Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 398 sidor som är taggade med Ekologi:

Nu kan älgvandringspubliken följa två älgar med GPS-halsband live

I närheten av Kullberg där SVT:s program Den stora älgvandringen spelas in finns GPS-märkta älgar som ingår i forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Under hela sändningstiden kommer två

Fishinfoodwebs

Denna sida finns ännu inte översatt till svenska, men du kan läsa om forskningen på engelska här >>

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Utbildning

Vi ger studenter möjlighet till de praktiska och teoretiska kunskaper som är nödvändiga för att vara med och påverka framtidens förvaltning av Sveriges och världens skogar.   Institutionen för

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Löpande uppdatering 1 oktober till 31 mars

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Videor om skogshistoria

Skogshistoria i Skandinavien Få en första glimt av våra forskningsidéer. Ta en titt på våra kortfilmer som vi har producerat tillsammans med Bosse och Titti Backström (Banum).

SLU Centrum för forskning om honungsbin

Vi stödjer och stärker forskning om honungsbin i Sverige. På SLU:s campus i Uppsala driver vi en infrastruktur med bisamhällen som används för att underlätta forskningen men också för utbildning,

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter.

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Integrerad miljöövervakning (IM)

Genom Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) skapar vi tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Loading…