SLU-nyhet

Svensk sötpotatis?

Publicerad: 07 februari 2017

Idag importeras sötpotatis huvudsakligen från USA, men snart kanske vi kan hitta svenskodlad sötpotatis i våra butiker tack vare ett pågående projekt i Alnarp.

Sötpotatis är värmekrävande, men numera finns sorter framtagna i USA och Kanada för nordligt klimat som har en tillräckligt snabb utveckling. Ett urval av dessa sorter har provodlats på Alnarp under ett par år med lovande resultat.

I Sverige liksom övriga Europa ökar sötpotatiskonsumtionen kraftigt och svensk dagligvaruhandel har deklarerat ett stort intresse för svenskodlad sötpotatis.

Flaskhalsen för att få igång en svensk odling är tillgången på lämpligt utgångsmaterial i Europa. Syftet med projektet är därför att undersöka hur bruksmaterial av sötpotatis ska kunna produceras inom landet från sjukdomskontrollerade elitplantor, i stor skala, till bra kvalitet och rimlig kostnad och inte minst till önskad planteringstidpunkt.

”Projektet med sötpotatis är en pilot för att undersöka hur även andra grödor ska kunna introduceras på ett säkert, snabbt och effektivt sätt i Sverige. Resultatet är tänkt att bidra till utvecklingen av ett system som innefattar kunskapsuppbyggnad i alla led i värdekedjan från sortintroduktion till marknad”, förklarar Helena Karlén, ansvarig för projektet.

Sammanfattningsvis är potentialen för att introducera sötpotatis i Sverige stor, men troligen kommer det att behövas en mobilisering i hela produktkedjan. Moderplantproduktionen och bruksplantor bör finnas här i Sverige för att upprätthålla en leveranssäkerhet och en sund plantkvalitet. Det är också viktigt att det på lång sikt sker en kunskapsuppbyggnad här i Sverige kring grödan och rutiner för att ta odlingen framåt. Om så kan ske, finns det goda möjligheter att introducera och etablera även andra nya grödor här.

Fakta:

Sötpotatis är den 7:e mest odlade grödan i världen med eftertraktade egenskaper som god smak, användbarhet och lagringsduglighet (upp till ett år), höga halter av vitaminer (A,C), en sockersammansättning som inte påverkar blodsockret samt hög halt antioxidanter som karotenoider.

Namnet till trots är sötpotatis, Ipomoea batatas, inte alls släkt med vår vanliga potatis även om växtsätten till viss del påminner om varandra. Sötpotatisen planteras inte som knölar utan sätts som sticklingar eller rotade sticklingar och växer med en ranka längs med marken. Plantering i början på juni och skörd i oktober. Sötpotatis tål inte frost.


Kontaktinformation