Sveriges lantbruksuniversitet

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 366 sidor som är taggade med Zoologi:
Mitt liv med hund

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

I början av varje månad lägger vi upp en ny månads hjortdiet. Dovhjort på en äng under våren. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning

SLU Grimsö forskningsstation

Grimsö Forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Här pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt.

Bo på Grimsö forskningsstation

På Grimsö finns rum och stugor som du bokar i vårt bokningssystem på webben. Husmor ska godkänna alla bokningar och sedan får du bekräftelse via SMS eller mejl. Långtidsboende och vissa tillägg bokas

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

På den här sidan visar vi våra svenska hjortdjurs dieter, månad för månad, så du kan följa hur de förändras över året. Det handlar om älg, rådjur, kronvilt och dovvilt. Vi började i maj och

Etologi och djurskydd - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2020

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd - kandidatprogram och som antagits till programmet 2020 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med

Etologi och djurskydd (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd (kandidat) och som antagits till programmet 2021 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med

Följ hjortdjurens matvanor - månad för månad

Vad äter älgar, rådjur, kron- och dovhjortar egentligen? Det har forskare vid SLU tagit reda på genom att analysera spillning från djuren som samlats in under årets alla månader. Nu kan du följa

Följ hjortdjurens matvanor - månad för månad

Vad äter älgar, rådjur, kron- och dovhjortar egentligen? Det har forskare vid SLU tagit reda på genom att analysera spillning från djuren som samlats in under årets alla månader. Nu kan du följa

Tom Staveley

Tom Staveley

Jag är forskare i akvatiskt ekologi inom miljöanalys- och vandringsfiskgrupperna på Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). I have a broad background in fresh,

Vad äter hjortdjuren - egentligen?

Genom att samla spillning från hjortdjur och analysera dess innehåll kan vi lära oss mycket. Vi kan se vilken hjortart spillningen kommer från och vilka växter djuret ätit. De data vi presenterar har

"Ärrade damen" har kalvat

En av de älgar som fick GPS-halsband i samband med SVT:s program Den stora älgvandringen har nu kalvat. Det berättar SLU-forskarna som studerar hennes rörelsemönster. Tack vare det halsband som

Loading…