Sveriges lantbruksuniversitet

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 452 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:
Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser

Vi forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av

Fysisk restaurering av sjöar

Kan man förbättra den biologiska mångfalden i sänkta och reglerade sjöar? Hur återställer man övergödda sjöar? I Aqua reports 2017:10 Fysisk restaurering av sjöar beskriver författarna hur den

Ekosystem

Ekosystem

ePIKE - Övervakning av gädda med eDNA Forskning för bättre förvaltning av sötvatten Ekosystemdynamik ECOCOA – Ekologisk kompensation i kustmiljön I forskningsprojektet ePIKE utvecklar och

Rätt fisk i fällan med sälsäkra redskap

Östersjöns tre sälarter har återhämtat sig från 1970-talets historiskt låga nivåer, men de växande bestånden skapar också problem för det kustnära yrkesfisket när sälarna tar fisk och skadar

Kan svårfångade gäddor övervakas med DNA-metoder?

Gäddan är en viktig rovfisk i sjöar och kustvatten och har stor betydelse för ekosystemens funktion. Trots det är gäddan eftersatt i miljöövervakningen, delvis på grund av att den är svårfångad med

Rätt fisk i fällan med sälsäkra redskap

Östersjöns tre sälarter har återhämtat sig från 1970-talets historiskt låga nivåer, men de växande bestånden skapar också problem för det kustnära yrkesfisket när sälarna tar fisk och skadar

Staffan Roos

Staffan Roos

Jag är chef för programmet Forskning och Fynddata på ArtDatabanken. Arbetet inom programmet är främst inriktat på medborgarforskning ("citizen science"), inklusive lagring och tillhandahållande av

ePike

Vi behöver mer kunskap om gäddans betydelse i ekosystemet. Det kräver robusta och kostnadseffektiva övervakningsmetoder, så att förvaltningen kan fatta välgrundade beslut om resursanvändning och

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Wiebke Neumann

Wiebke Neumann

wene I have always been interested in understanding how animal respond to their dynamic environment - a system including humans, which builds the red thread in both my education and research.

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,