SLU-nyhet

Tonfiskmärkningen fortsätter i Skagerrak

Publicerad: 24 augusti 2018

2017 märktes för första gången blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark. Totalt märktes då 18 tonfiskar med avancerade satellitsändare. Under augusti och september i år finns förutsättningar för att märka ytterligare 10-20 tonfiskar och bidra till kunskapen om fiskarnas vandringar i Atlanten.

- Vi ser det här som ett flerårigt försök där vi för varje år bygger ny kunskap om den blåfenade tonfiskens vandrings- och utbredningsmönster men också om beståndets status, födoval och om detta påverkas av ett förändrat klimat, säger Andreas Sundelöf, forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och projektledare för den svenska delen av märkningarna under 2017.

2017 års märkning var ett samarbetsprojekt mellan SLU Aqua, DTU Aqua och WWF med finansiering från ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna). I Sverige genomfördes märkningarna i samarbete med Sportfiskarna.

2018 kommer märkningarna fortsätta i ett danskt projekt som koordineras av DTU Aqua. En del svenska sportfiskare kommer att medverka i det danska forskningsfisket, som kommer att ske i samma områden i Skagerrak som förra året.

Under sommaren 2017 observerades gott om blåfenad tonfisk i Sverige, men i år är antalet observationer färre. Fiskens utbredning påverkas av den lokala miljön. Den följer bytesfisk som makrill, näbbgädda och sill plus att den även har preferenser när det gäller temperatur. Många faktorer bidrar alltså till hur infångningen och märkningen av tonfiskarna kommer gå denna gång.

Fjolårets märkningar avslutades i oktober. Då hade totalt 18 blåfenade tonfiskar märkts: 14 i Sverige och fyra i Danmark. När märkena släpper från fiskarna, vilket sker efter ungefär ett år, skickar de information om fiskarnas rörelsemönster.

- Vissa märken har tyvärr inte gett oss all den information vi önskat men vi väntar fortfarande på att fler märken ska aktiveras och skicka sin information till oss. Preliminära resultat tyder på att rör sig om fisk från Medelhavet men först i september kommer vi ha alla märkens data och påbörja analyserna för att redovisa resultaten, säger Andreas Sundelöf.

Från samtliga fiskar togs också DNA-prov. I kombination med märkenas information om rörelsemönster kan dessa avslöja vilket bestånd våra nordliga tonfiskar tillhör: det bestånd som leker i Medelhavet eller det bestånd som leker i Mexikanska golfen. Den informationen är viktig för den framtida förvaltningen av blåfenad tonfisk.

Kontakt:
Andreas Sundelöf, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, andreas.sundelof@slu.se , 010-478 40 69

Massimiliano Cardinale, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40

Kim Aarestrup, DTU-Aqua, kaa@aqua.dtu.dk, +45-28 96 84 77

Brian MacKenzie, DTU-Aqua,  brm@aqua.dtu.dk, +45-21 31 58 14

Fakta:

  • Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) är den största arten i släktet tonfiskar som lever ned till 500 meters djup i norra Atlanten och norra Stilla havet. Två olika lekområden delar beståndet i en ostlig gren (Medelhavet och Östra Atlanten) och en västlig gren (Mexikanska golfen och Västra Atlanten).

  • Den blåfenade tonfisken är på ständig vandring och besöken i nordiska farvatten beror på att den följer stimmen av sill och makrill. Efter försommarens lek i Medelhavet följer både unga och vuxna fiskar med varma havsströmmar mot norr, oftast till områden söder och väster om Brittiska öarna för att under hösten återvända söderut.

  • Under 1930-1950 bedrevs kommersiellt fiske efter blåfenad tonfisk både i Sverige och Danmark. Flera hundra ton tonfisk landades varje år, med en topp på 2 000 ton i Sverige år 1942. Sportfiske efter tonfisk förekom framförallt i Öresund som var en världsarena för detta fiske efter andra världskriget. 1964 spöfångades den sista blåfenade tonfisken i Öresund och arten är idag helt fredad i svenska vatten.

  • Att den blåfenade tonfisken åter blivit synlig i svenska vatten efter flera årtiondens frånvaro beror troligen på en mer hållbar förvaltning med minskat fisketryck i Medelhavet i kombination med bytesfiskens vandringar.

  • Blåfenad tonfisk är fredad i Sverige sedan 2010 då IUCN klassade den som starkt hotad.

  • Bestånden av blåfenad tonfisk har utvecklats starkt de senaste åren och enligt den senaste beståndsuppskattningen bedrivs idag ett hållbart fiske på en kvot som sätts av ICCAT och fördelas till ICCATs medlemmar. Sverige har ingen tilldelning av kvot (via EU-kommissionen). Under kommande år kommer kvoten öka. Nästa beståndsuppskattning är planerad till 2020.