Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 216 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

FAQ om sill

Det pågår en intensiv debatt om sill/strömming i Östersjön. Kust- och fritidsfiskare vittnar om att förekomsten av strömming minskat kraftigt i skärgården, och det finns en oro för att det

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter.

Löpande vargrapportering

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Löpande uppdatering 1 oktober till 31 mars

Nyupptäckt virus spritt bland svenska vildsvin

Det nyligen identifierade atypiskt porcint pestivirus har nu hittats hos svenska vildsvin. Viruset hittades i Sverige första gången hos tamgris år 2020 och anses orsaka skaksjuka hos nyfödda

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

SLU-forskare spårar gigantisk djuphavshaj – viktigt steg mot bevarande

För första gången i Sverige har forskare märkt den hotade djuphavshajen håkäring med sändare. Håkäringen kan leva i hundratals år och hotas av både fiske och klimatförändringar. Forskarna vid

Viltförvaltning och viltvård

Är du intresserad av viltförvaltning? Här har du chansen att utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper! CTA Viltförvaltning och viltvård Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut här på webbsidan. Utöver teoretisk och praktisk utbildning i fiskmärkning tas

Besiktning av gröda, riktad info

Här finns material och länkar för personer som besiktigar skador orsakade av gäss, svanar och tranor åt länsstyrelsen. Manual för fältstöd vid besiktning av skada i gröda Manual VAS fältstöd 1-1.

Kurs i fiskerivetenskap

Hur mycket kan vi fiska utan att äventyra fiskbestånden och ekosystemen negativt, speciellt under klimatförändringar? Kursen "Principer för fiskerivetenskap" ger dig kunskaper om vad som krävs för

Kursen Sustainability perspectives on contemporary fisheries

Är du intresserad av hur man kan kombinera sjöar, vattendrag och hav fulla av liv, med ett hållbart fiske? Har du allmän behörighet till högskolan? Då skulle kanske en webb-baserad kurs på kvällstid

Loading…