Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 373 sidor som är taggade med Ekologi:

Skogsskötsel

Ämnet omfattar såväl grundläggande som tillämpade frågeställningar och utgår ifrån att utveckla medel och metoder för att uppnå mål definierade av skogsägare och samhälle. Samverkan och dialog med

Blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken var nästan utrotad. Nu simmar den åter i svenska vatten! För att ta fram kunskap som kan bidra till en hållbar framtid för den blåfenade tonfisken bedriver SLU, Sveriges

Institutionen för akvatiska resurser

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Skoglig marklära

tejshree.tiwari@slu.se

Researchers

tejshree.tiwari@slu.se

Forest ecophysiology

tejshree.tiwari@slu.se

Video gallery

Videor om Skogshistoria i Skandinavien För en första glimt av våra forskningsidéer, ta en titt på våra kortfilmer som vi har producerat tillsammans med Bosse och Titti Backström (Banum).

Disp Carlotta Meriggi

Early detection and the importance of environmental drivers for the invasive cyanobacterium Raphidiopsis raciborskii charlotta.eriksson@slu.se Carlotta Meriggi försvarar sin avhandling "Early

Miljöanalys

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för

Provtagning

För att kunna beskriva miljötillståndet i vattnet tar vi prover och analyserar dessa. Provtagningarna måste pågå på samma sätt och platser under många år för att upptäcka när en förändring sker.

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Loading…