Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 181 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Green Valleys 2.0: Framtidens hållbara fiskfoder gjort på gräsprotein

Detta projekt är en fortsättning på det tidigare projektet Green Valleys 1.0 (2018-2022), och syftar till att främja cirkulär produktion av grönt protein (från grönt bioraffinaderi) för skapa nya

AQUA 2024

AQUA 2024 aquaculture@slu.se Blå matproduktion måste öka! Med hjälp av gröna lösningar kan det möjliggöras. AQUA 2024 är en vetenskaplig konferens som går av staplen den 26-30 augusti i den danska

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter.

Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Projektet syftar till att undersöka hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland – utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och

FAQ om sill

Det pågår en intensiv debatt om sill/strömming i Östersjön. Kust- och fritidsfiskare vittnar om att förekomsten av strömming minskat kraftigt i skärgården, och det finns en oro för att det

Medborgarforskning och ål

Vill du vara med och skapa engagemang och intresse för den utrotningshotade ålen, och samtidigt hjälpa forskningen kring ål? Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

Bevarandebiologi och främmande arter

Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är kritiskt, och det behövs stora förändringar för att vända den negativa trenden. Förlust av biologisk mångfald orsakas ofta av mänskliga

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Baltic Breakfast

Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden futurefood@slu.se I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur

Grannsamverkan bland kustens rovfiskar kan bromsa spiggvågen

Det pågår ett regimskifte längs Östersjökusten. Ekosystemen i allt fler grunda vikar som tidigare dominerats av gädda och abborre domineras nu av storspiggen. Ny forskning visar att risken för att

Svea - räkna fisk i havet

För att förvalta fiske måste man ha en uppfattning om hur mycket fisk det finns. Vet man inte hur stora fiskbestånden är så kan man ju inte uppskatta hur mycket fisk som kan fångas utan att

Loading…