Sveriges lantbruksuniversitet

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 134 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:
Fiskeriatlas.JPG

Atlas över svenskt yrkesfiske 2003-2015: färre stora båtar, minskande fångster men stabila landningsvärden

En ny rapport från institutionen för akvatiska resurser vid SLU ger en unik överblick över svenskt kust och havsfiske 2003 till 2015. Sammanställningen visar bland annat att antalet stora båtar minskat med nästan en femtedel sedan 2003, medan ...

Hentati_torsk_web.jpg

Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem (ettårigt kurspaket)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor, ...

1ÅR.jpg

Kvalitetssäkring och utveckling av åldersanalys på fisk

SLU Aqua bedriver ett aktivt arbete med kvalitetssäkring, genom ett brett samarbete mellan åldersanalytiker och mellan åldersanalytiker och forskare. Vi utvecklar och utvärderar analysmetoder samt följer de framsteg som görs genom nationellt och ...

karta fritidsfiske.jpg

Datainsamling från fritidsfisket

Fritidsfisket efter torsk i Södra Östersjön. Det streckade området i kartan visar förvaltningsområdet för det västra torskbeståndet. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten genomför SLU Aqua provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket ...

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS) kallas ibland på svenska för en snöbolls undersökning och är en undersökningsmetod som bygger på deltagarnas sociala nätverk och att deltagarna själva rekryterar nya deltagare från sina sociala nätverk. undersökningen ...

1430-2Lars.jpg

Ökande temperaturer i Östersjön får abborren att växa snabbare

Med de senaste årtiondenas temperaturhöjning i Östersjön så har kroppstillväxten ökat hos abborrar i såväl norra och centrala som i södra Östersjön. Preliminära analyser tyder dessutom på att den temperaturberoende tillväxtökningen kan ...

Provfiske/Test fishing. Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Det här gör vi inom program Kust och hav

Provfiske. Foto: Fredrik Landfors, SLU. Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen ...

Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk, Nationella vattenbrukskonferensen 2018

Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk, Nationella vattenbrukskonferensen 2018

Det svenska vattenbruket är en spännande näring. Branschen står inför utmaningar, men även möjligheter att genom ny teknik och förbättrade metoder minska sin miljöpåverkan. Den 13-14 mars 2018 samlas odlare, forskare och myndigheter från ...

YHeimbrand_otolit_Sr_Mn.jpg

Spårämnen i hörselstenar viktigt verktyg i torskförvaltningen

Tvärsnitt av en hörselsten från en östersjötorsk. De röda markeringarna är vinterzoner som indikerar att torsken var fyra år gammal när den fångades. Foto: Yvette Heimbrand, SLU. Förvaltning av fisk kräver vetenskapliga underlag. För östersjötorskens ...

Räkbur_ex2_FB.jpg

Räkburar "agnade" med ljus ger större fångst

Ett hållbart och skonsamt fiske är viktigt om vi ska värna om våra marina resurser. Många av de fiskemetoder som idag används påverkar miljön negativt och ger dessutom stora bifångster av fisk. I ett försök att utveckla ett mer skonsamt räkfiske ...

Trosk_JonasHentatiSundberg_web.jpg

Svältande Östersjötorskar lägger färre ägg

Foto: Jonas Hentati-Sundberg De senaste två decennierna har de stora torskarna i stort sett försvunnit i östra Östersjön. Torskarnas kroppskondition har försämrats drastisk och fiskarna är kortare och smalare än tidigare när de når sexuell ...

Autonaut_Aqua_Karlso_2017_web.jpg

Kan havets drönare revolutionera datainsamling om fisk?

Datainsamling runt Stora Karlsö i Östersjön juni 2017 med en vågdriven "Autonaut", i ett projekt med SLU Aqua och Stockholms universitet. Foto: SLU Att räkna ut hur mycket fisk det finns i våra hav är centralt för att vi ska kunna förvalta ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10