SLU-nyhet

Åtta nya Grönt kulturarv®-sorter presenterade!

Publicerad: 05 oktober 2018
Bourbonros 'Strömsro'. Foto Lars-Åke Gustavsson..jpg

På branschmässan ELMIA Garden i Jönköping presenterades den 26 september de åtta nyheterna i Grönt kulturarv®-sortimentet. Bland nyheterna finns både rosor, perenner och humle. Sorterna finns att köpa i handelsträdgårdar och garden center från våren 2019.

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Poms inventeringar av äldre trädgårdsväxter i Sverige och valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 

 

Nyheterna som nu presenterats är insamlade i Skåne, Småland, Östergötland, Uppland och Lappland. De åtta sorterna är:

Blodalunrot Heuchera sanguinea 'Smedsberget' kommer från Lycksele i Lappland och är den nordligaste sort som hittills lanserats som Grönt kulturarv. Sorten har fått sitt namn efter stadsdelen Smedsberget där blodalunroten odlats sedan 1930-talet. Blodalunroten blommar i juni med mörkt rosa blommor på rödlila stjälkar. 60 cm hög. Mörkgröna bladrosetter. Bra som marktäckare, kant- eller rabattväxt.

Silvrig höstanemon Anemone tomentosa 'Föräldrahemmet' har odlats i Uppland under många år, men går att spåra till Småland på 1930-talet. Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' är en tålig, vacker höstanemon som är härdigare än många höstanemonhybrider. Sorten blir 120-130 cm hög och blommar från augusti med ljust rosalila blommor i luftiga klasar.

Bourbonrosen Rosa (Bourbon-Gruppen) 'Strömsro' är insamlad vid en gammal postmästarbostad i Kisa i Östergötland där den odlats i alla fall sedan 1920-talet. 'Strömsro' är en enastående vacker sort med en tidig blomning som infaller 7-10 dagar före andra tidigblommande sorter, t. ex 'Alba Maxima'. Öppet växtsätt med styva huvudgrenar och sidogrenar. Bladen är karaktäristiskt blåaktigt mörkgröna, matta till svagt glänsande. Blommorna är 8-10 cm i diameter, tätt fyllda med ofta fler än 100 kronblad. Blomfärg varierar beroende på temperaturen, från nästan kallt ljust rosa till varmt, lysande och neonaktigt rosa. Höjd 1,8–2,5 meter. Förhållandevis frisk. Zon 4-5.

Remontantrosen Rosa (Remontant-Gruppen) 'Selma Dahlberg' är med största sannolikhet en äldre, redan namngiven sort med utländskt ursprung, men det har inte varit möjligt för Pom att finna dess ursprungliga namn.  Sorten är känd i svensk kultur sedan slutet av 1890-talet. Remontantrosen 'Selma Dahlberg' är insamlad till Nationella genbanken från Rimbo i Norrtälje kommun. För att vara en sort i Remontant-Gruppen är 'Selma Dahlberg' en i flera avseenden enastående sort. Det gäller främst den långa livslängden och att den växer så bra på egna rötter. Växtsättet är ofta tämligen öppet med upprätta till bågböjda grenar. Under goda odlingsbetingelser blir den ibland över 2 meter hög, med sämre betingelser inte ens meterhög. Bladverket är grönt till olivaktigt grönt och matt. Blommorna är mycket stora (9-12 cm i diameter), vackert formade och har en stark, säregen doft. Blomfärgen antar olika skiftande rosa nyanser beroende på temperaturen, från varmt rosa över mörkt rosa till mörkt karminrosa. Zon 4 (5).

Spinosissima-rosen Rosa (Spinosissima-Gruppen) 'Hällestorp' är en spontant bildad hybrid med svenskt ursprung, introducerad och namngiven av Pom 2018. Sorten har fått sitt namn efter fyndplatsen Hällestorp, Huskvarna, Jönköpings kommun. Är endast känd från denna växtplats. Dess ålder är okänd, men den uppkom troligen någon gång under 1970-talet.
En utsökt vacker buskros med rikt förgrenat, tätt och väl sammanhållet växtsätt. De magnifika, ofta tvåfärgade blommorna är dess främsta kännetecken. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt rosa i olika stadier och med olika temperaturförhållanden. Kronbladens yttre delar är ljusare än de basala delarna och under varma år blir den rosa färgen mörkare och kontrasten mot de ljusa partierna starkare. Under kalla år blir kronbladen jämnare färgade, nästan helt utan kontrast mellan de yttre och inre delarna. Doften är stark och söt av honung. Blomningen är mycket riklig tidigt på växsäsongen, främst under första halvan av juni i de varmaste delarna av landet. Höjd 1,2–1,5 meter. Zon 1-5 (6).

Den populära Grönt kulturarv®-humlen utökas med ytterligare tre sorter. Nyheter 2019 är humle Humulus lupulus 'Mauritz 85', 'Svalöf E' och 'Svalöf S', tre återfunna sorter från svensk växtförädling. Under första världskriget hade leveranserna av humle från Tyskland nästan upphört och därför togs initiativ för att få igång humleodling i större skala i Sverige igen. 1923 påbörjades odlingarna i skånska Näsum, en trakt som redan Linné pekat ut som lämplig för humleodling. Odlingarna expanderade snabbt och vid Svalöf påbörjades också ett växtförädlingsarbete för att få fram en svensk lättplockad sort med tidigare mognad än de europeiska. Resultatet blev 'Mauritz 85' döpt efter humlegårdsmästaren Mauritz Paulin. Denna sort odlades mycket i Näsum men fler kloner ur förädlingsarbetet har kunnat återfinnas!

'Mauritz 85' Mognar i slutet av augusti med cylinderformade kottar på medellånga sidogrenar. Kottarna har i provbryggning gett ett utmärkt öl med en blommig och örtig/kryddig arom. Blommig smak med undertoner av citrus/grape.

'Svalöf E' Mognar i andra hälften av augusti med medelstora, runda kottar. Gav i provbryggning ett öl med arom av tall/kåda/ceder.

'Svalöf S' Mognar i slutet av augusti med tydligt humledoftande, medelstora rektangulära kottar. Gav i provbryggning ett öl med smak av tropiska frukter och citrus/grape.

Svalöf S 2, bildspel (1).JPG
Humlen 'Svalöf S' är en av nyheterna i Grönt kulturarv-sortimentet 2019. Foto Erik de Vahl, SLU.
'Hällestorp' - Bildspel.JPG
Spinosissima-rosen 'Hällestorp' från Småland är en av nyheterna i Grönt kulturarv-sortimentet 2019. Foto Lars-Åke Gustavsson.
Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet', bildspel (1).JPG
Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' från Småland är en av nyheterna i Grönt kulturarv-sortimentet 2019. Foto Linnea Oskarsson, SLU.
Fakta:

Bakgrund
Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom.

Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, Fritidsodlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Mellan 2002 och 2010 genomförde Pom åtta olika landsomfattande inventeringar av äldre trädgårdsväxter, bland annat frukt, bär, krukväxter, perenner och rosor. Växterna som lanseras är sådana som inventerats av Pom och valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid SLU Alnarp.

De första Grönt kulturarv®-sorterna kom på marknaden våren 2013. Nu finns ett åttiotal sorter i handeln. Sorterna finns till försäljning i handelsträdgårdar och garden centers.

Varumärket Grönt kulturarv® har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.


Kontaktinformation
Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se