Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 349 sidor som är taggade med Ekologi:

Forskarutbildning

Våra doktorander bidrar till att lösa livsviktiga problem. Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön minskar? Vill du bli doktorand

Fiskbestånd

SLU Aqua gör årligen analyser och biologiska bedömningar för mer än 100 arter och bestånd av fisk och skaldjur. De biologiska bedömningarna utgör kunskapsunderlag till olika myndigheters förvaltning

Bevarandebiologi och främmande arter

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Biologisk mångfald Populations- och bevarandegenetik Hotade arter Främmande arter

Kunskapsunderlag

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

Västkustbor – håll utkik efter fisksändare på strandpromenaden

Får du syn på ett märkligt ballongformat föremål som ligger och guppar i strandkanten så kan det vara en sändare som suttit på en flera hundra kilo tung blåfenad tonfisk. Sändarna innehåller

Flipday 2022

Flipday - tema VetTech lars.eling@slu.se Träffa start ups inom VetTech. Vilket företag har den mest spännande affärsidén? Välkommen till eventet där du är med och avgör vilka som får finansiering.

MSY

MSY står för maximal hållbart uttag (Maximum Sustainable Yield), och är ett centralt begrepp för bland annat EU:s gemensamma fiskeripolitik. Målsättningen inom EU har i många år varit att nå ett

Datainsamling till kvotbeslut

Fisk bryr sig inte om landsgränser och många kommersiellt viktiga bestånd vandrar mellan olika havsområden. Att ta reda på hur mycket fisk det finns i haven – och hur mycket vi kan ta upp utan att

Kvalitetssäkring

God förvaltning av naturresurser kräver bra kunskapsunderlag. SLU Aqua tar fram oberoende, kvalitetssäkrade och evidensbaserade underlag (advice) till både svenska och internationella myndigheter,

ICES

Internationella havsforskningsrådet – ICES – är en internationell organisation som samordnar marin forskning och ger råd för ett hållbart nyttjande av haven. Organisationen har ett nätverk av nästan

Future Forests Rapport

Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. 2021 Rennäring och

Nationell

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag. Vi möter samhällets behov av

Loading…