SLU-nyhet

Slutrapport: Bekämpningsstrategier mot hållbar produktion av jordgubbar i substrat

Publicerad: 30 augusti 2018
jordgubbar300x300.jpg

Jordgubbar är den viktigaste och mest värdefulla kultur i trädgårdsproduktion med ett uppskattat värde på 452 miljoner kronor, 2014 (JO 28 SM 1501). Ett sätt att förlänga odlingssäsongen har varit att börja odla i tunnlar samt i begränsat substrat, vilket har lett till behov av ny kunskap inom bland annat spridningen av rotpatogener, näringsstrategier och bevattningsstrategier.

Nu kan du läsa slutrapporten från projektet 'Bekämpningsstrategier mot hållbar produktion av jordgubbar i substrat', finansierat av Partnerskap Alnarp.


Projektets syfte och mål

Syftet med projektet är att möjliggöra en mer hållbar produktion av jordgubbar i substrat. Studien bidrar till en helhetssyn på system för biologisk kontroll mot rotsjukdomar i substratbaserad odling samt ger större precision vid användning av strategier inom integrerat växtskydd.

Detaljmål

  1. Undersöka substratets hämmande effekt på utveckling av rotsjukdomar i en kommersiell odling
  2. Utvärdera förekomst av rotpatogener i en kommersiell odling
  3. Följa utveckling av och identifiera grupper av mikroorganismer som kan förbättra effekten av (Binab®Bär) och/eller kaliumfosfit
  4. Förmedling av kunskap till odlare och intressenter inom jordgubbsindustrin specifikt och trädgårdsnäringen i allmänhet

Slutsatser
De uppnådda resultaten visar på att

  1. Binab och kaliumfosfite kan användas som effektiva bekämpningsstrategier i jordgubbsodling mot rotpatogener tillhörande Phytophthora svampar
  2. Behandling med antigen Binab eller kaliumfosfit ökar halten av de nyttiga mikroorganismerna såsom fluorescerande Pseudomonader, Trichoderma och Aktinomyceter, vilket i sin tur ökar substratets hämningsförmåga mot rotsjukdomar. Detta kunde uppnås båda i pilotförsöket samt i kommersiell odling.
  3. Tillsats av Binab eller klaiumfosfit i närvaro av rotpatogenen Phytophthora cactorum (PC) har positiv effekt på minskad mängd patogen i systemet.
  4. Tillsats av Binab eller klaiumfosfit i närvaro av rotpatogenen PC har positiv effekt på planttillväxt och avkastning.
  5. Kombinering av kaliumfosfit och Binab i jämförelse med enskild behandling orsakar mer rotskador på grund av ökad förekomst av rotpatogener, lägre tillväxt samt lägre halt av nyttiga mikroorganismer.

>> Läs hela rapporten här.

Projektansvarig: Sammar Khalil
Medsökande: Birgitta Svensson
Institution för Biosystem och Teknologi, SLU Alnarp

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se