SLU-nyhet

MK17: Skogslandskapet – en mångfald av mål och brukande

Publicerad: 23 maj 2017

Den 4-5 oktober äger den årliga Mångfaldskonferensen rum i Uppsala, i arrangemang av Centrum för biologisk mångfald tillsammans med Upplandsstiftelsen. Temat är Skogslandskapet, och vi ställer oss frågan om och hur en landskapsansats vid förvaltning av skog kan bidra till ökad måluppfyllelse.

Skogen ska räcka till mycket. Samhället har satt upp ambitiösa mål för produktion, kulturmiljö- och naturvård, men de har visat sig svåra att nå i praktiken. Skogslandskapet är en mosaik i biologiskt hänseende, men där ryms också en komplex sammansättning av olika behov, målbilder och aktörer. Denna mångfald öppnar upp för en rad frågeställningar om hur olika intressen kan mötas och tillgodoses. 

- Med den här konferensen vill vi visa på sätt att kunna kombinera de olika målen i landskapet. Genom att lyfta fram exempel på olika metoder och diskutera möjliga lösningar vill vi också visa hur landskapsstrategier kan bli en realitet, säger Johnny de Jong, CBM, projektledare för mångfaldskonferensen.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av naturvård och skogsbruk, och som vill vara med och utveckla och diskutera lösningar för att nå våra miljömål.

Programmet för konferensen finns klart, och i år pågår konferensen under två dagar: en dag med föreläsningar och diskussioner, och en dag med en exkursion till Vällen i östra uppland. Upplandsstiftelsen, som är medarrangörer, står för arrangemanget under dag två.

Anmälan till konferensen är öppen. Mer information och anmälningslänk finns på www.slu.se/mk17

Fakta:

Tid: 4-5 oktober 2017

Plats: SLU campus Ultuna, Uppsala (dag 1), samt Vällen (dag 2).

Webbsida: www.slu.se/mk17


Kontaktinformation