SLU-nyhet

Skadegöraren granbarkborre kan bekämpas med naturliga fiender

Publicerad: 01 april 2019

Granbarkborren, Ips typographus, är en allvarlig skadegörare på gran och minskar timmerkvaliteten. Att skörda smittat virke är en metod som används för att bli av med skadedjuret, men den här metoden har problem eftersom insekterna redan kan ha flyttat till nya träd eller ner på marken där de övervintrar. Därför undersöker Maria Sousa om naturliga fiender kan användas som biologiskt bekämpningsmedel mot granbarkborren i sitt doktorandprojekt.