Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 348 sidor som är taggade med Ekologi:
Cover photo_SLU_minh anh ngyen.jpg

PFAS och PAC - nya miljögifters spridning i miljön undersöks i en ny avhandling

Minh Anh Nguyen har i sin avhandling tittat på per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och polycykliska aromatiska föreningar (PAC), som är nya typer av persistenta organiska föroreningar (POPs) i miljön. Han fann att de vattendrag med högre ...

Doktorand från institutionen försteförfattare på accepterad artikel i välansedd tidskrift

Doktorand från institutionen försteförfattare på accepterad artikel i välansedd tidskrift

Om effekten på ekosystemfunktioner av ökad bekämpningsmedel- och växtnäringsanvändning i ett framtida, intensivt jordbruk Doktoranden Alexander Feckler och handledarna Mirco Bundschuh och Willem Goedkoop, alla från vatten och miljöinstitutionen, ...

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas - Kontakt Personal Publikationer Examensarbete Utbildning - ...

BT på Instagram

BT på Instagram

BT:s hela Instagramsida - klicka här... Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Mats Jonsell

Mats Jonsell

Forskar och undervisar om insekter: främst naturvård och skog. Dessutom redaktör för Entomologisk Tidskrift (www.sef.nu) och intendent för inst f Ekologis insektssamlingar. Vid sidan av SLU gör jag ibland naturvårdsinventeringar av insekter. ...

räv-långfallet.jpg

Varg i ett område minskar tätheten av rävar de första åren

Räv vid vargdödad älg. Foto Stealth Cam När varg etablerar sig i ett nytt område får räven fler kadaver att äta. Men samtidigt riskerar de att dödas av varg. En studie inom forskningsprojektet SKANDULV visar att tätheten av räv i ett område ...

Plattform växtskydd

Plattform växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt ...

renkavle-ograsforskning.jpg

Ogräsbiologi och ogräsreglering

Renkavle - en art som kan vara ett besvärligt ogräs. Foto: Lars Andersson Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka ...

lovsta-ingressbild.jpg

Växtinteraktioner i odlingssystem

Foto: Iris Dahlin Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att utveckla hållbara system ...

vaxtekologi.jpg

Växtproduktion i förhållande till miljö och genetik

Vår forskning rör framför allt de ekologiska och fysiologiska mekanismerna som styr växtproduktion och resurseffektivitet i förhållande till miljö och genetik hos jordbruksgrödor. Näringseffektivitet hos jordbruksgrödor (stråsäd, perenna ...

Anna Filyushkina

Anna Filyushkina

För mer information om Anna, gå till den svenska sidan. Läs mer om: Ekologi Nationalekonomi Skogshushållning Institutionen för ekologi Kontaktinformation Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi Telefon: 018-672286 ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10