Hoppa till huvudinnehåll

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 138 sidor som är taggade med Zoologi:

Introduktion

Hästen är en biologisk varelse som kan ha en stor atletisk förmåga men den har inget eget behov av att mäta sin förmåga genom att tävla. Att utbilda, träna och tävla med häst ställer stora krav på

Årsredovisning 2021

I SCAW:s årsredovisning för 2021 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2021.

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier.

Årsredovisning 2022

Här kan du läsa om SCAW:s arbete under 2022.

SCAW:s styrgrupp

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan. Styrgruppen består av 5 ordinarie ledamöter från SLU som är meriterade forskare. Till styrgruppen finns även adjungerade ledamöter som är

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december. Konferensen är digital och är öppen för alla intresserade. Några av de

Publikationer

Här finns publikationer från Nationellt centrum för djurvälfärd

Kontaktpunkt slakt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

Internationella projekt

Information om SCAW:s internationella samarbeten och projekt

Seminarier & utbildningar

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med fokus på djurvälfärd. Fler av seminarierna streamas och/eller spelas in och kan ses i efterhand via vår hemsida.

Om SCAW

SCAW är en centrumbildning vid SLU som jobbar brett inom djurvälfärd. Vårt uppdrag innefattar vidareutbildning och kunskapsöverföring baserad på vetenskap.

Anmälan slakteriträff 2024

Träffen riktar sig enbart till slakteriernas djurskyddsansvariga, samt tredjepartscertifierare som bedömer slakterier. Välkommen med din anmälan! Preliminärt program

Loading…