Sveriges lantbruksuniversitet

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 162 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:
Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

SLU Aquas fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför genetiska analyser av fisk och kräftor. Verksamheten, som bedrivs vid Sötvattenslaboratoriet, är främst inriktad på identifiering av genetisk populationsstruktur hos resursarter och hotade arter. ...

Provfiske/Test fishing. Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Det här gör vi inom program Kust och hav

Provfiske. Foto: Fredrik Landfors, SLU. Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen ...

Riksskogstaxeringen/Swedish National Forest Inventory. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Det här gör vi inom program Skog

Riksskogstaxeringen inventerar varje år cirka 11 000 provytor för att ge underlag för att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU. Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som ...

Varg vid kadaverrester_Foto SKANDULV.jpg

Grensevilt - svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Varg vid kadaverrester. (Foto: Skandulv/SLU) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och norska Høgskolen i Innlandet (INN) har fått finansiering till ett projekt med målet att minska gränsbarriärer för skandinavisk viltförvaltning. Det treåriga ...

Viltskadecenter, VSC

Viltskadecenter, VSC

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. - Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. ...

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. Kontakt Forskning Utbildning ...

"Etik åsidosätts vid jakt på hjortkalvar"

"Etik åsidosätts vid jakt på hjortkalvar"

Etik åsidosätts vid jakt på hjortkalvar" - "Regeringens ändring i jaktförordningen gällande skyddsjakt på kron- och dovhjort innebär att man utan beslut från länsstyrelse kan skjuta nyfödda kalvar. Beslutet innebär också att man inom ramen ...

Grzegorz Mikusinski

Grzegorz Mikusinski

För mer information om Grzegorz, gå till den engelska versionen av sidan. Relaterade sidor: Ekologi Skogshushållning Skogsvetenskap Vilt- och fiskeförvaltning Zoologi Institutionen för ekologi Skogsmästarskolan Kontaktinformation Forskare FLK ...

forskning-vilt.jpg

Vilt och rovdjur

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilt och rovdjur. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige som de finns och genetiska studier. Vi forskar också om människors attityder till rovdjur och ...

Group_of_Margaritifera_margaritifera_Joel Berglund_ BoldieCC BY-SA 2.5-2.0-1.0.jpg

Flodpärlmusslan hotas av dammar

Group_of_Margaritifera_margaritifera_Joel Berglund_ BoldieCC BY-SA 2.5-2.0-1.0 Flodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka ...

Tuna_assortment.png

Från datainsamling till råd - SLU bidrar till globalt hållbart fiske

Illustration:NOAA's Fishwatch De marina resurserna i våra hav - särskilt fisk - är en av världens viktigaste förnybara resurser. Under de kommande årtiondena förväntas både befolkningen och den ekonomiska aktiviteten öka i världens kustzoner. ...

Undertecknande av avtal.jpg

Svea har fått hemmahamn

Klas-Göran Henriksson, styrelseordförande Lysekils Hamn AB och vicerektor SLU Erik Fahlbeck, SLU undertecknar avtalet under överinseende av VD för Lysekils Hamn AB, Dan Ericsson. (Foto: Anna-Karin Sagvall) Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10