Sveriges lantbruksuniversitet

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 204 sidor som är taggade med Zoologi:
BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Fenologisymposium 2019

Fenologisymposium 2019

F enologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande I anslutning till OIKOS-mötet 2019 i Ultuna, Sverige, håller Svenska

Grimsö forskningsstation

Grimsö Forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Här pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Kunskapsrådet SLU Hanna Bergeå Vicedekan på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Joakim Hjältén

Joakim Hjältén

hjalt Professor in Animal Ecology. Founder and coordinator of the Restoration Ecology research group at SLU https://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/research/

Fenologysymposium2019-ansökan

Fenologysymposium2019-ansökan

Sista anmälningsdag för deltagande var 15 januari 2019. Om du har frågor kring anmälan, kontakta organisationskommittén genom e-post (se kontaktinformation nedan). Fenologisymposium 2019, hemsida

Staffan Roos

Staffan Roos

Jag är chef för programmet Forskning och Fynddata på ArtDatabanken. Arbetet inom programmet är främst inriktat på medborgarforskning ("citizen science"), inklusive lagring och tillhandahållande av

Laboratorier

Laboratorier

Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitetssäkrade analyser av vattenkemi och -biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel). Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC

Åsa Berggren

Åsa Berggren

asab Researcher and teacher in Ecology at the Department of Ecology, SLU My research focus on major questions within the field of Conservation Biology: (1) the factors that influence population

Wiebke Neumann

Wiebke Neumann

wene I have always been interested in understanding how animal respond to their dynamic environment - a system including humans, which builds the red thread in both my education and research.

Göran Nordlander

Göran Nordlander

gnordl Göran Nordlander är professor i entomologi vid Institutionen för ekologi (tjänstgör 40 %, pensionerad 60 %). Nuvarande forskning rör främst ekologi och beteende hos snytbaggen (Hylobius