Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 140 sidor som är taggade med Utbildning:
Nya kurser och masterprogram inom landskap och trädgård

Nya kurser och masterprogram inom landskap och trädgård

Intresserad av kurser eller masterprogram? Klicka på någon av knapparna nedan. Kurser Masterprogram Utveckla dina kunskaper - Tycker du att det låter intressant att lära dig mer om maten i dagens och morgondagens samhälle, ledning av människor ...

Livet som student i Alnarp

Livet som student i Alnarp

Att studera på SLU i Alnarp handlar om mycket mer än bara studier. Som SLU-student kan du ta del av studentlivet som erbjuds i både Malmö och Lund eller vaför inte ta tåget över till Köpenhamn? Du har möjlighet att delta i de aktiviteter SLU:s ...

Studentlivet på SLU

Studentlivet på SLU

Din studietid är viktig. Gör den rolig, intressant och spännande! Vid SLU har du alla förutsättningar att lyckas med det. Varför inte engagera dig i din studentkår eller delta i någon av alla roliga aktiviteter som anordnas varje år. Välkommen ...

Studentbloggar

Studentbloggar

Hur är det att läsa en utbildning på SLU - egentligen? Här får du läsa studenternas egna tankar, reflektioner och upplevelser om hur det är att plugga på Sveriges främsta miljöuniversitet. Här kan du även se vad som händer inom SLUSS - ...

Livet som student i Uppsala

Livet som student i Uppsala

Att studera på SLU i Uppsala handlar om mer än bara föreläsningar och hemuppgifter. Som SLU-student får du det bästa av två världar: Du har möjlighet att delta i alla aktiviteter studentkårerna anordnar och dessutom få det bästa från Uppsalas ...

agronom_livsmedel1.png

Hållbara livsmedelssystem

Hållbara livsmedelssystem är ett multi-disciplinärt masterprogram. Det fokuserar på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel, från primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion. Sök programmet nu! Är du intresserad av ...

biologiochmijo1.png

Mark, vatten och miljö

Mark- och vattenförvaltning behövs överallt i samhället, hos allt från lokala myndigheter till internationella organisationer. Det här masterprogrammet förbereder dig på att arbeta som mark- och vattenexpert eller fortsätta en karriär inom ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt ...

hortonom1.png

Horticultural Science

Vill du vara med och utveckla och påverka framtidens hållbara produktion och odling av trädgårdsväxter? Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt ...

veterinar1.png

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Tilläggsutbildningen för veterinärer anordnas av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. Sök programmet nu! Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng under drygt 2 år och ges vid SLU i Uppsala. Den innehåller teoretisk ...

agronom-ekonomi1.png

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Sök programmet nu! Lantbrukssektorn står idag inför stora ...

Ämnesområden

Ämnesområden

Hur vi odlar vår mat och vilka resurser vi använder har betydelse i framtiden för oss alla, i Sverige och i världen. Naturresurser, odling, mat, energi, teknik, ekonomi och samhällsutveckling - ett pussel där alla bitar behövs för att forma ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10