Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 791 sidor som är taggade med Utbildning:

Utbildning

Vi ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling,

Agrarhistoria

Avdelningen för agrarhistoria ger fristående kurser och undervisar inom flera program på SLU, både på grundnivå och avancerad nivå. Här hittar du länkar till information om kurserna avdelningen

Landsbygdsutveckling

Avdelningen bedriver utbildning på såväl grund- och avancerad som forskarnivå. Här hittar du länkar till mer information om de kurser och program som avdelningen ger. Avdelningen ansvarar för tre

Grundutbildning

Institutionen ger kurser inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Kurserna ingår i SLU:s Jägmästarprogram men kan även

Sustainable Development

Sustainable Development

Campus Uppsala Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en

Utbildning

Utbildning

På Institutionen för vilt, fisk och miljö ger vi masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife . Vi har också fristående kurser på både avancerad- och grundnivå. Det finns också

Landskapsarkitektur

Avdelningen bedriver utbildning på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarutbildningsnivå. Nedan finner du länkar till information om de kurser och program som avdelningen ger. Avdelningen

Jule Brandenburg disp

Jule Brandenburg disp

Lipid production from lignocellulosic material by oleaginous yeasts eva.andersson.bjorkman@slu.se Jule Brandenburg försvarar sin avhandling "Lipid production from lignocellulosic material by

#pluggahållbart

#pluggahållbart

Lös miljöproblemen! Lös världens livsmedelsförsörjning! Lös energiproblemen! Rädda världen!? #pluggahållbart

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Studentkårer

Studentkårer

Studentkårerna är studenternas egna organisationer. De drivs av studenter, för studenter och deras uppgift är att bevaka studenternas intressen. Studenterna vid SLU har alltid haft goda möjligheter

Radar

Radar

Radar som nyttjar satelliter som plattform kan användas för kartläggning av skog över stora områden. Tekniken liknar lidar (laserskanning) genom användning av elektromagnetiska vågor men är mindre

Loading…