SLU-nyhet

Avtalet med Elsevier sägs upp

Publicerad: 17 maj 2018

Det pågående avtalet med Elsevier har sagts upp från och med den 30 juni 2018. Det är första gången konsortiet säger upp ett avtal av den här storleken.

Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar de krav universitetens och högskolornas konsortium ställt genom Kungliga biblioteket, se tidigare publicerad nyhet

–Sveriges universitets- och högskolerektorer står enade bakom beslutet att säga upp avtalet med Elsevier. Det är ett orimligt avtal. Våra universitets anställda utför forskningen, skriver artiklarna, granskar som peer-reviewers andras artiklar och betalar för open access, samtidigt som universiteten betalar mycket höga kostnader för prenumerationer. Vi vill ha väsentligt lägre kostnader och går därför nu samma väg som universiteten i Tyskland, som redan sagt upp sitt avtal, säger SLU:s rektor Peter Högberg.

Alla användare av Elseviers tidskrifter vid SLU kommer att ha fortsatt tillgång till artiklar t o m 30 juni 2018. Vi på biblioteket kommer att hjälpa er med tillgång till artiklar publicerade senare.