Sveriges lantbruksuniversitet

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 114 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:
Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

SLU Aquas fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför genetiska analyser av fisk och kräftor. Verksamheten, som bedrivs vid Sötvattenslaboratoriet, är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur hos resursarter och hotade arter. ...

Provfiske/Test fishing. Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Det här gör vi inom program Kust och hav

Provfiske. Foto: Fredrik Landfors, SLU. Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen ...

Faruk Djodjic, SLU. Foto/Photo: Mats Wallin

Det här gör vi inom program Övergödning

Faruk Djodjic, SLU, tar ett vattenprov. Foto: Mats Wallin, SLU. Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. ...

blue-water-background.jpg

Världens hav tappar andan - internationellt forskarteam har kartlagt syrebristens omfattning

De senaste 50 åren har mängden syrefritt vatten i världens oceaner fyrdubblats. I kustområden, vilket inkluderar flodmynningar och kustnära hav som Östersjön, har områden med syrebrist mer än tiodubblats sedan 1950. För att stoppa utvecklingen ...

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. Kontakt Forskning Utbildning ...

Undertecknande av avtal.jpg

Svea har fått hemmahamn

Klas-Göran Henriksson, styrelseordförande Lysekils Hamn AB och vicerektor SLU Erik Fahlbeck, SLU undertecknar avtalet under överinseende av VD för Lysekils Hamn AB, Dan Ericsson. (Foto: Anna-Karin Sagvall) Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil ...

AA-Carlin2.jpg

Kurs i fiskmärkning

Kursdeltagarna övar i att märka fisk. Fisken är bedövad. Foto: Teresa Soler, SLU. Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består ...

sea-2321139_1920_Pixabay.jpg

Fritidsfiske i havet - ett intresse värt miljarder i Europa

8,7 miljoner fritidsfiskare som tillsammans spenderar 77,6 miljoner dagar och 5,9 miljarder euro på sitt intresse. Fritidsfisket i europeiska hav är omfattande, det visar en syntes av data över det marina fritidsfisket som nyligen publicerades i ...

Aqua reports 2017_13_2.jpg

Kan burar och ryssjor vara ett alternativ till garnfisket efter piggvar?

Rapportens framsida. Foto av Maria Hedgärde. Fångsterna av piggvar och flundra har minskat kraftigt kring Gotland de senaste 20 åren. Under samma period har populationen av gråsäl ökat i Östersjön liksom antalet sälskador på fisk och redskap. ...

Viktor Thunell

Viktor Thunell

I am a PhD student at the Department of Aquatic Resources in Öregrund since September 2017. My research focus is effects of warming and fishing on fish-community dynamics and its importance in shaping future fish populations. Forskning - The size of ...

Holmöarna 2005-08-09 UV_mört_1+.jpg

Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer

Foto: Göran Sundblad, SLU Aqua Klimatförändringar och varmare vatten kan drastiskt förändra fiskpopulationers storleksstruktur och dynamik, visar en ny studie. Sådana förändringar kan uppkomma om olika stora individer inom en population påverkas ...

gaedda_anders_asp300.jpg

Glädjande om insjöfisk: Kvicksilverhotet kan vara på väg att blåsa bort

Gädda i sjö i Dalarna. Fotograf: Anders Asp, SLU Kvicksilver finns med på Världshälsoorganisationens tio-i-topp-lista över kemikalier som hotar den globala folkhälsan. I mer än hälften av Sveriges insjöar och vattendrag innehåller fisken ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10