Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 771 sidor som är taggade med Ekologi:

poem

Här lägger vi alla dikter som har kommit in i diktutmaningen som pågår från biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Öländsk vår och sommar Vipvåren är här. Hon lägger sitt varma bröst mot

FältForsk

FältForsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

biodiversitet

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera, till exempel genom att skada produktiviteten eller påverka biomassa och

biodiversitet

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera, till exempel genom att skada produktiviteten eller påverka biomassa och

Fågelpoesi

Vad betyder fåglarna för dig? Är det någon speciell art som får dig att bli glad, nostalgisk, orolig eller arg? Fåglarna är ständigt närvarande i busken, vid vattenbrynet och i luften men också inom

Dikta om fåglar

Dikta om fåglar

Fira biologisk mångfald - dikta om fåglar anna.lundmark@slu.se Fira biologiska mångfaldens dag 22 maj med att dikta om fåglar. Vi är nyfikna på vilka fåglar du väljer. Blir det de välbekanta

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen

Dikta om fåglar

Dikta om fåglar

Fira biologisk mångfald - dikta om fåglar anna.lundmark@slu.se Fira biologiska mångfaldens dag 22 maj med att dikta om fåglar. Vi är nyfikna på vilka fåglar du väljer. Blir det de välbekanta

Dikta om fåglar

Dikta om fåglar

Fira biologisk mångfald - dikta om fåglar anna.lundmark@slu.se Fira biologiska mångfaldens dag 22 maj med att dikta om fåglar. Vi är nyfikna på vilka fåglar du väljer. Blir det de välbekanta

Mike Jones

Mike Jones

Mike Jones cbm-webmaster@slu.se mijs0001 Mike Jones trained as a wildlife ecologist in Zimbabwe and was employed by Zimbabwe's Department of National Parks and Wildlife Management. Much of his