SLU-nyhet

Fler älgar på vägarna under älgjakten?

Publicerad: 12 september 2018

Det är dags att döda myten att jakten ökar risken för viltolyckor under hösten. Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att de korsar vägen när du och jag är på till eller från jobbet under hösten. Eftersom älgarnas brunst är samtidigt med jakten i september och oktober är det lätt att felaktigt dra slutsatsen att höstens jakt ökar rörelserna i älgpopulationerna.

Inför varje älgjakt höjs röster att bilisterna ska akta sig eftersom älgar nu rör sig mer på grund av älgjakten. Men är det verkligen så? Eller är det i själva verket brunstperioden som påverkar älgarnas rörelsebeteende? Med hjälp av positionsdata av GPS-märkta älgar (140 kor, 32 tjurar) i södra och norra Sverige i sju olika referensområden, testade SLU-forskarna Wiebke Neumann och Göran Ericsson om älgar faktiskt rör sig mer och passerar vägar oftare under älgjakten och brunstperioden jämfört med andra tider under höstarna 2004-2013. Viltolycksstatistiken visar en ökning av älgolyckor under september och oktober månader söder om Dalälven, i norra Sverige börjar antalet olyckor öka under hösten och fortsätter att öka under hela vintern.

Resultaten visar att älgkorna blir mindre aktiva under hösten och verkar i det stora hela inte påverkas av jakten eller brunsten. För älgtjurarna såg forskarna att de rör sig mer från mellan mitten av september till början av oktober. Det är en period som är före den årliga älgjakten i södra Sverige och i norra Sverige huvudsakligen under jaktuppehållet i många län. Det visade sig också att älgtjurarna passerade vägar oftare under brunstperioden, men inte i relation till jaktperioden.

SLUs tidigare forskning visar att jaktstörningarna har en tydlig, men kortvarig, inverkan på älgarnas rörelseaktivitet. Så visst påverkas enskilda djur av jakten.

Vi visar här att jakt inte gör att fler älgar som passerar någon väg. Att risken att köra på en älg ökar i södra Sverige under brunstperioden förstärks av att djurens och människans aktivitetsperioder sammanfaller; när vi åker till jobbet på hösten är det ofta gryning och skymning. Det är också då älgarna vill korsa vägarna, säger Wiebke Neumann, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU.

Fakta:

Wiebke Neumann & Göran Ericsson. 2018. Influence of Hunting on Movements of Moose near Roads. In press, Journal of Wildlife Management 82, 918-928.

DOI: 10.1002/jwmg.21448