Hoppa till huvudinnehåll

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 138 sidor som är taggade med Zoologi:

Seminarium om hästar på naturbetesmarker

elin.spangenberg@slu.se Nationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med

Träff djurskyddsansvariga slakterier

Den 26 september 2023 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med KRAV för sjunde gången en träff för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Träffen kommer att genomföras

Anmälan hästar på naturbetesmarker

Observera att lunch inte ingår i seminariet. Olika restaurangalternativ på campus hittar du här. Sista anmälningsdag 1 november.

Hästar på naturbetesmarker

Nationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Presentationer slakteriträff 22 september 2022

Här finns programmet för träffen för djurskyddsansvariga på slakterier, samt PDF-filer med presentationer som hölls under dagen. Program 22 september 2022 Presentation Lotta Berg Presentation Mattias

Kommande seminarier

elin.spangenberg@slu.se Träff för djurskyddsansvariga på slakterier Hästar på naturbetesmarker Ett årligt samarrangemang mellan Nationellt centrum för djurvälfärd och KRAV som riktar sig till

Kattens vattenintag-enkat

Hej! Vad kul att du vill vara med i vår studie kring katter och vattenintag! För att kunna ta reda på hur mycket en katt dricker kan det bara finnas 1 katt i hushållet och inga andra djur i hemmet

Perinatal dödlighet hos laboratoriemöss

Definitionen av perinatal dödlighet är att ungar dör inom den första veckan efter födseln, och de flesta dödsfall sker under de första dagarna. Ungdödlighet (ofta beskriven som att honor

Aggressioner grupphållning möss

Försöksdjur har en betydande roll i vetenskaplig forskning och musen är det mest använda däggdjuret. Möss är sociala djur och ska enligt EU-lagstiftning grupphållas, men detta är en utmaning.

När helheten går förlorad

Djur lider när de är i ett negativt känslomässigt tillstånd. Emellertid är det svårt att mäta känslor hos djur på grund av att den subjektiva dimensionen av den känslomässiga erfarenheten är

Tjänstehundars välfärd

Tjänstehundar, som till exempel polishundar, tillbringar en stor del av sin tid i bilen. I egenskap av oberoende expertis fick SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, i uppdrag av Polisen

Loading…