SLU-nyhet

Nytt forskningsprojekt om DNA-streckkodning för analyser av biologisk mångfald

Publicerad: 17 december 2018
Regndroppar på vattenyta. Foto.

DNA-streckkodning kan göra övervakning av biologisk mångfald både bättre och mer kostnadseffektiv, men metoderna måste först utvecklas ytterligare. Ett nytt forskningsprojekt vid Vatten och miljö har som målsättning att integrera DNA-streckkodningsmetodik med nationell miljöövervakning av sjöar och vattendrag.

Genom att analysera DNA i ett vattenprov från en sjö eller ett vattendrag är det möjligt att identifiera de organismer som finns i ekosystemet. DNA-metoder kan vara mer kostnadseffektiva och ge mer detaljerade resultat än traditionella metoder. Samtidigt är de också mer skonsamma mot ekosystemen, eftersom själva organismerna inte behöver fångas in.

Maria Kahlert, Willem Goedkoop och Richard K. Johnson från Vatten och miljö, tillsammans med Jonas Zimmerman från Freie Universität Berlin i Tyskland, har fått finansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för att förbättra DNA-baserade miljöövervakningsmetoder.

FRESHBAR, som projektet heter, har som mål att utveckla metoderna genom att förbättra de bibliotek med genetiska streckkoder som krävs för att identifiera arter. Streckkoder består av delar av specifika gener och biblioteken innehåller många streckkoder och information om vilka arter som matchar vilken streckkod. Projektet ska också jämföra olika molekylära metoder för att se vilka som ger de tillförlitligaste artbestämningarna.

Läs mer om projektet: FRESHBAR – Streckkodning av sötvattenorganismer för förbättrade bedömningar av biodiversitet