SLU-nyhet

Automatisk vägning av nötkreatur på bete

Publicerad: 05 september 2018
Foto: Ungnöt på bete på väg in i en våg.

Vägning kan vara en bra metod för att tidigt upptäcka parasitangripna djur men det är arbetskrävande och extra svårt om djuren befinner sig på bete, där risken att de angrips av parasiter också är som störst. Genom att utveckla en automatisk och solcellsdriven vägningsstation ville en grupp forskare se om det gick att övervaka djurens vikt, även i små och avlägset belägna betesmarker.

Parasitangrepp kan leda till sämre djurvälfärd, ekonomiska förluster och lägre effektivitet inom djurproduktion. Normalt behandlas djurbesättningar profylaktiskt (förebyggande) i regelbundna intervall vilket är effektivt men det kan också leda till ökad resistens hos parasiterna. Inom ekologisk produktion är det inte tillåtet att behandla djurgrupper förebyggande, istället skall djuren behandlas selektivt där enbart angripna djur avmaskas. Regelbunden viktkontroll är en metod för att upptäcka parasitangripna individer men det är tids- och arbetskrävande, särskilt om djuren befinner sig på bete.

Automatisk vägning finns utvecklad för stallar men hur gör man för att övervaka djurens vikt i beteshagen? För att få djuren att väga sig automatiskt monterades automatiska vågstationer vid utgången från en mindre fålla i beteshagen där vattenkopparna var placerade. Djuren gick in i fållan genom en självöppnade envägsgrind men var tvungna att passera vågen på väg ut. Djuren delades in i två grupper där hälften infekterades med Ostertagia ostertagi och Cooperia oncophora, medan den andra gruppen behandlades med avmaskningsmedel. Forskarna ville också se om det var skillnad i motståndskraft mellan renrasiga mjölkkalvar och mjölk- köttraskorsningar.

Försöket visar att det finns stor potential att använda solcellsdriven helautomatisk vägning som ett sätt att övervaka nötkreatur på bete, mäta tillväxten i vågstationer och tidigt fånga upp djur som avviker. Tekniken behöver utvecklas ytterligare så att den kan användas i praktisk produktion för bättre djurhälsa och mindre medicinanvändning.
Som väntat växte de avmaskade djuren bättre än de djur som bar på en parasitinfektion. Vid installning vägde de avmaskade korsningsdjuren i medel 37 kg mer än de som bar på parasiter, för djuren av mjölkras var samma skillnad 17 kg.

Fakta:
Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se