Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 210 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast

SLU-dagen 2023

Lördag 30 september, kl 11-16, öppnar Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå upp portarna till SLU-huset och bjuder på allt från skogspyssel med PysselJenny, vandring i den digitala tvillingskogen till

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2023 Viltskadestatistik 2022 Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2025 vid

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

För att förvalta och bevara arter är det viktigt att hålla koll på beståndens utveckling över tid. Under denna kurs får du lära dig att planera och genomföra inventeringar av vilt och fisk samt att

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut här på webbsidan. Utöver teoretisk och praktisk utbildning i fiskmärkning tas

Nyupptäckt virus spritt bland svenska vildsvin

Det nyligen identifierade atypiskt porcint pestivirus har nu hittats hos svenska vildsvin. Viruset hittades i Sverige första gången hos tamgris år 2020 och anses orsaka skaksjuka hos nyfödda

Filmer

Viltskadecenter har tagit fram många filmer under åren. De flesta finns samlade på YouTube. På Viltskadecenters YouTube-kanal finns filmer om framför allt förebyggande åtgärder och

Adaptiv älgförvaltning

På uppdrag av regeringen har Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram ett utbildningsmaterial för viltförvaltningsdelegationer och älgförvaltningsområden runt om i landet. Materialet på den här

Projekt

Viltskadecenters projekt ska bidra till att öka kunskapen om de skadegörande arterna och om åtgärder för att förebygga skador.

FAQ om sill

Det pågår en intensiv debatt om sill/strömming i Östersjön. Kust- och fritidsfiskare vittnar om att förekomsten av strömming minskat kraftigt i skärgården, och det finns en oro för att det

Årets tonfiskmärkning i gång!

Över hela Västerhavet rapporteras observationer av hoppande gigantiska tonfiskar. Redan i början av augusti hade ovanligt mycket tonfisk setts i Öresund, vilket tyder på att fisk anlänt till våra

Loading…