Kurser i statistik

Senast ändrad: 16 februari 2024

Våra doktorandkurser ges med omfattande inslag av dataanalys. Som statistisk programvara används R. Efter genomgången kursen ska deltagarna kunna genomföra statistiska analyser för eget data helt självständig eller med begränsad hjälp av våra konsulter.

För de närmaste åren är kurser i statistisk planerade enligt nedanstående schema. Se vårt kalendarium för exakta datum och information om hur man anmäler. Kurser utöver detta schema, samt workshoppar och drop-in-tider, annonseras i kalendariet och/eller som nyhet.

 

 

Kurser som ges regelbundet:
Statistics I: Basic Statistics, 4hp
Statistics II: Experimental design and ANOVA, 4 hp
Statistics III: Regression analysis, 4 hp
Statistics IV: Generalised linear models, 4 hp
Statistical Methods – an overview, 4.5 hp

Kurser 2019-2022

 

2019-2022

Alnarp

Uppsala

Umeå

Autumn 19

 

Statistics I

Statistics II

Statistics III

Multivariate statistics

Spring 20

Statistical methods – an overview

Statistics I

Statistics III

Statistics IV

Statistics I

Autumn 20

 

Statistics I

Statistics II

Statistics IV

Sampling

Spring 21

Statistical methods – an overview

Statistics I

Statistics III

Statistics IV

Statistics I

Autumn 21

 

Statistics I

Statistics II

Statistics III

Spring 22

Statistical methods – an overview

Statistics I

Statistics III

Statistics IV

Statistics I

Autumn 22

 

Statistics I

Statistics II

 

Statistics IV

2023-2025

Alnarp

Uppsala

Umeå

Spring 2023

Statistical methods –
an overview

 

Statistics I: Basic statistics

Statistics III: Regression analysis

 

Statistics IV: Generalised linear models

Statistics I: Basic statistics

 

Autumn 2023

 

Statistics I: Basic statistics

 

Statistics II: Analysis of experiments using mixed-effects models (d)

Statistics III: Regression analysis (d)

Spring 2024

Statistical methods  –
an overview

 

Statistics I: Basic statistics

Statistics III: Regression analysis

Statistics II: Analysis of experiments using mixed-effects models (d)

Statistics IV: Generalised linear models

Statistics I: Basic statistics

 

Sampling (d)

Autumn 2024  

Statistics I: Basic statistics

 

Statistics II: Analysis of experiments using mixed-effects models (d)

Another basic course depending on demand and teather resources (d)

Spring 2025

Statistical methods for natural sciences – an overview

 

Statistics I: Basic statistics

Statistics III: Regression analysis

 

Statistics IV: Generalised linear models

Statistics I: Basic statistics

Autumn2025  

Statistics I: Basic statistics

 

Statistics II: Analysis of experiments using mixed-effects models (d)

Statistics III: Regression analysis (d)

(d) indikerar att kursen ges som distanskurs. Det kan vara möjligt att delta på distans i de andra kurserna. För uppdaterad information https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/search-doctoral-courses/.


Kontaktinformation