Kurser i statistik

Senast ändrad: 24 november 2021

Våra doktorandkurser ges med omfattande inslag av dataanalys. Som statistisk programvara används R, eller R och SAS (i Uppsala). Efter genomgången kursen ska deltagarna kunna genomföra statistiska analyser för egna data helt självständig eller med begränsad hjälp av våra konsulter.

För de närmaste åren är kurser i statistisk planerade enligt nedanstående schema. Se vårt kalendarium för exakta datum och information om hur man anmäler. Kurser utöver detta schema, samt workshopar och drop-in-tider, annonseras i kalendariet och/eller som nyhet.

Kurser som ges regelbundna
Statistics I: Basic Statistics, 4hp
Statistics II: Experimental design and ANOVA, 4 hp
Statistics III: Regression analysis, 4 hp
Statistics IV: Generalised linear models, 4 hp
Statistical Methods – an overview, 4.5 hp

 

Alnarp

Uppsala

Umeå

Autumn 19

 

Statistics I

Statistics II

Statistics III

Multivariate statistics

Spring 20

Statistical methods – an overview

Statistics I

Statistics III

Statistics IV

Statistics I

Autumn 20

 

Statistics I

Statistics II

Statistics IV

Sampling

Spring 21

Statistical methods – an overview

Statistics I

Statistics III

Statistics IV

Statistics I

Autumn 21

 

Statistics I

Statistics II

Statistics III

Spring 22

Statistical methods – an overview

Statistics I

Statistics III

Statistics IV

Statistics I

Autumn 22

 

Statistics I

Statistics II

 

Bestäms senare 

 

Kurserna Statistics II och Statistics III i Uppsala ges oftast som semi-distanskurser, dvs föreläsningarna videolänkas och datorövningar hålls även i Alnarp och Umeå i mån av efterfrågan och tillräckliga lärarresurser. För bäst behållning av kurserna rekommenderar vi alltid att delta på plats om möjligt. Alla kurser försöker hålla sig till ett schema som möjliggör resande från andra SLU-orter.

Kurserna ges som baskurser i statistik på uppdrag av forskarutbildningsrådet (FUR) eller inom forskarskolan Applied Statistics and Scientific Computing, Umeå.  Forskarskolan är öppen för doktorander och unga forskare från alla ämnesområden och institutioner (även studenter på masterutbildningar kan ges plats på kurserna). På sikt strävar vi efter en forskarskola i statistik som ger kurser på SLU:s alla tre huvudorter (Uppsala, Alnarp och Umeå).


Kontaktinformation