Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 436 sidor som är taggade med Ekologi:
Andreas Seiler

Andreas Seiler

Jag arbetar med frågor kring vilt och trafik, landskap och infrastruktur. Genom mitt arbete försöker jag bidra till utveckling av ett ekologiskt hållbart och miljövänligt transportsystem. Forskning - Min forskning omfattar analyser av viltolyckor, ...

Hentati_torsk_web.jpg

Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem (ettårigt kurspaket)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor, ...

vatten300.jpg

Det här gör vi inom program Giftfri miljö

Program Giftfri miljö ska bidra till att ge en helhetsbild av miljötillståndet i Sverige när det gäller förekomst och effekter av skadliga ämnen, aktuella i svenskt miljöarbete. Verksamheten ska även ge kunskapsunderlag för att nå miljökvalitetsmålet ...

omlopp_epi.jpg

Trots längre omloppstider kan flaskhalsar uppstå i tillgång på livsmiljöer

Foto Tomas Lämås Längre omloppstider gynnar arter som trivs i gammal skog, men de positiva effekterna kan inte tas för givna om man inte samtidigt planerar tidpunkter och platser för framtida avverkningar. Utan en bra planering eller långsiktiga ...

NJV Kornförsök Röbäcksdalen Judit Vilde.jpg

Röbäcksdalens fältforskningsstation

Sortförsök med spannmål är en viktig uppgift för fältstationen. Fältforskningsstationen (63.8°N, 20.2°E) ligger 2 km söder om Umeå centrum, 3 km från Umeå flygplats och tågstationer och ca 5 km från Umeå campus. Försöksstationen är ...

orjan_ostman-svv-300.jpg

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är samverkanslektor i akvatisk ekologi med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Örjan Östman är samverkanslektor med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer ...

karta fritidsfiske.jpg

Datainsamling från fritidsfisket

Fritidsfisket efter torsk i Södra Östersjön. Det streckade området i kartan visar förvaltningsområdet för det västra torskbeståndet. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten genomför SLU Aqua provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket ...

Undervisning_Jenny Svennås-Gillner.jpg

Forskarutbildning vid SLU Aqua

Foto: Jenny Svennås-Gillner Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utbildar doktorer inom ämnena biologi med inriktning ekologi och miljöanalys. Utbildningen är fyraårig och större delen utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete. ...

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS) kallas ibland på svenska för en snöbolls undersökning och är en undersökningsmetod som bygger på deltagarnas sociala nätverk och att deltagarna själva rekryterar nya deltagare från sina sociala nätverk. undersökningen ...

moth scales_300.jpg

Nyupptäckt arkiv över forntida insektsutbrott i sjösediment

Tusentals fjäll täcker en fjärils kropp och vingar, som takspån på ett tak, arrangerade i rader. Storleken på fjällen är ungefär en tjugondels millimeter. Mikroskopfoto: Emy Tremblay & Miguel Montoro Girona. Sedimenten i våra sjöar speglar ...

Plattform växtskydd vid SLU

Plattform växtskydd vid SLU

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt ...

Provfiske/Test fishing. Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Det här gör vi inom program Kust och hav

Provfiske. Foto: Fredrik Landfors, SLU. Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10