Sveriges lantbruksuniversitet

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 190 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:
Andreas Seiler

Andreas Seiler

Jag arbetar med frågor kring vilt och trafik, landskap och infrastruktur. Genom mitt arbete försöker jag bidra till utveckling av ett ekologiskt hållbart och miljövänligt transportsystem. Forskning - Min forskning omfattar analyser av viltolyckor, ...

Fiskeriatlas.JPG

Atlas över svenskt yrkesfiske 2003-2015: färre stora båtar, minskande fångster men stabila landningsvärden

En ny rapport från institutionen för akvatiska resurser vid SLU ger en unik överblick över svenskt kust och havsfiske 2003 till 2015. Sammanställningen visar bland annat att antalet stora båtar minskat med nästan en femtedel sedan 2003, medan ...

Hentati_torsk_web.jpg

Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem (ettårigt kurspaket)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor, ...

1ÅR.jpg

Kvalitetssäkring och utveckling av åldersanalys på fisk

SLU Aqua bedriver ett aktivt arbete med kvalitetssäkring, genom ett brett samarbete mellan åldersanalytiker och mellan åldersanalytiker och forskare. Vi utvecklar och utvärderar analysmetoder samt följer de framsteg som görs genom nationellt och ...

skogsmastare_600x600.png

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Vill du bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk- och viltresurser? Programmet förbereder dig för en karriär inom både statliga och icke-statliga organisationer. Sök programmet nu! Vad har fisk och vilda djur för betydelse för samhället? ...

Viltskadecenter, VSC

Viltskadecenter, VSC

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. - Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar. ...

orjan_ostman-svv-300.jpg

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är samverkanslektor i akvatisk ekologi med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Örjan Östman är samverkanslektor med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer ...

lars_edenius.jpg

Lars Edenius, viltekologi med inriktning på klövvilt

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt. Vårt mål är att förstå djurens ekologi och deras strukturerande ...

karta fritidsfiske.jpg

Datainsamling från fritidsfisket

Fritidsfisket efter torsk i Södra Östersjön. Det streckade området i kartan visar förvaltningsområdet för det västra torskbeståndet. På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten genomför SLU Aqua provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket ...

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS)

Respondent Driven Survey (RDS) kallas ibland på svenska för en snöbolls undersökning och är en undersökningsmetod som bygger på deltagarnas sociala nätverk och att deltagarna själva rekryterar nya deltagare från sina sociala nätverk. undersökningen ...

1430-2Lars.jpg

Ökande temperaturer i Östersjön får abborren att växa snabbare

Med de senaste årtiondenas temperaturhöjning i Östersjön så har kroppstillväxten ökat hos abborrar i såväl norra och centrala som i södra Östersjön. Preliminära analyser tyder dessutom på att den temperaturberoende tillväxtökningen kan ...

Provfiske/Test fishing. Foto: Fredrik Landfors, SLU.

Det här gör vi inom program Kust och hav

Provfiske. Foto: Fredrik Landfors, SLU. Program Kust och hav ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det gör vi genom att ta fram beslutsunderlag och råd för förvaltningen ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10