Hoppa till huvudinnehåll

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 212 sidor som är taggade med Zoologi:

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

Miljöanalys

Genom vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet, men även av andra naturtyper. Vår styrka är kombi­nationen av forskning

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Djurskyddskonferensen 2021

Sedan några år tillbaka arrangerar Jordbruksverket tillsammans med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd en gemensam årlig djurskyddskonferens med olika teman. Den senaste konferensen genomfördes den

Referensgrupper

SCAW är representerade i flertalet arbets- och referensgrupper. SCAW har representanter i: Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk Näringsdepartementets samrådsgrupp för djurskydd vid

Månadens hjortmat

Älg på vintern. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning Januari Klicka för högupplöst bild. Så här mitt i vintern förändras inte så

Vetenskapliga publikationer

Här samlar vi vetenskapliga artiklar där medarbetare från Nationellt centrum för djurvälfärd varit delaktiga som medförfattare.

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier

Internationellt

Här hittar du mer information om internationella samarbeten och projekt.

ITP

SCAW deltar tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper i ett femårigt kapacitetsutvecklingsprogram (International training programme) i Östafrika på temat ”Friska djur - säkra livsmedel”.

Loading…