Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 186 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Rapportera ål

Hjälp forskningen genom att vara med och skapa engagemang och intresse för den akut hotade ålen. Det här kan du göra genom att hjälpa oss hålla koll på ålens utbredning och rapportera din observation

Masterarbeten 30/60 hp

Här hittar du mer information om examensarbeten och självständiga arbeten i biologi, miljövetenskap och hållbar utveckling vid institutionen för akvatiska resurser. Gå till den engelska sidan genom

Vad finns dolt under ytan?

De senaste framstegen rörande biosensorer ger ökade möjligheter att övervaka välbefinnandet hos fiskar i vattenbruk. Innan nya biosensorer tas i bruk måste dock deras lämplighet och möjliga

Nätverksträff för forkare inom akvakultur

Nätverksträff för forskare inom akvakultur aquaculture@slu.se Välkommen till en heldags forskarträff som syftar till att stärka samarbete och nätverkande. Målgruppen är akvakulturforskare samt

FAQ om sill

Det pågår en intensiv debatt om sill/strömming i Östersjön. Kust- och fritidsfiskare vittnar om att förekomsten av strömming minskat kraftigt i skärgården, och det finns en oro för att det

Institutionen för akvatiska resurser

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.

Lobserve – medborgarforskning för ökad kunskap om Europeisk hummer

Vi behöver mer kunskap om hummerbeståndet på kusten. I projektet Lobserve hjälper våra frivilliga lobservers oss att samla in data som kan ge svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill

Rapportera ål i halmnystan

teresa.soler@slu.se Josefin Sundin, forskare Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24

Datainsamling till kvotbeslut

Fisk bryr sig inte om landsgränser och många kommersiellt viktiga bestånd vandrar mellan olika länders havsområden och mellan kustvatten och utsjön. Att ta reda på hur mycket fisk det finns i haven –

Fiskevård i reglerade sjöar och vattenmagasin - FÅK återbesökt

I projekt ”FÅK återbesökt” analyserar vi kunskap om reglerade sjöar och kraftverksmagasin från 1970- och 1980-talet och syntetiserar den med ny internationell forskning – i ljuset av en

Rapportera halmnystan

teresa.soler@slu.se Josefin Sundin, forskare Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24

Rapportera till SLU Aqua

SLU Aqua tar emot dina observationer av främmande arter, hummer, ål, invasiva arter, kräfta och märkt fisk. Har du satt ut ål kan du skicka in utsättningsuppgifterna till oss. Och har du elfiskat och

Loading…