Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 169 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat aquaculture@slu.se Välkommen till vårt webbinarium med fokus på hållbar produktion och skörd av sjömat, det vill säga fisk, ryggradslösa djur och

Rådgivning-2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

Yrkesfiske

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Fiskets miljöpåverkan Fiskeregleringar Fiskerikontroll Kvoter Bifångster

Fiskbestånd

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Beståndsanalys, beståndsmodeller Marina fiskarter Stora sjöarna Kustfisk

Ekosystem och klimat

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystemanalys, ekosystemmodeller, flerartsmodeller Bedömning av ekologisk

Miljöövervakning

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Miljöövervakning Datainsamling Fiskhälsa Miljöförvaltning (påverkan på fisk)

Förvaltningsmodeller

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystembaserad förvaltning Förvaltningsstrategier (incitamentsbaserade)

Bevarandebiologi och invasiva arter

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Biologisk mångfald Populations- och bevarandegenetik Hotade arter Främmande arter

Fritidsfiske

Fritidsfiske är en populär aktivitet med stora ekonomiska och sociala värden, men det måste bedrivas ekologiskt, miljömässigt och långsiktigt hållbart. Institutionen för akvatiska resurser tar fram

Hållbart fiske

Vi på SLU Aqua vill att kommande generationer ska kunna fiska på starka och friska bestånd av fisk och skaldjur. Vi utvecklar metoder, modeller och verktyg för att uppskatta och utvärdera effekterna

Ekosystem och miljö

Den kunskap vi på SLU Aqua tar fram om ekosystemen i våra vatten kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är också vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning

Om oss

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) arbetar för att öka kunskapen om ekosystem och naturresurser i både marin miljö och i sötvatten. Vi övervakar och analyserar hav, kustvatten, sjöar och

Loading…