Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 115 sidor som är taggade med Utbildning:
Stromakvariet fiskeriforsoksstationen.jpg

Utbildning och kurser i marinbiologi och ekologi på SLU Aqua

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder både kurser och examensarbeten inom marinbiologi och ekologi. På bilden visas strömakvariet vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser ...

BT på Instagram

BT på Instagram

BT:s hela Instagramsida - klicka här... Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

agronom_livsmedel1.png

Sustainable Food Systems

Sustainable Food Systems är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på hållbar utveckling inom hela livscykeln för mat, inklusive primärproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion. Detta är programmet för dig som vill arbeta ...

hortonom1.png

Trädgårdsvetenskap

Vill du vara med och utveckla och påverka framtidens hållbara produktion och odling av trädgårdsväxter? Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt ...

Examensarbete prisbelönat

Examensarbete prisbelönat

Agnes Krettek har tilldelats ELLS Prize for Excellent Master Theses, som delas ut av Euroleague for Life Sciences. Agnes Krettek skrev sitt examensarbete på Vatten och miljö vårterminen 2017 med Pablo Gago Ferrero som handledare. Detta är andra ...

Forskarutbildning vid SLU

Forskarutbildning vid SLU

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det av naturliga skäl stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 700 aktiva forskarstudenter. ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektur för uthållig urbanisering

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt ...

agronom-ekonomi1.png

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Lantbrukssektorn står idag inför stora utmaningar på både ...

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena ...

blabar 230x230.jpg

Innovation & Produktutveckling

En kurs om innovation och produktutveckling, framtagen speciellt för små och medelstora företag. Ökade kunskaper om innovationsprocesser ger dig och ditt företag konkurrensfördelar. Målgrupp Kursen vänder sig till befattningshavare med utvecklingsuppdrag, ...

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till program och kurser vid SLU och hur du ska gå till väga för att svara på ditt antagningsbesked. Vanliga frågor och svar När du ska söka till universitetet finns det en hel del som du behöver ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10