Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 424 sidor som är taggade med Utbildning:

Kurs i strategisk företagsledning

Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom

Kurs i strategisk företagsledning

Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom

Oktober

Oktober

Oktober 2018 Oktober

Anmälan

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i januari 2019. Utbildningen är nationell och genomförs under två vinterhalvår 2019-2020. Kursen går på distans med möten förlagda till olika orter i

Soil, Water and Environment

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Plant Biology - Master's programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Soil and Water Management - Master's Programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Program & Projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och

Avslutade projekt

Avslutade projekt

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning. Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation - PLURAL - planering för

Stormöte - Umeå

Stormöte - Umeå

Stormöte i Umeå, dubbla antalet studenter jonathan.sohl@slu.se Välkomna att diskutera hur SLU kan fördubbla antalet studenter! SLU arbetar med visionen att vår studentpopulation är fördubblad till

Stormöte - Uppsala

Stormöte - Uppsala

Stormöte i Uppsala, dubbla antalet studenter jonathan.sohl@slu.se Välkomna att diskutera hur SLU kan fördubbla antalet studenter! SLU arbetar med visionen att vår studentpopulation är fördubblad