Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 160 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Webbinarium: Hur mår laxen?

Webbinarium: Hur mår laxen? aquaculture@slu.se Den 20 februari lanserar Djurskyddet Sverige djurskyddsguiden för lax, som en del av konsumentguiden "Handla Djurschysst". I samband med detta bjuder

Disp Mathilde Brunel

Metabolites in fish and humans as a response to different food ingredients charlotta.eriksson@slu.se Mathilde Brunel försvarar sin avhandling "Metabolites in fish and humans as a response to

Disp Viktor Thunell

Fish life histories in a warming climate: a mechanistic basis of change and a community context charlotta.eriksson@slu.se Viktor Thunell försvarar sin avhandling " Fish life histories in a

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Rådgivning

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag. Vi möter samhällets behov av

Ekosystem och klimat

Klimat och ekologiska samspel påverkar miljön i hav, kust och sötvatten, parallellt med effekter från mänsklig verksamhet. Ofta är sambanden komplexa, så att flera arter och processer ingår.

Hållbart fiske

Vi på SLU Aqua vill att kommande generationer ska kunna fiska på starka och friska bestånd av fisk och skaldjur. Vi utvecklar metoder, modeller och verktyg för att uppskatta och utvärdera effekterna

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Mindre abborrmammor när havet blir varmare

Abborrhonor som lever i varmare vatten satsar på att snabbt föröka sig. De är mindre när de blir lekmogna jämfört med abborrar i normala vattentemperaturer. Det visar en studie från forskare vid

Bevarandebiologi och främmande arter

Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är kritiskt, och det behövs stora förändringar för att vända den negativa trenden. Förlust av biologisk mångfald orsakas ofta av mänskliga

Våra nyhetsbrev

SLU Vattenforum skickar ut nyhetsbrev två gånger per år. Här nedan hittar du våra tidigare utskick. Det första kom på hösten 2020. SLU Vattenforums nyhetsbrev hösten 2022 . Här berättar vi om nya

Loading…