Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 125 sidor som är taggade med Utbildning:
Planering av examensarbete vid SRH

Planering av examensarbete vid SRH

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning S-fakulteten ...

Avslutade program och projekt vid SRH

Avslutade program och projekt vid SRH

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för ...

Utbildning vid SRH

Utbildning vid SRH

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning. Grundutbildning - 1 1 Forskarutbildning - Relaterade sidor: Landskapsplanering och ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt ...

Stromakvariet fiskeriforsoksstationen.jpg

Utbildning och kurser i marinbiologi, limnologi och ekologi på SLU Aqua

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder både kurser och examensarbeten inom marinbiologi och ekologi. På bilden visas strömakvariet vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser ...

utb_ingress_cyan2.jpg

Utbildning vid stad och land

Vi ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsplanering och miljökommunikation. Utbildning ...

sustainable-food.jpg

Hållbara livsmedelssystem - ett masterprogram i samarbete med livsmedelssektorn

Om du är intresserad av livsmedelssystem från produktion till konsumtion, ta en titt på det nya masterprogramet "Hållbara livsmedelssystem". Du som har gått programmet kan arbeta inom en rad olika områden, t ex i livsmedelsindustrin, på statliga ...

EXT_140917_9957_msn.jpg

Välkommen till Öppet hus i Alnarp

Studenter gjuter betong i en tvådagars-trädgårdslaboration. Syftet är att öka materialkännedomen för olika material i trädgården. Foto: Mårten Svensson Vill du studera till landskapsarkitekt, landskaps- och trädgårdsingenjör eller lantmästare? ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Course: Animal assisted interventions

Course: Animal assisted interventions

The course will contain lectures from three international professors in the field of animal behaviour, veterinary medicine and human medicine or social science. Lecturers: Aubrey Fine, Marie-Jose Slegers-Enders, Ng Zenithson, Jean-Loup Rault. They will ...

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i olika kurser på grundnivå. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs samt ...

Examensarbete inom Skoglig fjärranalys

Examensarbete inom Skoglig fjärranalys

Inom ämnesområdet finns det utrymme att arbeta med digitala fjärranalysdata från sensorer som avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) och radar. Sensorplattformar omfattar flygplan, satelliter, UAV:er eller ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10