SLU-nyhet

SLU:s initiativ ”Tag-along” bidrar till hållbart fiske i Indiska oceanen

Publicerad: 16 januari 2019
IOTC1.jpg

Globalt får mer än en miljard människor sin försörjning från fisk och fiskeindustrin. Fisk och skaldjur har högt ekonomiskt värde, men är också en kraftigt utnyttjad naturresurs som kräver en hållbar förvaltning.

För att bygga kapacitet för förbättrad förvaltning i mindre utvecklade länder har fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid SLU genomfört ett ”Tag-along”-projekt vid IOTC – The Indian Ocean Tuna Commission – den organisation som ansvarar för förvaltningen av tonfisk och tonfiskliknande arter i Indiska oceanen.

– Fisket efter tonfisk och tonfiskliknande arter är globalt viktigt, inte bara för att det ger högkvalitativt protein utan också på grund av det höga ekonomiska värdet och den omfattande internationella handeln. Fisket säkrar även livsmedelsförsörjning, erbjuder jobbmöjligheter inom fiskeri- och vattenbruksindustrin och stimulerar därigenom ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning, säger docent Massimiliano Cardinale från institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua), som deltog i "Tag-along"-projektet på IOTC i december 2018.

NJ:s initiativ "Tag-along" syftar till att bygga kapacitet på fakulteten för att genomföra forskning inom global utveckling. Målet för det specifika projektet på IOTC är en förbättrad förvaltning av marina resurser i mindre utvecklade länder. Initiativet ska etablera ett nätverk och lägga grunden för framtida projekt och aktiviteter i Moçambique, projekt som också ska involvera inhemska doktorander.

Det finns 32 nationer representerade i IOTC, varav några inte egentligen bara gränsar till Indiska oceanen men som ändå har ett gemensamt intresse av ett hållbart fiske efter tonfisk. Bland medlemsländerna är tio listade som mindre utvecklade: Komorerna, Eritrea, Guinea, Madagaskar, Moçambique, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania och Jemen.

En viktig del av IOTC: s arbete är att göra beståndbedömningar för de viktigaste kommersiella fiskarterna som utnyttjas i Indiska oceanen. Beståndsuppskattningarna är en förutsättning för ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och ligger till grund för modern förvaltning.

Massimiliano Cardinale deltar också som vetenskaplig expert i flera av IOTC:s arbetsgrupper som ger råd om tonfiskar och svärdfiskar. Här ingår både arter som är viktiga för den europeiska marknaden som gulfenad tonfisk och bonit, men även på mindre kustnära tonfiskarter som är betydelsefulla för kustsamhällen i Indiska oceanen. Rådgivningen sker i samarbete med forskare från bland annat IOTC:s sekretariat, bland dem Dan Fu och Fabio Fiorellato som är ansvariga för beståndsuppskattningar respektive datahantering.

– Detaljerad, aktuell och högkvalitativ information om fisket och dess fångster är nyckeln till framgångsrika analyser och förvaltningsinitiativ. En av de mest utmanande aspekterna av detta arbete är att säkerställa medlemsländerna fullt ut förstår vikten av de uppgifter de samlar in. Som forskare måste vi lyfta fram att fiskare och deras familjer i slutändan kommer att påverkas av exaktheten i de vetenskapliga råden och av effektiviteten i förvaltningsåtgärderna, säger Fabio Fiorellato.

– IOTC: s vetenskapliga kommitté spelar en viktig roll i förvaltningen av fisket. När beståndsbedömningarna blir mer komplexa måste vi vara alltmer noga med att se till att råden från den vetenskapliga kommittén kan förstås av förvaltarna. Det är är en mycket utmanande aspekt av vårt arbete, säger Dan Fu.


Kontaktinformation

Massimiliano Cardinale, docent, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU, massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se