mer om skriften här.

 

 

EtnobotanikEtnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen.

Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artiklar i udvald på dansk. Volym 1

CBM:s skriftserie nr 79
Red: Håkan Tunón

Böckerna finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf på  webbsida (även som enskilda artiklar). De går också att beställa som Print on demand. För att läsa eller beställa boken, besök Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA). (Länk till webbplats).

 

 

Etnobotanik

Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen.

Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artiklar i udvald på dansk. Volym 2

CBM:s skriftserie nr 79
Red: Håkan Tunón

Böckerna finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf på  webbsida (även som enskilda artiklar). De går också att beställa som Print on demand. För att läsa eller beställa boken, besök Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA). (Länk till webbplats).

Läs mer om bokverket här.

 

Myrens betydelse för renen och renskötseln

Myrens betydelse för renen och renskötseln

CBM:s skriftserie nr 92
Ann-Catrin Blind, Kajsa Kuoljok, Weronika Axelsson Linkowski & Håkan Tunón (red)

PDF, 72 s. (8 mb)

Beställ tryckt exemplar. cbm-publikationer@slu.se

 

Traditionell kunskap i modernt lantbruk

 

Traditionell kunskap i modernt lantbruk

CBM:s skriftserie nr 91
Peter Einarsson

PDF, 52 s. (2,6 mb)

Beställ tryckt exemplar. cbm-publikationer@slu.se

 

 

Nybyggarliv i Vilhelmina 5

Nybyggarliv i Vilhelmina 5. Från vaggan till graven

CBM:s skriftserie nr. 90
Rolf Kjellström
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur/CBM 2015

Mer information om boken, samt pris och beställning finns här.

 

Björkboken

Björk – svart på vitt om myllrande mångfald

CBM:s skriftserie nr 89

Bengt Ehnström
Illustrationer: Martin Holmer

CBM, 2015
Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen.
Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln

Läs mer om boken här (pdf).

 

 Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur

Analys av infrastrukturens permeabilitet för klövdjur - en metodrapport

CBM:s skriftserie nr. 88
Andreas Seiler, Mattias Olsson och Mats Lindqvist
PDF, 108 sidor. (9 mb)

 

 

 

Lövtäkt i nordliga skogslandskap - en studie i borealt resursutnyttjande

Lövtäkt i nordliga skogslandskap

Lövtä̈kt i nordliga skogslandskap - en studie i borealt resursutnyttjande

CBM:s skriftserie nr. 87.
Tomas Ljung
PDF, 77 sidor (13 Mb)

Häfte (limbunden): 100 kr. Beställs från Länsstyrelsen i Dalarna:

dalarna@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun

 

2014

Samverkansprojekt i vatten. CBM skrift 85Samverkansprojekt för biologisk mångfald i vatten

CBM:s skriftserie nr. 85

Ursula Zinko, Martin Olgemar,
Tommy Lennartsson, Malin Delvenne, Ida Schönfeldt
70 sidor (4,4 mb)

 

 

CBM:s skriftserie 84Översättningar: Arbetsprogrammet för nationellt genomförande av artikel 8j inom FN:s Konvention om biologisk mångfald samt relevanta beslut från partsmötena 2010 och 2014

CBM:s skriftserie nr. 84
Tunón, Håkan (red.)
40 sidor

 

Hur bör Sverige genomföra artiklarna 8j och 10c i syfte att uppnå Aichi-mål 18 i FN:s Konvention om biologisk mångfald? Ett uppdrag från Naturvårdsverket 2013Hur bör Sverige genomföra artiklarna 8j och 10c i syfte att uppnå Aichi-mål 18 i FN:s Konvention om biologisk mångfald? Ett uppdrag från Naturvårdsverket 2013

CBM:s skriftserie nr. 83
Håkan Tunón, Marie Kvarnström, Weronika Axelsson Linkowski & Anna Westin
124 sidor

 

Utmarksbete: ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtidSlutrapport: Utmarksbete: ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid

CBM:s skriftserie nr. 82
Håkan Tunón, Bolette Bele, Marie Kvarnström & Weronika Axelsson Linkowski
108 sidor
Endast pdf (10 MB)

 

Bioforsk rapport: Natur- och kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Natur- och kulturarv som bærekraftig verdiskaper: Slutrapport Interreg småprosjekt

Bolette Bele, Håkan Tunón & Paul Sverrre Røe
Bioforsk Rapport, Vol. 9, Nr.  2014.
41 sidor
Endast pdf (3 MB)

 

 

Nybyggarliv i Vilhelmina 4

Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel

CBM:s skriftserie nr. 78
Rolf Kjellström
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur/CBM 2014

Mer information om boken, samt pris och beställning finns här.

 

Samarbete - vägen till lyckade naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

Samarbete - vägen till lyckade infrastrukturprojekt

CBM:s skriftserie nr. 80.
Mats Ottosson
50 sidor

Endast pdf (5 MB)

 

2013

LågskogsbrukLågskogsbruk – biobränsleproduktion i samklang med miljömål

CBM:s skriftserie nr. 81. Endast som pdf.
Ebenhard et al.
119 sidor

 

 

 

 

Påkörda djur

Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem?

CBM:s skriftserie nr. 77
J-O Helldin
26 sidor
Kan beställas i tryckt version via info@triekol.se

 

 

Från vägkant till ängskant

Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?

CBM:s skriftserie nr. 76
Brita M. Svensson
40 sidor
Endast pdf

 

 

Nybyggarliv i VilhelminaNybyggarliv i Vilhelmina 3. Jakt, fångst och fiske

CBM:s skriftserie nr. 75
Rolf Kjellström
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur/CBM 2013

Mer information om boken, samt pris och beställning finns här.

Läs mer, infoblad (PDF)

 

Consequences of an increased extraction of forest biofuel in SwedenConsequences of an increased extraction of forest biofuel in Sweden – A synthesis from the biofuel research programme 2007-2011, supported by Swedish Energy Agency 

de Jong, J., Akselsson, C., Berglund, H., Egnell, G., Gerhardt, K., Lönnberg, L., Olsson, B., von Stedingk, H.

53 sidor, Energimyndigheten, 2013

Endast som pdf. Klicka här för att ladda ner rapporten. (1 Mb)

 

 

Konsekvenser av ökat uttag av skogsbränsle 2013Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle – En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007–2011 Sammanfattning av syntesrapporten

de Jong, J., Akselsson, C., Berglund, H., Egnell, G., Gerhardt, K., Lönnberg, L., Olsson, B., von Stedingk, H.

56 sidor, Energimyndigheten, 2013

Endast som PDF.

 

TTrafikbuller i värdefulla naturmiljöer IIrafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – slutrapport

CBM:s skriftserie nr. 74
J-O Helldin
40 sidor
CBM, 2013

Endast som PDF.

 

Framsida CBM:skriftserie nr 73. Utsättning av arterUtsättning av arter – en del i naturvårdsarbetet. Erfarenheter från utsättningsförsök av några växtarter i Bråbygden, Kalmar län

CBM:s skriftserie nr. 73
Roger Svensson & Mårten Aronsson
CBM, 2013

31 sidor, endast som PDF.

 

2012


Webbaserad kunskapsportal för traditionell kunskap relaterad till Dahlström, Anna & Tunón, Håkan 2012. Webbaserad kunskapsportal för traditionell kunskap relaterad till biologisk mångfald – en förstudie.biologisk mångfald – en förstudie

CBM:s skriftserie nr. 72
Anna Dahlström & Håkan Tunón
99 sidor.
Naptek/CBM, 2012

Distribueras av CBM.

 

Bokframsida CBM skrift 71Dagfjärilar och blommande växter i kraftledningsgator och naturbetesmarker.

CBM:s skriftserie nr. 71
Roger Svensson, Åke Berg och Karin Ahrné
58 sidor.
CBM, 2012
Endast som PDF. 

 

Omslag CBM-skrift 66Omgivningens potential för biologisk mångfald vid nyanläggning av vägar
- ett exempel från väg 73. 

CBM:s skriftserie nr. 70
Roger Svensson, Tommy Lennartsson, Lisel Hamring och Cecilia Rätz
21 sidor
Triekol/CBM, 2012
Endast som PDF.

 

Nybyggarliv i Vilhelmina.  2. Åkerbruk och boskapsskötsel.Nybyggarliv i Vilhelmina. 2. Åkerbruk och bokskapsskötsel. Rolf Kjellström. CBM 2012

CBM:s skriftserie nr. 69
Rolf Kjellström
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur/CBM 2012

Mer information om boken, samt pris och beställning finns här.

Läs mer, infoblad

 

Ájddo – reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår Tunón, Håkan & Sjaggo, Brita Stina (red.) 2012. Ájddo – reflektioner kring biologisk mångfald i

En kunskapssammanställning om renar och renbete
CBM:s skriftserie nr. 68
Håkan Tunón &  Brita Stina Sjaggo (red.)
Naptek/CBM och Sametinget, 2012

Distribueras av CBM.

 

Asp – darrar min asp, myllrar min världBokframsida Asp-darar min asp, myllrar min värld

CBM:s skriftserie nr. 67
Bengt Ehnström
Illustrationer: Martin Holmer
CBM, 2012
Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen.
Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.

Läs mer om boken här (pdf).

 

Omslag CBM-skrift 66Nya vägar till artrikedom

CBM:s skriftserie nr. 66
Mats Ottosson, Tommy Lennartsson och Roger Svensson
40 sidor
Triekol/CBM, 2012

Distribueras av CBM.

 

Nybyggarliv i Vilhelmina. 1. Träd och växter som resurs. Bokomslag Nr 65 Nybyggarliv i Vilhelmina. 1. Träd och växter som resurs.

CBM:s skriftserie nr. 65
Rolf Kjellström
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur/CBM 2012

Mer information om boken, samt pris och beställning finns här.

Läs mer, infoblad

 

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle. En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007 – 2011 

de Jong, J., Akselsson, C., Berglund, H., Egnell, G., Gerhardt, K.,
Lönnberg, L., Olsson, B.,von Stedingk, H.

226 sidor, Energimyndigheten, 2012
Endast som PDF. (2 Mb)

 

Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor

CBM:s skriftserie nr. 64
Torbjörn Ebenhard
48 sidor
Triekol/CBM 2012
Endast som PDF.

 

Vegetation och flora i vägkanter – effekter av olika metoder för skötsel och underhåll

CBM:s skriftserie nr. 63
Karin Runesson
30 sidor
Triekol/CBM 2012
Endast som PDF.

 

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod för att identifiera konfliktpunkter 

CBM:s skriftserie nr. 62
Per Collinder, J-O Helldin, Daniel Bengtsson, Åsa Karlberg, Anna Jangius, John Askling
36 sidor
Triekol/CBM 2012 
Endast som PDF.

 

Värdefulla träd längs vägar och järnvägar

CBM:s skriftserie nr. 61
Niina Sallmén
42 sidor
Triekol/CBM 2012
Endast som PDF.

 

Aktiv dokumentation. Projektrapport från ett arbete rörande dokumentation av lokal
och traditionell kunskap på landsbygden i Småland

CBM:s skriftserie nr. 60
Anne Harrysson
88 sidor
Naptek/CBM 2012
Distribueras av CBM.

 

Lokal och traditionell kunskap - Goda exempel på tillämpning

CBM:s skriftserie nr. 59
Håkan Tunón (red.)
64 sidor
Naptek/CBM 2012
Distribueras av CBM.

Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samisk-relaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011

CBM:s skriftserie nr. 55
Red. Håkan Tunón, Märit Frändén, Carl-Gösta Ojala & May-Britt Öhman
Naptek/CBM 2012
Distribueras av CBM.

Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till norge – om sommarbosättningar i troms fylke på 1900-talet

CBM 2012. Författare: Lars J. Walkeapää
200 sidor. CBM:s skriftserie nr. 52
Distribueras via bokhandeln

2011


Prydnadsträd och prydnadsbuskar hos två svenska plantskolor 1836 till 1946
Lanbruksakademiens Experimentalfält (1836-1900) och Vassbo trädskola i Dalarna (1895-1946)

CBM:s skriftserie 58
Anna Andréasson
POM – Programmet för Odlad Mångfald, Träd- och Buskuppropet
Begränsad upplaga, distribueras av Anna Andréasson, POM, SLU Alnarp.

 

Fågelfaunan i kraftledningsgator – effekt av skötsel och omgivande landskap

CBM:s skriftserie 57
Åke berg & Roger Svensson, 2011
32 sidor
ISBN 978-91-89232-69-3 
Endast som PDF.
Läs mer

 

Ecomapping i Kustringen. Kunskap är makt – lokal kunskap och lokalt inflytande 

CBM:s skriftserie 56
Peder Nilsson, Kustringen & Anders Tivell, SLU
16 sidor
Distribueras av CBM

 

Reflektioner om en svensk tillämpning av Akwé: kon-riktlinjerna

CBM:s skriftserie 54
Håkan Tunón (red.)
104 sidor
Naptek/CBM 2011 
Distribueras av CBM 

 

Tkarihwaié:ri - Översättning till svenska
Etisk uppförandekod för att säkerställa respekt för urfolks- och lokala samhällens kulturella och immateriella arv

CBM:s skriftserie 53
Naptek/CBM 2011
8 sidor
Distribueras av CBM

 

De svenska hagmarkerna - en juvel i det europeiska landskapet?
IALE-konferens 2010 i Linköping

CBM:s skriftserie 51
Isabelle Eriksson (Red.)
42 sidor.
CBM 2011
Endast som PDF.

 

Akwé: Kon – frivilliga riktlinjer
Översättning till svenska

CBM:s skriftserie 50
Naptek/CBM 2011
24 sidor
Distribueras av CBM 
Se även CBD-sekretariatets utgåva 
Akwé:Kon - frivilliga riktlinjer

 

 Fäbodskogen som biologiskt kulturarv

CBM:s skriftserie 49
Tomas Ljung
130 sidor
CBM 2011
Slut i lager
Endast som PDF.

 

Naturvårdskedjan - för en effektivare naturvård

CBM:s skriftserie 48
Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard & Johnny de Jong (red.)
416 sidor
CBM 2011
Distribueras via bokhandeln 

 

Liten bok om gråärt & bondböna

CBM:s skriftserie 47
Författare: Lena Nygårds
Slut i lager.

 

 

Liten bönbok

CBM:s skriftserie 46
Författare: Lena Nygårds
Slut i lager.

 

Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar - betydelse för miljöövervakning

CBM:s skriftserie 45
Karin Ahrné, Åke Berg, Roger Svensson & Bo Söderström
CBM 2011
Endast som PDF, 46 sidor.

 

Natur, kultur och folklig kunskap i lärande för hållbar utveckling
– så kan skola och natur- och kulturorganisationer arbeta tillsammans

CBM:s skriftserie 44
Charlotta Warmark (red.)
64 sidor
Distribueras via CBM

 

 Napteks årsrapport 2010

Håkan Tunón & Naptek, 2011
Endast pdf

 

Bilaga, Årsrapport 2010: Napteks verksamhet och effekter under perioden 2006–2010.

 

2010


Árbediehtu - samiskt kulturarv och traditionell kunskap

CBM:s skriftserie 43
Åsa Nordin-Jonsson (red.).
148 sidor
Utgiven av CBM och Sametinget
Distribueras via bokhandeln

 

 Vägar och järnvägar - barriärer i landskapet

CBM:s skriftserie 42
J-O Helldin, Andreas Seiler och Mattias Olsson
32 sidor
CBM 2010

 

 

Bruka och bevara ädellövskogen - 
en guide för målklassning och skötsel för kombinerade mål

CBM:s skriftserie 41
Anna Andréasson, Jörg Brunet, Johnny de Jong, Magnus Löf (2010)
80 sidor
Distribueras av Jörg Brunet, Inst f sydsvens skogsvetenskap, SLU Alnarp, 100 kr inkl moms och porto
Beställ (e-postlänk till förf.)

 

Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald

CBM:s skriftserie 40
Kunskapssammanställning
Weronika Axelsson Linkowski 2010

 

Utredning av status och trender rörande lokal och traditionell kunskap i Sverige

CBM:s skriftserie 39
Håkan Tunón, Marie Byström, Anna Dahlström, Mattias Iwarsson & Charlotta Warmark 2010
160 sidor

 

Gäller vanligt folkvett också akademiker?

Rapport från ett seminarium om makt och etik 17 mars 2010
CBM:s skriftserie 38
Gustav Bockgård & Håkan Tunón (red.) 2010
92 sidor

 

Det urbana landskapet

CBM:s skriftserie 37
Konferens 17–18 september 2009 i Stockholm med IALE – International Association for Landscape Ecology.
Ebba Lisberg Jensen (red.) 2010

 

 

Att inventera lök- och knölväxter

CBM:s skriftserie 36
Författare: Karin Persson, 2010
Distribueras via bokhandeln, och Programmet för odlad mångfald (länk till POM:s webbsida).

 

 

 Traditionell skinngarvning – seminarierapport

CBM:s skriftserie 35
Håkan Tunón (red.)
88 sidor. Bäckedals folkhögskola och Naptek vid CBM, 2010
Distribueras via Skansen och Bäckedals folkhögskola

 

Nycklar till kunskap

Om människans bruk av naturen

CBM:s skriftserie 34
Håkan Tunón och Anna Dahlström (red.)
374 sidor. Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) och CBM, 2010.
Distribueras via bokhandeln. Kan även köpas som Print on demand via Kungliga Skogs- och lantbruksstiftelsen (länk till KSLA:s bokförsäljning).

Hämta studieplanen till Nycklar till kunskap här
CBM och Studiförbundet Vuxenskolan 2011

 

Ängar och träkultur i Rumänien

Resa i sydöstra Karpaterna.
Roger Svensson, Mårten Aronsson, Kristina Norderup, 2010

 

 

Napteks årsrapport 2009

Håkan Tunón & Naptek, 2010
Endast pdf

 

 

2009


Sälg – livets viktigaste frukost

CBM:s skriftserie 33
Bengt Ehnström
Illustrationer: Martin Holmer
96 sidor
CBM, 2009 (nyupplaga 2011)

Boken ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen.
Boken är slutsåld.

 Bengt Ehnström och Martin Holmer i P4 Morgon

Läs mer om boken här (pdf).

 

Kunskap - föreställningar - natursyn - hållbar utveckling

Rapport från Napteks symposier i augusti 2008 på Skansen och maj 2009 på KSLA om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar
CBM:s skriftserie 32
Håkan Tunón (red.) 2009
126 sidor

 

Rapport från fäbodriksdagen 2009

Åbyggeby, Ockelbo, Gästrikland
Håkan Tunón & Kelvin Ekeland (red.), 2009

 

 

 

Contributing to resilience

Lessons Learned report 2003-2008
CBM, SwedBio, 2009

 

 

 

Europeiska kulturlandskap - hur människan format Europas natur

Urban Emanuelsson
Formas, 2009
Distribueras via Formas
Läs mer

 

 

The rural landscapes of Europe - How man has shaped European nature

Urban Emanuelsson.
Formas, 2009
Distribueras via Formas
Läs mer

 

 

Biologisk mångfald på myrar och dikad torvmark. Underlag för ett miljömässigt torvbruk

Projektrapport nr 12, Torvforsk
Henrik von Stedingk , 2009
Slut i lager

Läs mer

 

 

Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk mångfald

CBM:s skriftserie 31
En skrift från CBM om infrastruktur och biologisk mångfald
24 sidor
Tommy Lennartsson och Sofia Gylje 2009

Läs mer

 

Include – forskning för en transportinfrastruktur i harmoni med landskapet. Slutrapport från forskningsprogrammet Include 2006-2008

CBM:s skriftserie 30
56 sidor

 

Rapport från Mångfaldskonferensen 2008: Vägar till mångfald. Om en transportinfrastruktur i harmoni med landskapet

CBM:s skriftserie 29
76 sidor. Finns endast som pdf

Läs mer
Mer dokumentation från MK08

 

Mittbarriärer – en kunskapsöversikt

CBM:s skriftserie 28
En skrift från CBM om infrastruktur och biologisk mångfald
CBM:s skriftserie 28
Mattias Olsson, 2009
20 sidor
Slut i lager

 

Rapport från seminariet Sandmarker 28-30 maj 2008 i Åhus

CBM:s skriftserie 27
Red. Ulf Lundwall och Anders Hallengren, 2009
94 sidor
Endast som PDF.

 

Ju förr desto bättre. Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid

CBM:s skriftserie 26
Anna Westman & Håkan Tunón (red.) 2009
Distribueras via bokhandeln
Läs mer
Studieplan till Ju förr desto bättre

CBM och Studiförbundet Vuxenskolan 2011

 

Summaries from

The Sooner the Better: Cultural heritage as a resource for a sustainable future

A compilation of translated summaries of the essays published in the book
Ju förr desto bättre – kulturarvet som resurs för en hållbar framtid (Westman & Tunón,2009).

NAPTEK, Swedish Biodiversity Centre & Uppsala & National Heritage Federation, 2009
Editors: Lena Bergils, Anna Westman & Håkan Tunón 

 

Träd och buskuppropet

CBM:s skriftserie 25
Anna Andréasson och Katarina Wedelsbäck Bladh, 2009
108 sidor.
Slut på förlag. 

Boken kan laddas ner som pdf (länk)

 

 

Träd och buskar i jordbrukslandskapet. Värden och hot – en litteraturgenomgång

CBM:s skriftserie 24
Weronika Axelsson Linkowski & Roger Svensson 2009
55 sidor
Finns endast som pdf
Läs mer

 

 

Bönder, myndigheter och naturbetesmarker

CBM:s skriftserie 23
Ulrich Nitsch 2009
72 sidor
Läs mer
Slut i lager

 

 

Generell hänsyn och naturvärdesindikatorer
Funktionella metoder för att bevara och bedöma biologisk mångfald i skogslandskapet

Johansson, T., Hjältén, J., de Jong, J.& von Stedingk, H.
Världsnaturfonden WWF, 2009
Endast som PDF.

 

 

Närnaturens mångfald – planering och brukande av Arriesjöns strövområde

Per Hillbur (red.)
Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS) , 2009
En produktion från MINNA
250 sidor
ISBN: 978-91-977233-3-6

 

Napteks årsrapport 2008

Håkan Tunón & Naptek, 2009
Endast pdf

 

 

2008


Landskapets utmarker - hur värdera och sköta?

(Konferens 11-12 september 2007 i Leksand, Dalarna)
CBM:s skriftserie 22
Kelvin Ekeland (red.) 2008
100 sidor

 

 

Att inventera perenner - en handledning

CBM:s skriftserie 21
Författare: Linnea Oskarsson, 2008
164 sidor
Distribueras via bokhandeln (slut i lager).

 

 

Narcisser - folkkära lökar

CBM:s skriftserie 20

Författare: Karin Persson och Eva Jansson, 2008.
90 sidor
Distribueras via bokhandeln (slut i lager).

 

Mångfaldsmarker. Naturbetesmarker - en värdefull resurs

Centrum för biologisk mångfald.
Författare: Roger Olsson (red.), 2008
Distribueras via bokhandeln.

 

Rapport från Fäbodriksdagen 2008 i Evertsberg, Dalarna

Författare: Catarina Matsols & Håkan Tunón (red.)
Naptek, 2008

 

 

 

Rapport kustringen 2008 Naptek/CBMEn utvärdering av Kustringens arbete med Likskärs naturreservat, Kalix kommun

Författare: Anders Tivell, 2008.
Naptek/Centrum för biologisk mångfald och Hållbara bygder II, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
(21 sidor)
Endast som PDF.

 

Napteks årsrapport 2007

Håkan Tunón & Naptek, 2008
Endast som PDF.

 

 

 

2007


Etnobiologi i Sverige Vol. III: Människan och faunan

Wahlström & Widstrand, 2007.
Red. Mattias Iwarsson, Stephen Manktelow och Håkan Tunón.
Slut på förlag

Läs mer

 

Natur, kultur & traditionell kunskap i lärandet – att inspirera och nå ut

Dokumentation från workshop 2007, i samarbete med Upplandsmuseet
Redaktörer: Charlotta Warmark & Marie Byström, CBM
Slut i lager

 

Rapport från Fäbodriksdagen 2007 den 27–28 oktober på Utmarksmuseet i Ransby

CBM/Naptek i samarbete med Värmlands säterbrukarförening 2008
Redaktörer: Marie Byström och Magdalena Hellström, CBM

Bilagor:
Bilaga 1: Rovdjursskador på tamdjur.
Diskussionsunderlag från arbetsgruppen för indirekta skador. Arbetsmaterial

(78 kB, endast i digitalt format.)
Viltskadecentrum 2007

Bilaga 2: Indirekta rovdjursskador på tamdjur – förslag på definition, ansvarsområden och ersättningar.
Arbetsgruppens förslag 2008-04-14
(113 kB, endast i digitalt format.)
Viltskadecentrum 2008

 

Trädgårdshistoria för inventerare

CBM:s skriftserie 19
Författare: Anna Andréasson, 2007
60 sidor
Finns endast som PDF. (2,3 mb, 60 s)

 

 

Traditionell kunskap och sedvänjor inom den samiska kulturen — relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald

CBM:s skriftserie 18
Per Mikael Utsi 2007
133 sidor
Distribueras via Sametinget

 

Om ärter

CBM:s skriftserie 17
En etnobotanisk skrift om seder och bruk kring ärter
Författare: Lena Nygårds 2007
50 sidor
Distribueras av Programmet för odlad mångfald (länk till POM:s webbsida).

 

 

Här bevaras våra svenska fruktsorter

CBM:s skriftserie 16
I 14 klonarkiv runtom i Sverige hålls våra odlade fruktsorter vid liv.
Inger Hjalmarsson (Red.) 2007, 2009 (2.a uppl.)
44 sidor
Läs mer

 

Att inventera rosor - en handledning

CBM:s skriftserie 15
Författare: Rolf Engström 2007
76 sidor
Säljs via bokhandeln

 

 

Faunan och floran på Krusenberg i Uppland

CBM:s skriftserie 14
Ingemar Ahlén (Red.) 2007
174 sidor
Läs mer

 

 

Biologisk mångfald och klimatförändringar
Vad vet vi? Vad behöver vi veta? Vad kan vi göra?

Louise Simonsson & Tommy Lennartsson. CBM 2007
Bilaga B:30 till Kllimat-och Sårbarhetsutredningen (2007)
Endast pdf

Läs mer

 

Valuable Agricultural Landscapes
- the Importance of Romania and Scandinavia for Europe

Knut Per Hasund, J-O Helldin (Red.). 2007.
Kungliga skogs- och lantbruksakademiens tidskrift nr 5 2007

 

Napteks årsrapport 2006

Håkan Tunón & Marie Byström, 2007
CBM
Endast som PDF.

 

2006


Närnaturboken
Idéer för att utveckla biologisk mångfald

Ulf Lundwall, Isak Isaksson 2006.
160 s.
Utgiven i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen
Distribueras genom Naturbutiken
Beställ
Läs mer

 

Gå en mil i mina skor...
på väg mot samförvaltning

Karin Eksvärd m.fl.
Working paper no. 8
Institutionen för stad och land, SLU och CBM. 2006
Beställ via institutionen för stad och land, SLU.

 

Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige

CBM:s skriftserie 13
Anna Dahlström 2006
334 sidor
Säljs via bokhandeln
Läs mer
Läs mer

Naturbetesmarker i landskapsperspektiv

CBM:s skriftserie 12
Regina Lindborg m. fl. 2006
60 sidor
Läs mer

 

 

Hur genomförs konventionen om biologisk mångfald i Sverige?
Sammanfattning av Sveriges tredje nationella rapport till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald

Naturvårdsverket rapport 5578. 2006
Endast som PDF.

 

2005


Etnobiologi i Sverige Vol. II: Människan och floran

Wahlström & Widstrand 2005.
Red. Håkan Tunon, Börge Pettersson och Mattias Iwarsson. 
Slut på förlag

Läs mer
Prisbelönt av Gartnersällskapet Läs mer

 

Biologisk mångfald i fjällbjörkskog - en kunskapssammanställning

Weronika I. Linkowski
Tommy Lennartsson
CBM 2005
Endast pdf

Läs mer

 

Vi odlade till husbehov

Författare: Lena Nygårds
Samlade berättelser om arvesorter från Fröuppropet
Programmet för odlad mångfald (POM) 2005
Distribueras via bokhandeln. (Slut i lager).

 

2004


Hur behandlas biologisk mångfald i MKB?

CBM:s skriftserie 11
Johnny de Jong, Antoienette Oscarsson, Gabriella Lundmark 2004.
119 sidor
Slut i lager

 

Traditionell kunskap och lokalsamhällen: artikel 8j i Sverige

CBM:s skriftserie 10

Nr 10 med bilagor (9 Mb)
Håkan Tunón 2004
290 sidor + bilagor 1 - 7
Slut i lager

 

Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper

Torbjörn Ebenhard
Centrum för biologisk mångfald 2004
Endast som pdf

 

2003


Breeding of the North Swedish Horse: past, present, and future

CBM:s skriftserie 9
Tjälldén, U. 2003
79 sidor 

 

 

Pelargonium x hortorum L. H. Bailey:
Sortiment i Sveige före 1950

CBM:s skriftserie 8
Martinsson, K. & Hjertson, M. 2003
54 sidor

 

2002


Populationsförändringar hos skogslevande arter i relation till landskapets utveckling

CBM:s skriftserie 7
de Jong, J. 2002.
95 sidor

 

 

Sveriges lantraser - Kulturarv och genresurs
Om raserna, föreningarna och bevarandearbetet

CBM:s skriftserie 6
G Gustafsson, S. & Thorén, P. 2002.
117 sidor

Boken är slut i lager.

 

2001


Människan och naturen
Etnobiologi i Sverige Vol. I

Wahlström & Widstrand, 2001
Red. Börge Pettersson
Slut på förlag

Läs mer

 

2000


Mångfaldskonferensen 1999
Biodiversitet i städer

CBM:s skriftserie 5
32 sidor
Slut i lager.

 

 

Mångfaldskonferensen 2000
Biodiversitet i odlingslandskapet

CBM:s skriftserie 4
64 sidor

 

 

1999


MSc-theses 1999
Studies in Biodiversity I

CBM:s skriftserie 3
165 sidor

 

 

Grönare städer
Biomångfald och grönstruktur. Planering, restaurering och bevarande av tätorternas grönområden

Per Isaksson & Anna Burman (Red.). 1999
Utgiven i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen
Distribueras av SNF

 

 

1998


Mångfaldskonferensen 1998
Restaurering av biotoper

CBM:s skriftserie 2
56 sidor

 

 

Livskraftiga rovdjursstammar

CBM:s Rovdjursseminarium 12 oktober 1998

CBM:s skriftserie 1
140 sidor

 

 

 

 

Studia Ethnobiologica


CBM:s Etnobiologiprojekt, som numera ingår i det nationella programmet NAPTEK, har givit ut ett antal etnobiologiska böcker fram till 2002.

Tanning with Tormentil (Potentilla erecta)
Ecological and Ethnobotanical Aspects

Osva Olsen & Ingvar Svanberg
Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala, 1998 

 

 

Människor och växter: svensk folklig botanik från "ag" till "örtbad"

Ingvar Svanberg
Bokförlaget Arena, 1998. (Säljs i bokhandeln)

 

 

 

Fågelnamn och fågelliv i Älvdalen

Lars Steensland
Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala, 2000

 

 

Nötter. Etnobiologisk läsebok

Börge Pettersson, Ingvar Svanberg & Håkan Tunón
Studentlitteratur, 1998. (En ny reviderad upplaga -1999- säljs i bokhandeln)

 

 

 

Människorna, växterna och djuren: etnobiologi i Sverige.

Kort projektpresentation och författarvägledning

Börge Pettersson, Ingvar Svanberg, Håkan Tunón
Swedish Science Press, Uppsala 1999

 

 

Havsråttor, kuttluckor och rabboxar: folklig kunskap om fiskar i Norden

 

Ingvar Svanberg
Stockholm: Bokförlaget Arena, 2000. (Säljs i bokhandeln)

 

 

Ecological Knowledge in the North: Studies in Ethnobiology

Ingvar Svanberg & Håkan Tunón (eds.)
Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala, 2000

 

 

Samisk etnobiologi: människor, växter och djur i norr

Ingvar Svanberg & Håkan Tunón (red.)
Nora: Nya Doxa, 2000. (Säljs i bokhandeln)

 

Människan och ohyran - bekämpningsmedel i Sverige förr och nu

Walborg Thorsell & Håkan Tunón
Uppsala: CBM, 2001

 

 

Siskeburar och guldfiskskålar. Ur sällskapsdjurens kulturhistoria

Ingvar Svanberg
Stockholm: Bokförlaget Arena, 2001. (Säljs i bokhandeln)

 

 

Människan och husdjuren:
rapport från etnobiologiskt symposium på Skansen 11-13 juni 2002

Bengt Rosén & Anita Carlquist (red.)
Stockholm: Stiftelsen Skansen. 2003. (Slutsåld)

 

Gökblomster, ryssgubbe och vandrande jude: Svenskt växtnamn ABC

Ingvar Svanberg
Stockholm: Bokförlaget Arena, 2002. (Säljs i bokhandeln)

 

 

Jordbrukets grödor i människans tjänst: etnobiologi ur agrar synvinkel

Julia Sigurdson & Håkan Tunón (red.)
Julita: Sveriges Lantbruksmuseum, 2002. (Säljs via Julita)

 

Norra Hälsingland: Etnobiologi och lokalbefolkningars kunskapsskatt

Kelvin Ekeland (red.)
Hudiksvall & Uppsala: Nordiska kulturlandskapsförbundet. 2002.
(Distribueras via Håkan Tunón, CBM)

CBM:s skriftserie, Studia Ethnobiologica, Etnobiologi i Sverige I-III, fristående böcker


Kontaktinformation