Sveriges lantbruksuniversitet

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 726 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Smakprov Vad kan du om omvärlden?

1.1.1 Introticket – Vad kan du om omvärlden? De 17 globala målen. En kort övning med fem frågor med valbara alternativ för att testa nya perspektiv där man tittar på sin egen kunskap utifrån. Om

LOBSERVE – Medborgarforskning för ökad kunskap om Europeisk hummer

SLU behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Nu kan du hjälpa till att samla in data som kan ge svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill också få reda på hur mycket beståndet

Utbildning

Utbildning

På Institutionen för vilt, fisk och miljö ger vi masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife . Vi har också fristående kurser på både avancerad- och grundnivå. Det finns också

Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Hörselstenarnas kemi kan avslöja var den unika kustharren leker

Genom att studera den kemiska sammansättningen i harrens otoliter (hörselstenar) kan vi med stor säkerhet avgöra om harren börjat sitt liv i sötvatten eller i brackvatten. Det visar en färsk studie

Hörselstenarnas kemi kan avslöja var den unika kustharren leker

Genom att studera den kemiska sammansättningen i harrens otoliter (hörselstenar) kan vi med stor säkerhet avgöra om harren börjat sitt liv i sötvatten eller i brackvatten. Det visar en färsk studie

VSC publikationstyper

Viltskadecenter publicerar kontinuerligt rapporter, faktablad och andra typer av informationsmaterial. Böcker Faktablad Rapporter Inventeringsrapporter Viltskadestatistik Övriga publikationer (

Ett sekel av laxutsättningar har påverkat vildlaxen

Laxbestånden i Östersjön är mer genetiskt lika nu än för 100 år sedan. Detta till följd av omfattande odling och utsättning, som sker främst som kompensation till fisket för minskad vildlaxproduktion

Ett sekel av laxutsättningar har påverkat vildlaxen

Laxbestånden i Östersjön är mer genetiskt lika nu än för 100 år sedan. Detta till följd av omfattande odling och utsättning, som sker främst som kompensation till fisket för minskad vildlaxproduktion

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och

Övriga publikationer

Övriga publikationer

Här finns Viltskadecenters övriga publikationer av olika slag. De listas i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren,

Loading…