SLU-nyhet

Ekologicentrum har fått varglappar

Publicerad: 27 januari 2020
Varglapp dekorerad med smådjävul.

Från medeltiden och in på 1800-talet användes varglappar vid vargjakt. Det var tyg med målade djävlar eller farliga djur. Ekologicentrum har tack vare en donation fått varglappar som påminner om historiska tider.

Varglapparna är ett arv från Joachim Mark och har använts i Västergötland. I höstas donerades de till institutionen för ekologi och nu kan du komma och titta på en av lapparna i entrén till Ekologicentrum. Varglapparna kommer också att vara synliga på Grimsö forskningstation där SLU forskar, utbildar och informerar om vilt och rovdjur.

Varglapparnas användning

Lapptyg är ett rep med fastsatta tygbitar. När repet knyts upp vajar lapparna i vinden. Rovdjur upplever lapptygets rörelser som otäcka och undviker att passera dem. Lapptyg användes därför för att driva rovdjuren framåt under skall- och drevjakt på varg. De kunde också användas för att ringa in rovdjuren i ett visst område. Lapptygen ansågs speciellt effektiva om lapparna var målade med ”smådjävular” eller annat skrämmande. Skallkedjorna kunde vara stora och ibland bestå av tusentals personer. När och var skallen skulle äga rum meddelades i kyrkan.

Forskning om varg

Institutionen för ekologi forskar om varg med fokus på bevarande och förvaltning. Bland annat inom projekten Skandulv och Grensevilt . Viktiga frågor är vargens genetik, hur vargarna rör sig, hur populationerna utvecklas, vad vargar äter och hur de påverkar andra arter. Våra rovdjursforskare sitter på Grimsö forskningsstation. Där finns också Viltskadecenter, som bland annat arbetar med att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter som varg. 

Lapptyg i dag

Viltskadecenter rekommenderar ”lapptyg” som en akutåtgärd för att förhindra nya angrepp på får eller getter som redan angripits av en eller flera vargar. Dessa lapptyg består av en lång lina med tyglappar som sätts upp på utsidan av det ordinarie stängslet. Effekten är tidsbegränsad, men erfarenheter från Italien visar att vargar inte gärna passerar lapptyget på i genomsnitt sex veckor. Variationen mellan olika vargindivider är dock stor.

Moderna ”lapptyg” har även använts vid några tillfällen under de licensjakter som medgivits på varg i Sverige under 2000-talet.

Källor och länkar:

 Om Rovdjursjakt - Rovdjurscentret De fem stora

Om rovdjursjakt förr - Rovdjurscentret de fem stora

Viltskadecenter - akuta åtgärder

Svensk jakt - så jagar du med lapptyg


Kontaktinformation