Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 221 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken var nästan utrotad. Nu simmar den åter i svenska vatten! För att ta fram kunskap som kan bidra till en hållbar framtid för den blåfenade tonfisken bedriver SLU, Sveriges

Institutionen för akvatiska resurser

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.

Kräftodlingens ABC

Intresserad av att odla flodkräfta? Kräftodlingens ABC är ett utbildningspaket och innehåller en handbok, information om flodkräftor, kräftpest samt om stöd och bidrag, samt en film som finns fritt

Lobserve – medborgarforskning för ökad kunskap om Europeisk hummer

Vi behöver mer kunskap om hummerbeståndet på kusten. I projektet Lobserve hjälper våra frivilliga lobservers oss att samla in data som kan ge svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Nu är den här! En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2023 Metodutveckling för att upptäcka och bekräfta stationär förekomst av varg med hjälp av viltkameror Omsättning av

Tufft för öringen i södra Sverige

Klimatet har stor påverkan på arters utbredning. Arter som trivs i kallt vatten – som öringen – riskerar att försvinna lokalt när vattnet blir varmare och vattenflödet minskar. En ny studie från SLU

Datainsamling från fritidsfisket

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomför institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) provtagning av fisk fångad inom fritidsfisket i Sydvästra Östersjön. Datainsamlingen bidrar till mer

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten beskriver tillstånd och utveckling för de mest fiskade arterna i havet och i de fyra

Stöd i viltförvaltningen

Här har vi samlat direktlänkar och material för alla som arbetar med eller vill fördjupa sig inom rovdjurs- och storfågelförvaltning.

Så har året varit för Junseleälgarna

Långvandrare och kvarstannare, kalvningar och björnpredationer; ett forskningsår med älgar är spännande att följa. Förra året stärkte SLU sin älgforskning i området kring Junsele i Ångermanland med

Loading…