Hoppa till huvudinnehåll

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 132 sidor som är taggade med Zoologi:

Upptäck vår vilda natur - på distans

Hur påverkas vilda djur av klimatförändringar? Och hur ser fiskars livscykel ut? Hur ser människans samexistens med vilda djur ut i olika delar av världen? Vid SLU har du chansen att utforska vår

Utbildning

På Institutionen för vilt, fisk och miljö ger vi masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife. Vi har också fristående kurser på både avancerad- och grundnivå. Det finns också

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Årsredovisning 2021

I SCAW:s årsredovisning för 2021 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2021.

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis och samordna aktiviteter inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Årsredovisning 2022

Här kan du läsa om SCAW:s arbete under 2022.

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Miljöanalys

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Standardrutiner vid slakt

Nationella vägledningar Här hittar du de nationella svenska vägledningarna för god praxis vid slakt. Vägledning för god praxis, gris 2022.pdf Vägledning för god praxis nöt 2021.pdf Vägledning för god

djurbaserade välfärdsindikatorer

I ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet har SCAW tillsammans med representanter från övriga nordiska länder utarbetat material om djurbaserade välfärdsindikatorer, "Animal based welfare

Loading…