SLU-nyhet

Gotland på gång med mer grönsaksodling

Publicerad: 22 mars 2017

Bra klimat, goda jordar och duktiga företagare ger Gotland fina förutsättningar för trädgårdsgrödor. Mötet Trädgårdslyft Gotland samlade nyligen odlare, SLU-forskare, rådgivare och branschens aktörer för en diskussion om framtid och utveckling. Möjligheterna är stora men konkurrensen knivskarp.

Redan i dag är grönsaksproduktionen på Gotland stor. Hela 14 procent av den svenska grönsaksproduktionen kommer från öns 77 odlare. Här produceras till exempel 27 procent av de svenska morötterna och 43 procent av palsternackorna. Det finns stora möjligheter till framtida utveckling men konkurrensen om marknaden är hård och det gäller att vässa redskapen.

Under mötet på Gotland Grönt Centrum diskuterades bland annat trender och framtidsmöjligheter. Tillväxt Trädgårds verksamhetsledare Johan Ascard uppmanade odlarna att möta konsumenterna.

Det finns flera trender som är positiva för trädgårdsnäringen. Efterfrågan på vegetabiliskt protein gör att bönodlingen på Gotland kan öka ännu mer för att få fram tillräckliga volymer.

Suget efter svenska ekologiska produkter är också stark. En annan trend är skalade och förkokta produkter som är bekväma att använda.
-Öka marknadsandelarna genom att förlänga säsongen och vidareförädla produkterna, löd Ascards budskap. Andra möjligheter är att sälja tjänster och matupplevelser.

Under dagen diskuterades även samverkan mellan nya och gamla odlare, behovet av bevattning och rådgivning och information.
Agneta Sundgren från LRF Trädgård redogjorde för den senaste utvecklingen inom växtskydd. Konventionella grönsaksodlare har problem med förbud eller begränsningar av växtskyddsmedel, LRF Trädgård arbetar för att få fram alternativa metoder och att söka dispenser för de preparat som behövs inom odlingen.

För att gotländska produkter ska ta större marknadsandel krävs fortsatt aktivt arbete. Det underlättar förstås med ett starkt varumärke som ön Gotland redan är i kraft av sitt namn, men det gäller att marknadsföra gotländska produkter med emballage, påsar och etiketter, ända fram till konsument.

Av Marianne Persson


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75