Sveriges lantbruksuniversitet

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 375 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:
SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop eva-stina.lindell@slu.se Välkommen till vår workshop den 12 mars 2019! Vi bjuder ännu en gång in alla SLU forskare inom akvakultur. Ta tillfället i akt och träffa

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture workshop eva-stina.lindell@slu.se Välkommen till vår workshop den 12 mars 2019! Vi bjuder ännu en gång in alla SLU forskare inom akvakultur. Ta tillfället i akt och träffa

Fysisk restaurering av sjöar

Kan man förbättra den biologiska mångfalden i sänkta och reglerade sjöar? Hur återställer man övergödda sjöar? I Aqua reports 2017:10 Fysisk restaurering av sjöar beskriver författarna hur den

Ekosystem

Ekosystem

ePIKE - Övervakning av gädda med eDNA Forskning för bättre förvaltning av sötvatten Ekosystemdynamik ECOCOA – Ekologisk kompensation i kustmiljön I forskningsprojektet ePIKE utvecklar och

Rätt fisk i fällan med sälsäkra redskap

Östersjöns tre sälarter har återhämtat sig från 1970-talets historiskt låga nivåer, men de växande bestånden skapar också problem för det kustnära yrkesfisket när sälarna tar fisk och skadar

Kan svårfångade gäddor övervakas med DNA-metoder?

Gäddan är en viktig rovfisk i sjöar och kustvatten och har stor betydelse för ekosystemens funktion. Trots det är gäddan eftersatt i miljöövervakningen, delvis på grund av att den är svårfångad med

Rätt fisk i fällan med sälsäkra redskap

Östersjöns tre sälarter har återhämtat sig från 1970-talets historiskt låga nivåer, men de växande bestånden skapar också problem för det kustnära yrkesfisket när sälarna tar fisk och skadar

Lic Linda Calamnius

Lic Linda Calamnius

Salmonids and grey seals (Halichoerus grypus). Mitigation in pontoon traps eva.andersson.bjorkman@slu.se Linda Calamnius håller sitt licentiatseminarium 15 januari 2019 Alla intresserade är

ePike

Vi behöver mer kunskap om gäddans betydelse i ekosystemet. Det kräver robusta och kostnadseffektiva övervakningsmetoder, så att förvaltningen kan fatta välgrundade beslut om resursanvändning och

Kan svårfångade gäddor övervakas med DNA-metoder?

Gäddan är en viktig rovfisk i sjöar och kustvatten och har stor betydelse för ekosystemens funktion. Trots det är gäddan eftersatt i miljöövervakningen, delvis på grund av att den är svårfångad med