Grönt kulturarv: foton för press och marknadsföring

Senast ändrad: 30 september 2021

Klicka på länken till respektive sort för att hitta högupplösta pressfoton. Klicka direkt på fotot för att ladda ner det högupplösta fotot. Fotona är fria att använda under förutsättning att fotograf anges och att de publiceras i samband med texter eller annan information om Grönt kulturarv, Programmet för odlad mångfald eller Nationella genbanken. Fotograf: Pom, SLU (om inget annat anges).

Lanserade sorter 2021

Lanserade sorter 2020

Lanserade sorter 2019

Lanserade sorter 2018

Lanserade sorter 2017

Lanserade sorter 2016

Lanserade sorter 2015

Lanserade sorter 2014

Lanserade sorter 2013

Lanserade sorter 2012

 

Nedladdningsbara foton: 

Lanserade 2021

Humle 'Böle'

En planta av humlen 'Böle' växer mot en röd trävägg.

Foto: Johan Appelblad, Sävar Fröplant

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En planta av humlen 'Böle' växer mot en röd trävägg.

Foto: Johan Appelblad, Sävar Fröplant

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Tväråsel'

Kottar av humlen 'Tväråsel'. Plantan som de hänger från växer mot en röd trävägg.

Foto: Johan Appelblad, Sävar Fröplant

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En planta av humlen 'Tväråsel' växer mot en röd trävägg.

Foto: Johan Appelblad, Sävar Fröplant

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En planta av humlen 'Tväråsel' växer mot en röd trävägg. Fotot är taget lite nerifrån i grodperspektiv. Framför plantan står en vit trästicka med sortnamnet.

Foto: Johan Appelblad, Sävar Fröplant

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Syren 'Emilie Piper'

En blomställning av syrenen 'Emilie Piper' syns mot den ljust gula väggen av Löfstad slott.

Foto: Henrik Morin

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Syrenen 'Emilie Piper' i blom i parken vid Löfstad slott.

Foto: Henrik Morin

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Syrenen 'Emilie Piper' i blom i parken vid Löfstad slott.

Foto: Henrik Morin

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av blomställningen hos syrenen 'Emilie Piper'.

Foto: Henrik Morin

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Tulpan 'Kersti'

Närbild av den vita till ljust gula blomman hos tulpanen 'Kersti'.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Fotot är taget ner i blomman hos tulpanen 'Kersti' och man ser insidan av den vita till  ljust gula blomman.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Tulpanen 'Kersti' med vita till ljust gula blommor växer i en klunga i kvällssol.

Foto: Marie Kristoffersson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Tulpanen 'Kersti' med vita till ljust gula blommor växer i en klunga. I bakgrunden ses tulpaner i andra färger.

Foto: Marie Kristoffersson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Tulpan 'Skäret'

Fotot visar insidan av blomman hos tulpanen 'Skäret'. Insidan är korallrosa med gul botten.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av den rosa blomman hos tulpanen 'Skäret'.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En klunga blommande rosa tulpaner av sorten 'Skäret'. I bakgrunden ses tulpaner i andra färger blomma.

Foto: Marie Kristoffersson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En rad blommande tulpaner av sorten 'Skäret'.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Tulpan 'Tofta'

Tulpanen 'Tofta' i kvällsljus.

Foto: Marie Kristoffersson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande tulpaner av sorten 'Tofta' i rad. Tulpanen har mörkt röda blommor och grågrönt bladverk.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En rad av blommande tulpaner av sorten 'Tofta'. Sorten har ljust grågröna blad och mörkt röda blommor.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Äpple RIBSTON ('Ribston Pippin')

Närbild av ett äpple av sorten RIBSTON. Äpplet sitter på en gren på ett äppleträd.

Foto: Annika Vinnersten

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Äpplen av sorten RIBSTON, hängande från en gren i ett äppleträd. I bakgrunden ses ett rött trähus.

Foto: Annika Vinnersten

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2020

Bourbonros 'Pipar Hans'

Närbild av bourbonrosen 'Pipar Hans'. Färgfoto.

Foto: Helena Verghese Borg

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Bourbonrosen 'Pipar Hans' i blom. Färgfoto.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Parklind KRISTINA ® E ('Eleonora' PBD)

Parklind KRISTINA E. Fotot visar trädet vid Svartsjö slott. Färgfoto.

Foto: Peter Sandberg

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Parklind KRISTINA E. Fotot visar bladen hos ett ungt träd.

Foto: Peter Sandberg

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Parklind 'Övedskloster' E

Parklind 'Övedskloster', fotograferad i allén vid Övedskloster. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Parklind 'Övedskloster'. Fotot visar de gamla träden i allén vid Övedskloster. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Parklind 'Övedskloster' E. Fotot visar de gamla parklindarna i allén vid Övedskloster. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Pepparrot 'Wallen'

Pepparrot 'Wallen'. Planta med gröna blad. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Pepparrot 'Wallen'. Närbild av blomningen. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Pepparrot 'Wallen'. Närbild av bladverket. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Pepparrotsodling i Enköping. Svartvitt foto av kvinna med huckle som står mitt i ett fält med pepparrot. Foto: Johan August Pettersson, Enköpings museum.

Foto: Johan August Pettersson, Enköpings museum

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2019

Bourbonros 'Great Western'

Bourbonrosen 'Great Western'. Färgfoto som visar en blommande gren som växt upp på ett tak.

Foto: Henrik Morin

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Rosen 'Great Western' i blom. Rosen blommar med purpurröda blommor. Färgfoto.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av tre rosor av sorten 'Great Western'. Färgfoto.

Foto: Henrik Morin

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Gallica-ros 'Pustebacken'

Två blommande rosor av sorten 'Pustebacken'. 'Pustebacken' är en gallicaros med rosa blommor. Färgfoto.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En planta av gallicarosen 'Pustebacken' växer i dikesrenen vid en grusväg. Färgfoto.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En närbild av gallicarosen 'Pustebacken'. Nästan hela fotot upptas av en blommande rosa ros. Färgfoto.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Rugosa-ros 'Gryts Bruk'

Rugosarosen 'Gryts Bruk'. Fotot visar hela plantan och dess växtsätt.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av gallicarosen 'Gryts Bruk'. Blomman är rosa. Färgfoto.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Bukettviol 'Ullas Favorit'

Bukettviol 'Ullas Favorit'. Foto av de lila och vita blommorna.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av bukettviolen 'Ullas Favorit'. Violens blommor är vita och ljust lila. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av de vita och ljust lila blommorna hos bukettviolen 'Ullas Favorit'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av de vita och ljuslila blommorna hos bukettviolen 'Ullas Favorit'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Grönmynta 'Fägre'

Blommande plantor av grönmynta 'Fägre'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av den lila blomställningen hos grönmyntan 'Fägre'. I bakgrunden ses bladverket av åbrodden 'Predikoväcka'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av grönmynta 'Fägre'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Åbrodd 'Predikoväcka'

Åbrodden 'Predikoväcka'. Färgfoto som visar hela plantan och dess växtsätt.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av stjälkar på åbrodd 'Predikoväcka'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Foto av åbrodden 'Predikoväcka', taget från sidan. Stjälkar sträcker sig mot himlen. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Rosengeranium DR WESTERLUNDS BLOMMA

Muskotpelargonen 'Marias Blomma' står i en vit och ljust grön fajanskruka från början av 1900-talet. Bredvid pelargonen ligger äldre, läderinbundna böcker. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Ett blad av rosengeranium 'Dr Westerlunds Blomma' ligger på en uppslagen, läderinbunden äldre bok. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Muskotpelargonen 'Marias Blomma' står i en vit och ljust grön fajanskruka från början av 1900-talet. Bredvid krukan ligger en läderinbunden, äldre bok. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Muskotpelargon SVENSKBYBORNAS PELARGON

Färgfoto föreställande muskotpelargonen 'Marias Blomma'. Pelargonen står i en vit ytterkruka från början av 1900-taletoch framför den ligger en läderinbunden bok.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Muskotpelargonen 'Marias Blomma' står i en vit fajanskruka framför ett växthusfönster. Bredvid krukan ligger läderinbundna böcker, en blå glasflaska, en sax och en bit vit spets. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av blomman hos muskotpelargon SVENSKBYBORNAS PELARGON. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Muskotpelargon SVENSKBYBORNAS PELARGON i en vit majolikakruka från början av 1900-talet. Bredvid den ligger en läderinbunden bok och en liten sax. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2018

Blodalunrot 'Smedsberget'

Blommande plantor av blodalunroten 'Smedsberget'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av blodalunroten 'Smedsberget'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Det mörkt gröna bladverket hos blodalunroten 'Smedsberget'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet'

Blommande plantor av silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet'

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Spinosissima-ros 'Hällestorp'

Närbild av de rosa och vita blommorna hos spinosissimarosen 'Hällestorp'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Remontantros 'Selma Dahlgren'

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Bourbonros 'Strömsro'

Närbild av de rosa blommorna hos buskrosen 'Strömsro'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Mauritz 85'

En planta av humlen 'Mauritz 85' klättrar upp för en humlestör. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humlekottar på en planta av sorten 'Mauritz 85'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Svalöf E'

Rankor av humlen 'Svalöf E' slingrar sig uppför en humlestör. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Svalöf S'

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Svalöf S'

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2017

Brunröd daglilja 'Frösvidal'

Närbild av två blommor av den brunröda dagliljan 'Frösvidal'. Den ena blomman böjer sig bort från fotografen medan den andra böjer sig mot fotografen. Färgfoto.  

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av blomman hos den brunröda dagliljan 'Frösvidal'. På fotot syns de dubbla lagren kalkblad i blomman. Färgfoto. 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av blomman hos brunröd daglilja 'Frösvidal'. Foto visar de dubbla lagren kalkblad hos blomman. Färgfoto.   

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Hjärtbergenia 'Möja'

Hjärtbergenian 'Möja' i blom. Färgfoto. 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Hjärtbergenia 'Möja'. Närbild av de ljust rosa blommorna. Färgfoto. 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blomställningen hos hjärtbergenian 'Möja'. Färgfoto.  

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Damascenerros 'Järnvägaren'

Damascenerrosen 'Järnvägaren'. Fotot visar hela plantan och dess växtsätt. Färgfoto.  

Foto: Margareta von Rosen

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Damascenerrosen 'Järnvägaren' i blom. Färgfoto.

Foto: Margareta von Rosen 

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Spinosissima-ros 'Professor Fagerlind'

En blommande planta av spinosissima-rosen 'Professor Fagerlind'. Hela plantan är täckt av enkla, rosa blommor. Färgfoto.  

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av de enkla, rosa blommorna hos spinosissima-rosen 'Professor Fagerlind'. Färgfoto. 

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av de enkla, rosa blommorna hos spinosissima-rosen 'Professor Fagerlind'. Färgfoto.

Foto: Lars-Åke Gustavsson

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Zonalpelargon 'Maria Dangel'

Foto av zonalpelargonen 'Maria Dangel' i en brun kruka. Bakom pelargonen syns växthusfönster. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Zonalpelargon 'Maria Dangel'

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av den rosa blomman hos zonalpelargonen 'Maria Dangel'. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2016

Bourbonros 'Blomsterhult'

Bourbonrosen 'Blomsterhult'. Färgfoto som visar sortens rosa, fyllda blommor.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Bourbonrosen 'Blomsterhult'. Färgfoto som visar fem, fyllda, rosa blommor.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Damascenerros 'Svea'

Närbild av blomman hos damascenerrosen 'Svea'. Blomman är ljust rosa och enkel. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blomningen hos damascenerrosen 'Svea'. Fotot visar sortens enkla, ljust rosa blommor. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Spinosissimaros 'Vaplan'

Närbild av de vita blommorna hos spinosissima-rosen 'Vaplan'.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

De vita blommorna hos spinosissima-rosen 'Vaplan'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Brittsommaraster 'Axel Tallner'

Blomningen hos brittsommarastern 'Axel Tallner'. Sorten har lila strålblommor och gula diskblommor. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blomningen hos brittsommaraster 'Axel Tallner'. Färgfotot visar en mängd lila blommor med gul mitt.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blomningen hos brittsommarastern 'Axel Tallner'. Färgfoto som visar en planta av brittsommarastern i full blom. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Zonalpelargon 'Knapa-trädet'

Närbild av de rosa blommorna hos pelargonen 'Knapa-trädet'. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En planta av den rosablommande pelargonsorten 'Knapa-trädet' står i en benvit porslinskruka med ostindisk dekor. Bakom pelargonen syns växthusfönster. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2015

Fylld pimpinellros 'Valdemarsvik'

Närbild av de vita blommorna hos den fyllda spinosissima-rosen 'Valdemarsvik'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En blommande planta av spinosissima-rosen 'Valdemarsvik'. Rosen blommar med vita, fyllda blommor. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Zonalpelargon 'Karna'

Den vitblommande pelargonen 'Karna' står i en vit porslinsskål med blå dekor. Bakom pelargonen syns ett ljusgrått träskåp i äldre stil. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Zonalpelargon 'Drottningminne'

Närbild av blomman hos pelargonsorten 'Drottningminne'. Blomman är starkt rosa. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En planta av sorten 'Drottningminne' står i fönsterkarmen till ett spröjsat, vitmålat fönster. Pelargonen står i en kruka med ostindisk dekor. Blomman är starkt rosa. Färgfoto.

Foto: Mäster Grön

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Såpnejlika 'Kvinnsgröta'

Blommande plantor av såpnejlikan 'Kvinnsgröta'. På fotot syns en mängd blommor, allt från mörkt rosa nyutslagna blommor till ljust rosa, äldre blommor. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av den mörkt rosa blomman hos såpnejlikan 'Kvinnsgröta'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av den mörkrosa såpnejlikan 'Kvinnsgröta'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Hulla Norrgård'

Kottar av humlen 'Hulla Norrgård' ligger i en rund plastskål på ett träbord. Fotot är taget rakt uppifrån.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humlen 'Hulla Norrgård' slingrar sig upp för en humlestör. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Näs'

En humleplanta av sorten 'Näs' klänger på en humlestör. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Humle 'Korsta'

Närbild av en humlekotte av sorten 'Korsta'. Den gröna kotten ligger på rödmålat trä. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Krollilja 'Kallmora'

Närbild av de rosa, dubbla blommorna hos krolliljan 'Kallmora'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

I mitten av fotot syns de dubbla, rosa blommorna hos krolliljan 'Kallmora'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av den rosa, dubbla krolliljan 'Kallmora'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Äpple 'Cox's Pomona'

Äldre botanisk illustration av äpplesorten 'Cox's Pomona'. Illustrationen visar två äpplen: ett helt och ett skuret mitt itu.

Bild: Målning ur Deutsche Pomologie av W. Lauche 1879-1884

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Äpple 'Oranie'

Äldre botanisk illustration i färg av äpplesorten 'Oranie'. Illustrationen publiserades i pomologin

Bild: Målning av H. Sjöberg ur Svenska fruktsorter av A. Pihl och J. Eriksson 1912.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2014

Ros 'Skedarosen'

Närbild av den mörkt lila rosen 'Skeda'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Höstflox 'Morfar Albert'

Närbild av blommorna hos höstfloxen 'Morfar Albert'. Sorten har rosa blommor med ett mörkare rosa öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av höstfloxen 'Morfar Albert'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Färgfoto som visar blomställningen hos höstfloxen 'Morfar Albert'. Blommorna är rosa med ett mörkare rosa öga.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Bergnepeta 'Linghem'

En blommande planta av bergnepetan 'Linghem'. Sorten blommar med lila blommor. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

En blommande planta av bergnepetan 'Linghem'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av de lila blommorna hos bergnepetan 'Linghem'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Stor kustruta 'Rospiggen'

Närbild av blomställningen hos kustrutan 'Rospiggen'. Blommorna är gula och ser ut som små borstar. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Bladverket hos kustrutan 'Rospiggen'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av kustrutan 'Rospiggen'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version) 

Ornäsbjörk

Färgfoto som visar barken på ornäsbjörk.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Stam och blad hos ornäsbjörk. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2013

Fjädernejlika 'Marieberg'

Fjädernejlika 'Marieberg'. Närbild av den vita, fransiga blomman med lila öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blomningen hos fjädernejlikan 'Marieberg'. På fotot syns en mängd vita blommor som har ett mörkt lila öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Fjädernejlikan 'Marieberg' i blom. Plantan är översållad av vita blommor med ett mörkt lila öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Kinesisk kärleksört 'Granlunda'

Blommande plantor av kinesisk kärleksört 'Granlunda'. Blommorna är rosa. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av den rosa blomställningen hos kinesisk kärleksört 'Granlunda'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av kinesisk kärleksört 'Granlunda'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Fylld kanelros 'Lövhult'

Närbild av en fylld kanelros av sorten 'Lövhult'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Kronärtskocka 'Herrgårds'

De lila blommorna hos kronärtskockan 'Herrgårds'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

 

Lanserade 2012

Höstflox 'Ingeborg från Nybro'

Närbild av blommorna hos höstfloxen 'Ingeborg från Nybro'. Sorten har vita blommor med lila öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av höstfloxen 'Ingeborg från Nybro'. Blommorna är vita med ett lila öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av höstfloxen 'Ingeborg från Nybro'. Sorten har vita blommor med ett lila öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Jätteprästkrage 'Bröllopsgåvan'

Jätteprästkragen 'Bröllopsgåvan'. Färgfotot visar en mängd prästkrageblommor, fotade lite snett uppifrån. Blommorna är stora och vita med gul mitt.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Närbild av blomman hos jätteprästkragen 'Bröllopsgåvan'. Strålblommorna är vita och korgblommorna gula. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av jätteprästkragen 'Bröllopsgåvan'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Höstflox 'Alma Jansson'

Blommande plantor av höstfloxen 'Alma Jansson'. Sorten har ljust lila blommor med vitt öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Blommande plantor av den ljuslila höstfloxen 'Alma Jansson'. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Höstflox 'Alma Jansson' i blom. Sorten har ljust lila ögon med vitt öga. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)

Strandbinka 'Fru Frida Lindström'

Blommande plantor av strandbinkan 'Fru Frida Lindström'. Blommorna är ljust lila med gul mitt. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version) 

Blommande strandbinka 'Fru Frida Lindström'. Blommorna är ljust lila med gul mitt. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version) 

Närbild av blommorna hos strandbinkan 'Fru Frida Lindström'. Blommorna är ljust lila med gul mitt. Färgfoto.

(klicka på fotot för att ladda ner en högupplöst version)


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19