SLU-nyhet

Viktiga budskap från COP24 i Katowice

Publicerad: 19 december 2018
panel cop24. foto

Under den 24:e konferensen mellan parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC COP24) i Katowice lyckades länderna komma överens om en regelbok för genomförandet av Parisavtalet. Det är ett bra steg framåt och resultatet av förhandlingar som har pågått sedan Parisavtalet antogs 2015.

Några SLU-forskare och -studenter deltog i konferensen. Här får vi några av de viktigaste budskapen från COP24. Jennie Barron, professor vid Institutionen för mark och miljö vid SLU, reflekterar också över sina erfarenheter från konferensen.

Läs hela artikeln på engelska här. 

Photos: Sara Gräslund

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se