SLU-nyhet

Jakten tar fler älgar än vargarna inom vargrevir – men stor variation mellan olika delar av reviren

Publicerad: 03 september 2019
Älg i barrskog.

Hur ser jaktuttaget av älg ut inom ett vargrevir? En ny studie från SLU och Høgskolan i Innlandet visar att jaktuttaget på älg inom vargrevir generellt är två till tre gånger högre än uttaget från varg. Studien visar även att vargarnas ojämna fördelning av tid i reviret också leder till en ojämn fördelning av jaktuttaget mellan olika delar (jaktlag) i reviret.

Forskarna undersökte variationen i vargens predationstryck (andel av älgbeståndet som årligen dödas av varg) mellan olika vargrevir och jämförde detta med uttaget av jakt i respektive revir.
De undersökte också hur vargarna fördelade sin tid i olika delar av sitt revir och hur det påverkade jaktuttaget och observationer av älg mellan de olika jaktlagen som ingår i vargreviret.

Storleken på vargarnas uttag av älg var starkt beroende både av revirets storlek och tätheten av älg. Det är dessa faktorer som tillsammans avgör hur många älgar som totalt finns i respektive vargrevir.

Några slutsatser om människans och vargens uttag inom reviren:

  • Vargens uttag var i genomsnitt 7 – 8 procent av älgbeståndet per år men varierade mellan 2 - 12 procent mellan olika revir.
  • Jägarna sköt i genomsnitt 15 - 19 procent av älgbeståndet per år, med en variation på 8 - 33 procent mellan olika revir.
  • Sammantaget var jakttrycket därmed 2,4 - 3,5 gånger högre än predationstrycket från varg.

Men studien visade att vargarna inte använder olika delar av sitt revir lika mycket vilket resulterar i att uttaget från varg varierar inom reviret. Antalet skjutna älgar var lägre i de delar där vargarna spenderade mer tid och sannolikt dödade flera älgar.

Skillnaderna var relativt stora:

  • I genomsnitt var antalet fällda älgar under jakten 24 procent lägre i områden som var mycket använda av vargarna, jämfört med områden där vargarna spenderade relativt lite tid.
  • Andelen fällda kalvar var hela 41procent lägre i områden med hög aktivitet av varg under sommaren jämfört med områden med låg aktivitet.

- Resultaten visar att det finns en variation i jaktuttaget inom vargreviren som delvis kan förklaras av vargens ojämna användning av arealen, säger Håkan Sand, forskare vi SLU.

Kontakt

Camilla Wikenros, SLU, camilla.wikenros@slu.se, 0581-697344

Håkan Sand, SLU, hakan.sand@slu.se, 0581-697324

Rapport

Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2

Mer information på Skandulvs webbplats (Skandinaviska vargforskningsprojektet)


Kontaktinformation