SLU-nyhet

Stor efterfrågan på kurser i statistik.

Publicerad: 26 september 2019

Flera nya kurser i statistik finns i utbudet för läsåret 2019/2020 och efterfrågan efter dessa är stor. Två nya fristående kurser i statistik för grundstudenter ges under hösten 2019 och våren 2020 startar även det nya rullande 3-års schemat för doktorandkurser i Statistik, där kurserna Statistics I, II, III, IV och Statistical methods ingår.

Under hösten läser rekordmånga SLU doktorander statistikkurser. Kursen Statistics I: Basic Statistics startar i oktober i Ultuna och har 50 anmälda, samtidigt läser 7 doktorander Statistics III: Regression analysis i Umeå. Kursen Statistics III gavs även tidigare i år för 34 doktorander i Ultuna. I höstens schema ingår även doktorand kurserna  Multivariate statistics i Umeå och Statistics II: Experimental design and analysis of variance i Ultuna.

De två fristående kurserna i statistik för grundstudenter vid SLU, som ges för första gången i höst, ska förbereda studenterna för dataanalys i deras kandidat- eller mastersarbeten. Kurserna Statistics A:Basic Statistics och Statistics B: Regression analysis and analysis of variance har 23 respektive 15 studenter antagna.

Fakta:

Det nya rullande schemat för doktorandkurser i statistik kan ses på hemsidan för statistics@slu . Kurserna som ingår är

-Statistics I: Basic Statistics
-Statistics II: Experimental design and ANOVA
-Statistics III: Regression analysis
-Statistics IV: Generalised linear models, Ny kurs
-Statistical Methods – an overview, Ny kurs

Anmälan till våra kurser fr.o.m 2020 görs här: https://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=13

Relaterade sidor:


Kontaktinformation