Grimsö forskningsstation

Senast ändrad: 16 augusti 2017
foma-ekologi-vilt.jpg

Grimsö Forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Här pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt. Forskningsstationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är tillgänglig för alla forskare. Även allmänheten är välkommen att besöka Grimsö.

Forskningsstationen grundades 1974 som en ekologisk forskningsstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet, och personalen delas mellan S- och NJ-fakulteten. Idag arbetar ca 40 personer på Grimsö, såväl forskare, doktorander och studenter som fältassistenter och administrativ och teknisk personal.

Forskning

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilda djur och fåglar. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige de finns och genetiska studier. Vi forskar också om människors attityder till rovdjur och vad man kan göra för att minska konflikter mellan människor och vilt.
Förutom tillgång till ett 13 000 ha stort forskningsområde har vi ett genetiskt laboratorium, kokrum, grovlabb, trä- och metallverkstad, stor kunskap om fångst och märkning av vilda djur, immobiliseringsteknik etc.
Viltskadecenter
Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhället. VSC bedriver forskning, utvecklingsarbete, samverkan och informationsverksamhet. I samverkansarbetet ingår även en omfattande utbildningsverksamhet. Vårt mål är att bidra till att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, framför allt stora rovdjur och betande fåglar.

Viltövervakning

De kontinuerliga inventeringarna vid Grimsö forskningsstation omfattar 18 mätserier (>100-tals parametrar avseende 10 däggdjursarter), fästingar, vegetationsdata och totalt ca 70 fågelarter) med årliga fältdata. Många av inventeringarna initierades under 1970-talet, och flera av dem är unika för landet. Inom ramen för viltövervakningen ingår ett antal dataserier med systematiserade viltobservationer, jaktstatistik samt diverse fysiologiska mått och vävnadsprover från olika vilt.
Data från de olika övervakningsformerna används bland annat för utvärdering av olika inventeringsmetoder och för att följa arters populationsdynamik (antalsvariation) i förhållande till varandra eller skogsskötseln. Via dessa data påvisades exempelvis under 1990-talet de mycket stora effekterna för flera småviltarter, som hare och rådjur, av en kraftigt reducerad rävpopulation (på grund av skabb).

Forskare kan utnyttja SITES

De kontinuerliga inventeringarna finansierades initialt av Naturvårdsverket, därefter via SLU och under några år via medel för fortlöpande miljöanalys. Från och med 2013 har inventeringarna, liksom stöd för diverse utrustning, inkluderats i Vetenskapsrådets satsning på en nationell infrastruktur för fältforskning, SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).
SITES erbjuder alla forskare, oavsett organisatorisk hemvist, möjlighet att använda Grimsö forskningsstation och forskningsområde liksom de övriga åtta stationerna som resurser i sin forskning. Du som är forskare kan själv vistas vid en station och göra mätningar eller experiment, eller lägga ut uppdrag som stationen sköter. En ytterligare möjlighet är att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna.
Data från övervakningen är i dag tillgängliga via portalen NordGIS, SITES hemsida eller kontakt med Grimsö forskningsstation.

Kontakta: Gunnar Jansson, stationsföreståndare för SITES

Utbildning

Vid Grimsö genomförs årligen 5-10 kandidat- och mastersarbeten, en 15 hp-kurs i Wildlife biology samt en mängd fortbildningstillfällen för yrkesverksamma inom viltförvaltning, Länsstyrelser och Viltförvaltningsdelegationer. De senare främst i Viltskadecenters regi.

Vill du besöka Grimsö?

På Grimsö finns också konferenslokaler, övernattningsmöjligheter (35 bäddplatser), restaurangverksamhet och möjlighet till egen mathållning. Boendet utnyttjas av deltagare på kurser men är också öppet för externa bokningar.
2004 öppnades den permanenta vilt- och naturutställningen "Naturligtvis". Intresserade är välkomna att besöka utställningen och Grimsö forskningsstation. Priset är oberoende av gruppens storlek och guidningen tar 2 timmar. Är det mer än 50 personer, delas gruppen upp och ena halvan får först information av guiden och andra halvan får titta runt i utställningen själva. Efter 1 timme byter grupperna plats.

För mer information kontakta Linda Höglund, 0581-697310, linda.hoglund@slu.se.

 

Boka boende på Grimsö Forskningsstation

Alla bokningar görs via det webbaserade bokningssystemet. Husmor ska godkänna alla bokningar innan bekräftelse skickas ut via SMS eller mejl.

Läs nedanstående information innan du bokar

På Grimsö finns olika typer av boende som lämpar sig för kortare respektive längre vistelser.  

Herrgården: 9 stycken enklarerum där max 2 personer kan bo i varje rum. Dusch och toalett delas med andra boende i herrgården. Ni betalar per rum och i priset ingår lakan, handduk och städning. Av hänsyn till allergiker hänvisar vi gäster med hund till två av våra stugor (se nedan).

Stugor: Totalt 4 stycken stugor med 2 rum i varje stuga. Gemensamt pentry, toalett och dusch,  och med 2 sängar i varje rum. Ni betalar per rum och i priset ingår lakan, handduk och städning. I Stuga 1 och 2 är det tillåtet att ha hund.

Hus: Det finns två olika alternativ gällande långtidsboende, Torpet och Loftstugan. Mer information hittar ni under varje objekt i bokningssystemet. Minsta tid att boka är 14 dagar. I priset ingår inte sängkläder, handduk eller städning (undantaget slutstädning).

Frukost: Ingår inte i priset som anges i bokningssystemet. Det kan dock beställas som tillval och erbjuds vid minst fem bokade gäster.

Övrigt tillval: Det går att få sängen bäddad vid ankomst mot ett mindre pristillägg. Annars läggs sängkläder fram på sängen och gästen bäddar själv.

Incheckningstid: 14:00Utcheckningstid: 10:00

Betalning: Kortbetalning på plats eller via faktura.

Meddelanderuta finns i bokningen. Här kan du ange om du är student (gäller endast student inom grundutbildningen) eller om du är anställd på Sveriges lantbruksuniversitet.

Avbokning: Kostnadsfri avbokning av boende ska ske senast en vecka före ankomst. Därefter tas en avgift på 50 % av totalkostnaden ut. Vid utebliven avbokning alternativt avbokning samma dag debiteras beställaren 100 procent av totalkostnaden.

Förlängning: Kan göras i mån av plats och behandlas som en ny bokning Avdrag för enstaka nätter är inte möjligt.

Slutstädning: Ingår i priset.

Boka ditt boende här:

https://sbs.bokningshotellet.se/order/create/3637/b1bcd233546e2082df1eb1970ebd7e3ff722f78e

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Henrik Andren, professor viltekologi
Institutionen för ekologi, SLU
henrik.andren@slu.se   0581-697302, 070-2184406

Petter Kjellander, professor viltekologi
Institutionen för ekologi, SLU
petter.kjellander@slu.se 0581-697337                           

Gunnar Jansson, forskare, föreståndare SITES Grimsö
Institutionen för ekologi, SLU
gunnar.jansson@slu.se,  0581-697318                                     

Inga Ängsteg, Verksamhetsansvarig för Viltskadecenter

Ekologi, Viltskadecenter, SLU

Grimsö 152, 730 91 Riddarhyttan

inga.angsteg@slu.se, 0581-69 73 36

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se