SLU-nyhet

Oklart vilka växtskyddsmedel som producenterna får använda

Publicerad: 03 maj 2019

Få växtskyddsmedel för ekologisk produktion har genomgått den sista tillåtetbedömningen. Det råder därför en oklarhet för odlarna om vilka medel som egentligen får användas under rådande säsong. Och bedömningarna är dyra att få.

För att växtskyddsmedel med mikroorganismer ska få användas i ekologisk produktion i Sverige ska de vara godkända i flera steg. Själva ämnet/organismen måste först vara godkänd enligt EU-förordningen (889/2008) om ekologisk produktion, sedan måste växtskyddsmedlet vara godkänt i Sverige av Kemikalieinspektionen. Till sist måste växtskyddsmedlet vara tillåtetbedömt för ekologisk produktion av kontrollorganisationerna i Sverige.

Idag har få växtskyddsmedel genomgått denna bedömning och det råder därför en oklarhet för odlarna om vilka växtskyddsmedel som egentligen får användas nu under rådande säsong. Jordbruksverket hänvisar till de Nationella riktlinjerna som ger riktlinjer för hur EU-förordningen om ekologisk produktion ska tillämpas i Sverige. De Nationella riktlinjerna ger dock inte heller några svar eftersom dessa tillsvidare hänvisar till Jordbruksverkets listor med information om växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär och växthusgrönsaker i både konventionell och ekologisk odling. Dessa listor tar dock inte hänsyn till om produkten är tillåtetbedömd eller ej.

För att förtydliga vilka produkter som är bedömda har Jordbruksverket tagit fram en lista. Enligt den är endast åtta växtskyddsmedel tillåtetbedömda av de 31 som medel som finns tillgängliga enligt Jordbruksverkets listor och som innehåller ämnen som är godkända i EU-förordningen. Tillåtetbedömnignarna är kostsamma och med tanke på en mycket liten användning orimliga. Det är ohållbart för odlarna att inte veta vilka preparat som är godkända att använda och det är tydligt att regelverket inte fungerar i praktiken.

Biologiska växtskyddsmedel med makroorganismer, NIS (nematoder, insekter och spindeldjur) samt allmänkemikalier behöver inte en tillåtetbedömning utan får användas i ekologisk produktion under förutsättning att de är godkända för användning av Naturvårdsverket och inom EU.

Klara Löfkvist, HIR Skåne och EPOK

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se