SLU-nyhet

Välbesökt klimatdag vid SLU

Publicerad: 14 september 2017
Klimatdagen 2017, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Över 100 personer samlades den 13 september vid SLU i Uppsala för en heldag fylld med samtal, föredrag och utställningar, med fokus på klimatförändringarna.

Dagen är en del i firandet av att SLU fyller 40 år, samtidigt som SLU:s fortlöpande miljöanalys firar 20 år som egen verksamhetsgren. Som en del i firandet bjöd rådet för fortlöpande miljöanalys in till samtal, föredrag och utställningar med fokus på klimatförändringarna ur olika perspektiv; landekosystemen, vattnet, artmångfalden och människan.

– Det har varit en bra dag med många intressanta samtal. Dagen har lyckats visa hur SLU:s miljöanalys tar sig an klimatutmaningarna. Det inbegriper också de samhällsvetenskapliga aspekterna av klimatutmaningarna som blir än viktigare nu när Sveriges miljömål växer in i FN:s nya hållbarhetsmål, säger Kevin Bishop, SLU:s vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys.

Titta på Vattnet kommer

Under dagen kunde besökarna också titta på utställningen Vattnet kommer. Den iscensätter på olika sätt hur kommande klimatförändringar kan påverka våra kuster. Utställningen går att se på SLU Uppsala till och med den 11 oktober.

Förutom utställningen Vattnet kommer kunde besökarna också mingla i en posterutställning om klimatrelaterad verksamhet vid SLU.

– Intresset för SLU:s miljöanalys och vad som görs inom klimatområdet verkar vara stort. Vi har haft en stor och blandad publik som visat ett stort engagemang, säger Johan Stendahl, koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Klimat.

Dagen avslutades med en paneldiskussion som leddes av SLU:s vicerektor Kevin Bishop. I diskussionen deltog Jan Terstad, Naturskyddsföreningen, Irene Bohman, Södra Östersjöns vattenmyndighet och Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen.

Dagen filmades och kommer att tillgängliggöras på SLU:s webb.

Johan Stendahl och Kevin Bishop under Klimatdagen 2017. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Kevin Bishop, vicerektor SLU, och Johan Stendahl, koordinator för program Klimat, introducerar dagen. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Abraham Joel talade under klimatdagen 2017. Foto.
Abraham Joel, temaledare SLU Global samt forskare vid inst. för vatten och miljö, SLU, talade under passet Landet. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Posterutställning under klimatdagen 2017. Foto Jenny Svennås-Gillner, SLU
Diskussioner vid posterutställningen. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen under klimatdagen 2017. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Hillevi Eriksson, klimat och bioenergispecialist, Skogsstyrelsen, var moderator under passet Landet. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Kontaktinformation
Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se