Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 347 sidor som är taggade med Ekologi:

Konferensbidrag 2022

Vänligen använd mallen som finns att ladda ner längst ned på sidan. Sista dag för att lämna in ett konferensbidrag ("abstract") är den 15 augusti. För att vara med under konferensen behöver du

Månadens hjortmat

Nyfiken på vad älgar, rådjur, kronhjort och dovhjort äter under ett helt år? Här kan du se en sammanställning från våra två studieområden. Klicka för större bild. På grund av för lite insamlad

Integrerad miljöövervakning (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Disp Jasmina Sargac

Forested buffers in agricultural landscapes : mitigation effects on stream–riparian meta-ecosystems charlotta.eriksson@slu.se Jasmina Sargac försvarar sin avhandling "Forested buffers in

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Rådgivning-2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

Yrkesfiske

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Fiskets miljöpåverkan Fiskeregleringar Fiskerikontroll Kvoter Bifångster

Fiskbestånd

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Beståndsanalys, beståndsmodeller Marina fiskarter Stora sjöarna Kustfisk

Ekosystem och klimat

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystemanalys, ekosystemmodeller, flerartsmodeller Bedömning av ekologisk

Miljöövervakning

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Miljöövervakning Datainsamling Fiskhälsa Miljöförvaltning (påverkan på fisk)

Förvaltningsmodeller

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystembaserad förvaltning Förvaltningsstrategier (incitamentsbaserade)

Bevarandebiologi och invasiva arter

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Biologisk mångfald Populations- och bevarandegenetik Hotade arter Främmande arter

Loading…