SLU-nyhet

Varg i ett område minskar tätheten av rävar de första åren

Publicerad: 09 oktober 2017

När varg etablerar sig i ett nytt område får räven fler kadaver att äta. Men samtidigt riskerar de att dödas av varg. En studie inom forskningsprojektet SKANDULV visar att tätheten av räv i ett område minskar de första två åren efter att vargen etablerade sig men sedan återhämtar sig populationen. Troligtvis handlar det om att räven från början inte är van att ha varg i området men sedan lär de sig hur de ska undvika att bli ett byte. Däremot var närvaron av lodjur positivt för rävarna.

Närvaron av stora rovdjur kan vara både positiv och negativ för mellanstora rovdjur. Om det finns varg och lodjur i ett område finns det också tillgång till kadaver hela året. När räven har mer mat att äta under senvintern/våren har den bra förutsättningar för att lyckas med fortplantningen. Men mindre rovdjur riskerar också att dödas av större rovdjur när de äter rester efter deras slagna bytesdjur.

Camilla Wikenros vid institutionen för ekologi och Grimsö forskningsstation har tillsammans med kollegor vid Skogforsk och Högskolan i Halmstad studerat vad som händer med rävpopulationen när vargen etablerar sig. De tittade också på vilken betydelse lodjuren har.

Forskarna har analyserat data från Värmland och Örebro län under tre år (2001-2003) när det gäller:

  • Andel jordbruksmark och hagmark i landskapet
  • Tillgång på mat (sorkar) för rävarna  
  • Närvaro av varg och lodjur (inventeringsdata)
  • Tätheten av räv (i denna studie mätt som antalet spårkorsningar per tidsenhet)
  • Tid sedan vargetablering och flockstorlek

Denna studie visade att rävtätheten inom ett område framförallt berodde på hur landskapet såg ut. Större andel jordbruksmark och hagmark gav fler rävar. Närvaro av varg däremot visade sig ha en negativ effekt om man tittar på vargrevirnivå. Rävtätheten minskar under de första två åren efter vargetableringen.

- Troligtvis är rävarna ett lättare byte för vargen de första åren då de är ovana vid denna nya predator, säger Camilla Wikenros.

Den negativa effekten av varg på räv var också större i revir med stora vargflockar. Då är risken att bli dödad av varg större samtidigt som det blir mindre mat kvar från vargarnas byten eftersom fler vargar äter mer av sina byten själva. 

Rävpopulationen återhämtar sig sedan även om denna studie inte säger något om huruvida tätheten av rävar kommer upp i samma nivå som innan vargen kom till området

Wikenros C, Aronsson M, Liberg O, Jarnemo A, Hansson J, Wallgren M, Sand H, and Bergström R. 2017. Fear or food – abundance of red fox in relation to occurrence of lynx and wolf. Scientific Reports 7: 9059.


Kontaktinformation

Camilla Wikenros, forskare, koordinator SKANDULV

Institutionen för ekologi

camilla.wikenros@slu.se 0581-697344