Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 253 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Månadens hjortmat

Nyfiken på vad älgar, rådjur, kronhjort och dovhjort äter under ett helt år? Här kan du se en sammanställning från våra två studieområden. Klicka för större bild. På grund av för lite insamlad

Lektidsportalen – webbaserat system ska minska störningar i vattenmiljön

Lektidsportalen är ett webbaserat system med information om var olika fiskarter förekommer och när de är som känsligast för påverkan. Den kunskapen är viktig för den som planerar och utför arbeten

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. 2022 Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2021 2021 Urinholkar och hårfällor för lodjur - En

Rådgivning-2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell

Yrkesfiske

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Fiskets miljöpåverkan Fiskeregleringar Fiskerikontroll Kvoter Bifångster

Fiskbestånd

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Beståndsanalys, beståndsmodeller Marina fiskarter Stora sjöarna Kustfisk

Ekosystem och klimat

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystemanalys, ekosystemmodeller, flerartsmodeller Bedömning av ekologisk

Miljöövervakning

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Miljöövervakning Datainsamling Fiskhälsa Miljöförvaltning (påverkan på fisk)

Förvaltningsmodeller

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Ekosystembaserad förvaltning Förvaltningsstrategier (incitamentsbaserade)

Bevarandebiologi och invasiva arter

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här. Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan: Biologisk mångfald Populations- och bevarandegenetik Hotade arter Främmande arter

Fritidsfiske

Fritidsfiske är en populär aktivitet med stora ekonomiska och sociala värden, men det måste bedrivas ekologiskt, miljömässigt och långsiktigt hållbart. Institutionen för akvatiska resurser tar fram

Hållbart fiske

Vi på SLU Aqua vill att kommande generationer ska kunna fiska på starka och friska bestånd av fisk och skaldjur. Vi utvecklar metoder, modeller och verktyg för att uppskatta och utvärdera effekterna

Loading…