Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 576 sidor som är taggade med Utbildning:

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

För att förvalta och bevara arter är det viktigt att hålla koll på beståndens utveckling över tid. Under denna kurs får du lära dig att planera och genomföra inventeringar av vilt och fisk samt att

Skogens djur

Vill du lära dig om skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig! CTA Skogens djur I denna kurs kommer du att få studera djurarters

Oskar studerar nattfjärilars ekologi

Kan nattfjärilar använda sig av kraftledningsgator i skogen som livsmiljö? Det vill Oskar Lövbom ta reda på i sitt examensarbete på Vilt, fisk och miljö. Vem är du? Mitt namn är Oskar Lövbom, jag är

Examensarbete

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

The Future of the Bioeconomy: circular and ecosystem services-aware?

The Future of the Bioeconomy: circular and ecosystem services-aware?

Welcome to register to this remote-learning course. Course dates: 11-14 May 2020 (pre- and post-course assignments between 20 Apr and 31 Aug 2020). Place: This is a digital course. The online

Viltförvaltning och viltvård

Vill du jobba med frågor som rör viltförvaltning? Eller gör du redan det, men vill utveckla dina kunskaper? Då är detta kursen för dig! CTA Viltförvaltning och viltvård Kursen Viltförvaltning och

Tillämpad populationsekologi

Varför växer vissa populationer medan andra minskar? Hur stor population krävs för att vi ska kunna vara säkra på att en art inte kommer att utrotas? Hur kan vi bäst välja mellan alternativa sätt att

Skoglig naturvårdsbiologi

Vill du arbeta på ett skogsbolag, myndighet, NGO, som blivande forskare eller internationellt med naturvård och skog? Då är detta kursen för dig. CTA Skoglig naturvårdsbiologi Arter och habitat

utbildningar förlängs

utbildningar förlängs

Regeringen har i dag beslutat att ge vissa utbildningar knutna till SLU förlängda examina. Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter. Regeringen

utbildningar förlängs

utbildningar förlängs

Regeringen har i dag beslutat att ge vissa utbildningar knutna till SLU förlängda examina. Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter. Regeringen

utbildningar förlängs

utbildningar förlängs

Regeringen har i dag beslutat att ge vissa utbildningar knutna till SLU förlängda examina. Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter. Regeringen

Loading…