Hoppa till huvudinnehåll

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 129 sidor som är taggade med Zoologi:

Miljöanalys

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW SCAW - Swedish Centre for Animal Welfare elin.spangenberg@slu.se From 1 jan 2024 ingår SCAW i institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Djurvälfärd för mjölkkor och kalvar - webbinarium med SCAW och VÄXA

Djurvälfärd för mjölkkor och kalvar - ett webbinarium arrangerat av SCAW och VÄXA elin.spangenberg@slu.se Djurvälfärd för mjölkkor och kalvar - bästa praxis och riktlinjer från EU-projektet

VÄXA seminarium Care4Dairy

SCAW i samarbete med VÄXA bjuder in till ett webbinarium för att berätta om resultaten från EU-projektet Care4Dairy samt informera om det europeiska referenscentret inom djurvälfärd EURCAW –

Kommande seminarier

elin.spangenberg@slu.se Djurvälfärd för mjölkkor och kalvar - bästa praxis och riktlinjer från EU-projektet Care4Dairy SCAW i samarbete med VÄXA bjuder in till ett webbinarium för att berätta om

Djurskyddskonfrensen 2023 , inspelning

Den årliga djurskyddskonferensen som arrangeras av Jordbruksverket och SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd är nu tillgänglig som inspelning. Den senaste konferensen genomfördes den 5 december 2023

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du information och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

DISA - Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning

Internetbaserat utbildningsmaterial om slakt och avlivning EU:s avlivningsförordning, 1099/2009, kräver kompetens för dem som arbetar med slakt eller annan avlivning av produktionsdjur (livsmedel,

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

Djurskyddskonferensen 2023

Sedan några år tillbaka arrangerar Jordbruksverket tillsammans med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd en gemensam årlig djurskyddskonferens med olika teman. Den senaste konferensen genomfördes den

Nytt forskningsprogram studerar djurs reproduktion i ett föränderligt klimat

Tidpunkten när vilda djur får sina ungar är tajmad till vegetationens mest näringsrika period. Vad händer när våren kommer allt tidigare? I ett nytt forskningsprogram ska forskare vid SLU studera

Loading…