Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 547 sidor som är taggade med Ekologi:

Månadens hjortmat

Kronhjort vintertid. Foto: Jörgen Wiklund Expanderbar meny: Foderkategorier Expanderbar meny: Begränsningar & dataanvändning December Klicka för högupplöst bild. Hjortdjurens dieter i december är

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för

Anlagda våtmarker gynnar fåglar och groddjur – men bättre uppföljning krävs

Många våtmarker har försvunnit de senaste 100 åren och det har drabbat fåglar, groddjur och även fiskar. Samhället har satsat på restaurering och anläggning av nya våtmarker men det har varit lite

Insektsekologi

Under det senaste decenniet har larmet gått flera gånger: Det verkar som om insekterna minskar runtom i världen! Men det finns stora kunskapsluckor när det gäller var och varför. Vi inom enheten för

Risk för sorkfeberår

Risken för människor att bli sjuka i virussjukdomen sorkfeber kan vara stor i år. Det menar SLU-forskare som studerar ekologin bakom sjukdomen. Nu går forskarna ut med en varning främst i

Växtskyddsmaterial

Här finns material att ladda ner som presenterar SLU:s växtskyddsforskning samt rapporter från fokusgrupper som arbetat med olika aspekter av växtskydd. Filmer om växtskydd Hösten 2021 producerades

Kemisk ekologi - sjukdomsvektorer

Myggor sprider ett flertal sjukdomar, däribland malaria, dengue och West Nile feber. Dessa sjukdomar påverkar årligen miljontals människor, främst i låginkomstländer. Vår forskning fokuserar på att

Integrerat växtskydd

I forskargruppen Integrerat växtskydd studerar vi olika skadegörare och deras naturliga fiender på jordbruks- och trädgårdsgrödor odlade både på friland och i växthus. Vi undersöker deras biologi och

Forskning

Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter för forskningssamarbete såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat

Forskarutbildning (LTV-fakulteten)

Vi har ett stort utbud av forskarutbildningar inom bland annat kemisk ekologi, integrerat växtskydd och kemisk analys. Mer om utbudet av kurser kan du läsa på LTV-fakultetens forskarskolas sida ,

Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur

Naturliga fiender (insekter och spindeldjur) till skadegörande insekter har ofta stor effekt på skadegörarnas populationer. Forskning som CBC deltagit i har visat att naturliga fiender kan minska

Oro för låga vikter hos älgkalvar – forskarna svarar

Efter älgjaktens inledande veckor har det från flera håll i landet väckts diskussioner och oro kring de fällda älgkalvarnas vikter, som många menar är oroande låga. Frågan är inte ny, utan har

Loading…